Search found 5168 matches

by truongphu
Sun 22/11/2020 2:56 pm
Forum: Dự án mã nguồn mở
Topic: AutoCorrect Vietnamese. Hỏi Ngã Tiếng Việt (MS Word)
Replies: 0
Views: 28

AutoCorrect Vietnamese. Hỏi Ngã Tiếng Việt (MS Word)

1- MS Word có cho người dùng nhập các từ sai/đúng ở địa chỉ trong file Word mở ra: Vào Word Options, nhấn nút Proofing, nút AutoCorrect Options… hiện ra phần trên. Nhấn nút nầy, bảng AutoCorrect hiện ra như ảnh trên. Gõ tiếng Việt (lỗi) vào ô trống dưới chữ Replace, gõ tiếng Việt (đúng) vào ô trống ...
by truongphu
Thu 15/10/2020 5:17 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: listboxt Add text không trùng
Replies: 1
Views: 309

Re: listboxt Add text không trùng

e nghĩ mãi chưa ra cách. mọi người giúp e quả này với Kiểm tra trùng trong Listbox thì bạn phải duyệt các item của Listbox. Để nhanh hơn, bạn cho 1 biến string, cứ mỗi lần Listbox AddItem thì bạn cũng nối thêm vào biến string. Và trước khi Listbox AddItem thì bạn phải kiểm tra biến string có chứa d...
by truongphu
Mon 21/09/2020 8:27 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Lỗi subscript out of range
Replies: 1
Views: 511

Re: Lỗi subscript out of range

Lỗi: Error 9 "subscript out of range" thường do gọi biến ngoài khai báo. Sau khi bạn tắt thông báo, con trỏ sẽ nháy ở đoạn code lỗi, bạn cứ tìm trên hàng code ấy sẽ thấy biến lỗi. Vd: Mở Excell, Book1 tạo ra default là 3 sheet. Dòng code của bạn ghi: Sheets(5).Select Chắc chắn sẽ báo "...
by truongphu
Mon 14/09/2020 8:31 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Xin giúp đỡ về code VBA thay thế VLOOKUP
Replies: 2
Views: 324

Re: Xin giúp đỡ về code VBA thay thế VLOOKUP

Câu trả lời trê là thuần VB6. Dưới đây là VBA, sử dụng khó hơn khi đưa các đối số của hàm VLOOKUP [vb]Sub Thay_Vlookup() For i = 1 To 10 Cells(i, 2).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Cells(i, 1).Value, Sheet1.Range("A14:B17"), 2, True) Next End Sub[/vb] Bạn chèn 1 module, rồi d...
by truongphu
Sun 13/09/2020 10:27 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Xin giúp đỡ về code VBA thay thế VLOOKUP
Replies: 2
Views: 324

Re: Xin giúp đỡ về code VBA thay thế VLOOKUP

A1 đến A10 là điểm B1 đến B10 là xếp hạng cần VLOOLUP Tham chiếu là A14:B17 (như hình). Untitled.jpg VBA như sau: Dán vào Visual Basic Sheet1 [vb]Sub XepHang() For i = 1 To 10 Select Case Cells(i, 1) Case Is >= Cells(17, 1).Value Cells(i, 2).Value = Cells(17, 2).Value Case Is >= Cells(16, 1).Value C...
by truongphu
Fri 11/09/2020 9:08 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Chào mừng bạn đã quay lại...
Replies: 4
Views: 686

Re: Chào mừng bạn đã quay lại...

Chào anh NoBi, người chưa thấy, ảnh thật. Và anh vẫn phong độ dù mái tóc nhiễm màu thời gian.
Trang của mình lại không có nút tình cảm nhỉ, thôi gởi ở đây nha :D :D
by truongphu
Fri 11/09/2020 8:59 pm
Forum: [VB] Chuỗi và Thời gian
Topic: Giải thuật (và code VB6) tên Can và Chi của ngày, tháng và năm âm lịch
Replies: 2
Views: 1138

Re: Giải thuật (và code VB6) tên Can và Chi của ngày, tháng và năm âm lịch

Chào anh NoBi lâu ngày nha. Mong CLBVB sứ sống mãi. Tôi quen lập trình như thú vui, chơi cái VB6 xem như công cụ thích hợp. Còn Google Sheets có thấy nhưng không vào chi tiết. Có chiếc Honda cà tàng, chạy cũng êm thì nhìn Ya hay Su cũng thế... :) Chúc anh NoBi và gia quyến khỏe mạnh và nhiều niềm vu...
by truongphu
Sun 30/08/2020 5:09 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Xin hỏi đổ dữ liệu từ form vào file word merge mail
Replies: 3
Views: 511

Re: Xin hỏi đổ dữ liệu từ form vào file word merge mail

Bạn chỉ việc Search (góc trên phải) là ra. Tôi nhớ có gởi nhiều bản rar về mailmerge, có cái dùng publisher, cái dùng word 2007 thuần. W2007 hình như có tên là Copy of Trôn Thu Mail Merge , bạn giải nén, mở file Doc1, vào môi trường VB, sửa lại đường dẫn file mdb là chạy êm, Đương nhiên phải có máy ...
by truongphu
Sat 29/08/2020 2:53 pm
Forum: [VB] Chuỗi và Thời gian
Topic: Giải thuật (và code VB6) tên Can và Chi của ngày, tháng và năm âm lịch
Replies: 2
Views: 1138

