• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 11 kết quả

gửi bởi namson93
T.Năm 07/06/2012 12:04 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: [Hỏi]Cho em hỏi về file txt này
Trả lời: 1
Xem: 348

[Hỏi]Cho em hỏi về file txt này

Em có một file txt dạng xuống dòng như sau: a b c d Khi em bật form lên có gồm có một ô textbox, 1 button (để load file .txt) Khi em bấm vào button nó sẽ hiện ra phần tìm file .txt đó Sau khi em chọn được file txt cần tìm như nội dung trên Khi load nó thì ô textbox sẽ hiện với nội dung là : a,b,c,d,...
gửi bởi namson93
T.Năm 11/08/2011 11:39 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi về hàm random trong vb6
Trả lời: 1
Xem: 1264

Hỏi về hàm random trong vb6

Mình muốn cho random từ a > z thì phải code hàm như thế nào khi cho nó click vào button?
gửi bởi namson93
T.Bảy 12/12/2009 7:40 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: code tìm folder trong máy
Trả lời: 1
Xem: 454

code tìm folder trong máy

http://caulacbovb.com/mp_details.php?pid=51141 [vb]Private Sub Command1_Click() Set colFolders = GetObject("winmgmts:").ExecQuery _ ("Select * From Win32_Directory Where FileName Like '%" & Text1.Text & "%'") List1.Clear For Each objFolder In colFolders List1.Ad...
gửi bởi namson93
CN 29/11/2009 11:51 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: làm bảng đăng nhập trong vb 6
Trả lời: 3
Xem: 1354

Re: làm bảng đăng nhập trong vb 6

  Static answer As Integer    If (account.Text = "Admin") And (passwordText = "123456") Then MsgBox " Welcome to VnGeneralModz"    Else        MsgBox "Khong the dang nhap" & vbCrLf & "Sai mat khau hoac tai khoang", vbInformat...
gửi bởi namson93
CN 29/11/2009 8:05 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: mở một file trong vb6
Trả lời: 8
Xem: 1616

Re: mở một file trong vb6

Cho mình hỏi nếu dùng lệnh mở file trên nếu không tìm thấy một file .exe ngoài hệ thống thì mình báo lỗi cho user biết là không tìm thấy file thì phải làm sao ?
gửi bởi namson93
T.Bảy 28/11/2009 10:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Thắc mắc về Checkbox
Trả lời: 1
Xem: 446

Thắc mắc về Checkbox

Hiện tại nếu mình làm một Checkbox khi Click vào Command Button muốn disable những Checkbox đã stick rồi chạy một file .exe thì làm như thế nào ? Nếu mà chạy một file .exe thì ta dùng lệnh Shell App.Path & "\tenfile.exe" Phiền mấy anh chị giải giùm em :-? ------- Nhắc nhở: Đặt tiêu đề ...
gửi bởi namson93
T.Sáu 27/11/2009 8:05 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: mở một file trong vb6
Trả lời: 8
Xem: 1616

Re: mở một file trong vb6

cậu có thể làm cái demo không mình viết rồi không dc
Em dùng lệnh đó để disable một button không cho click vào nó nói ko dc
gửi bởi namson93
T.Năm 26/11/2009 8:22 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: mở một file trong vb6
Trả lời: 8
Xem: 1616

Re: mở một file trong vb6

method or data member not found là sao đây ?

làm theo đúng cách
command.Enable = false không chạy kì nhỉ
gửi bởi namson93
T.Năm 26/11/2009 6:10 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: kết nối database qua mạng
Trả lời: 1
Xem: 436

kết nối database qua mạng

Chẳng hạn giờ mình viết chương trình đăng nhập qua database bằng việc kết nối mạng từ xa thì làm sao ?
gửi bởi namson93
T.Năm 26/11/2009 5:40 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: mở một file trong vb6
Trả lời: 8
Xem: 1616

mở một file trong vb6

Giờ em muốn dùng một button khi click vào trương trình notepad.exe sẽ hiện ra thì em dùng lệnh như thế nào ?

Còn việc làm một bảng đăng nhập cho form thì làm sao ?

Em có câu hỏi thêm :
- Nếu muốn click vào button này thì tất cả các button khác đều bị disable thì phải gắng code như thế nào
gửi bởi namson93
T.Ba 24/11/2009 11:19 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cách làm bảng đăng nhập trong vb6
Trả lời: 1
Xem: 572

Cách làm bảng đăng nhập trong vb6

Em có mua cuốn sách về làm cái bảng login nhưng mà code em làm quài nó cứ báo sai không hiểu vì sao

Mấy anh ai có tool đã viết rồi cho em xin để học với :)

Chọn tìm kiếm nâng cao