Giải thuật (và code VB6) tên Can và Chi của ngày, tháng và năm âm lịch

1- Giới thiệu tên Can và Chi. Tên của ngày, tháng và năm âm lịch là tên kép, được ghép từ mỗi đơn vị trong 2 bộ là Can (Thiên Can) và Chi (Địa Chi). Can gồm 10 phần tử, hay đọc quen là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Sở dĩ đọc quen vì với âm lịch, Giáp là khởi đầu và lần lượt ...
by truongphu
Sat 22/08/2020 9:10 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cần mọi người giúp đỡ về timer trong vb6
Replies: 2
Views: 1013

Re: Cần mọi người giúp đỡ về timer trong vb6

Tool sẽ bật liên tục Bạn nên dịch ra file exe rồi gọi file nầy chạy trên windows liên tục suốt đêm! sẽ gọi 1 sự kiện sự kiện nầy phải có trong máy tính Code: [vb]Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, _ ByVal lpOperatio...
by truongphu
Sat 22/08/2020 8:30 pm
Forum: [VB] Mẹo vặt khác
Topic: Cách dùng Function trả về nhiều trị
Replies: 2
Views: 722

Cách dùng Function trả về nhiều trị

Chúng ta đã quen với function trả về đơn trị như đã khai báo. Muốn Function trả về nhiều hơn 1 trị số, người ta quen khai báo toàn cục để định nghĩa một kiểu TYPE có nhiều biến. Sau đây là code mẫu để có thể function trả về nhiều biến: [vb]Private Function TraNhieuGiaTri(x%, y$, z$) As String() 'Dùn...
by truongphu
Fri 21/08/2020 7:56 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Nhờ chỉ giùm mình cách viêt code cho các câu hỏi sau ạ
Replies: 4
Views: 1480

Re: Nhờ chỉ giùm mình cách viêt code cho các câu hỏi sau ạ

...mặc định là YES nến phải giữ Enter. Nhờ mọi người chỉ cho mình làm sao k cần nhấn nút Enter mà nó mặc định chọ YES được với. Đó không phải yêu cầu chọn lựa Yes No, mà là thông báo buộc. Bạn có thể dùng Thông báo tự tắt có trong forum chúng ta: Private Sub Form_Load() Dim objShell As Object Set o...
by truongphu
Wed 01/01/2020 9:22 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: VB của mình không có data environment
Replies: 1
Views: 2237

Re: VB của mình không có data environment

Chúc Mừng Năm Mới!

Data Environment do thằng MSDE.DLL phụ trách. Bạn kiếm trên mạng rồi dán vào System32. Hy vọng giải quyết tốt.
(Một số dll cần đăng ký với Regsvr32, code trên Command Prompt như sau)
Regsvr32 msde.dll
by truongphu
Sat 23/11/2019 6:44 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Replies: 199
Views: 147265

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Selection trên MS Word là dấu nháy.
Bạn phải bôi đen đoạn văn, tối thiểu là 1 ký tự thì Selection.Copy mới hoạt động được chứ! OK?
by truongphu
Thu 22/08/2019 6:42 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL
Replies: 2
Views: 4235

Re: Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL

"Select * From Table1" với * là chọn tất cả các field. Nếu bạn chỉ chọn, vd 2 field mà thôi, bạn phải kê rõ, cách nhau dấu phẩy. Vd: "Select MaSV, TenSV From Table1" Và nếu Text1 có text là MaSV, Text2 là TenSV. ( Đương nhiên MaSV và TenSV đều là tên field của Table1 ) Bạn có thể...
by truongphu
Fri 15/02/2019 5:03 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Ghé thăm lại chốn xưa.
Replies: 24
Views: 11093

Re: Ghé thăm lại chốn xưa.

Đầu xuân, Thân ái chúc anh NOBI và các anh chị, bạn hữu xa gần yêu mến CLBVB một năm mới an khang, thịnh vượng!
truongphu


Với VB6, rất vui khi bộ Office 2019 vẫn dùng VBA quen thuộc!
by truongphu
Mon 05/11/2018 5:36 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Chuyển mã code VBA sang VB6.0
Replies: 1
Views: 4385

Re: Chuyển mã code VBA sang VB6.0

Từ dòng 35 đến 45 là thừa. Tại dòng 35 bạn gán cho biến PA1=3 thì Select Case PA1 làm gì? Sẽ có ngay 1 kết quả là R.Boolean acUnion, p
by truongphu
Sun 30/09/2018 5:53 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Nhờ các anh chị sửa lỗi hàm tính giá trị biểu thức này cho em với ạ
Replies: 1
Views: 3521

Re: Nhờ các anh chị sửa lỗi hàm tính giá trị biểu thức này cho em với ạ

Trong function trên, bạn huyenthu86 viết khá tốt với người mới nhập môn VB6. 1- Cú pháp If... Then a- Nếu bạn dùng [if=điều kiện] và [Then=kết quả]chỉ 1 hàng thì không dùng End If (kết thúc) Vd: If x <= 2 Then kq = 1 b- Nếu bạn dùng nhiều hàng, buộc phải dùng End If Vd: If x <= 2 Then kq = 1 End If ...
by truongphu
Thu 09/08/2018 7:26 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Thắc mắc về lỗi syntax error VBA
Replies: 1
Views: 2725

Re: Thắc mắc về lỗi syntax error VBA

  1. With [Class]
  2. End With

Trạng thái With dùng với một đối tượng nào đó

Code của bạn:
With .
có nghĩa là gì thế?
Nên Complie error là đúng

VD:
With Target
If .Columns.Font.Bold = True Then MsgBox "a"
End With

Go to advanced search