• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 28 matches

by Qsoft
Sun 24/03/2013 4:22 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: xem giùm cơ sở dữ liệu
Replies: 2
Views: 1118

Re: xem giùm cơ sở dữ liệu

Mình không biết quy trình làm việc của quản lý cà phê lắm. nhưng mình cảm thấy nó không ổn cho lắm. bạn hãy tuân theo 3 chuẩn NF và làm theo trình tự thì theo mình nó sẽ đúng thôi.
by Qsoft
Sun 28/10/2012 10:08 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cần tư vấn giải pháp truy vấn SQL
Replies: 8
Views: 1042

Re: Cần tư vấn giải pháp truy vấn SQL

mình tạo Crystal report có 3 trường hợp sau: 1.In tất cả các sảng phẩm có trong bảng phieuxuat thì có thể dùng câu lệnh này: Select * from phieuxuat 2.In một sảng phẩm do người dùng chon: Select * from phieuxuat where mahang= @mahang 3.In một số sảng phẩm do người dùng chọn, vi du: có lúc thì chọn 4...
by Qsoft
Thu 23/08/2012 11:07 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Các bạn cho hỏi về tách chuỗi
Replies: 2
Views: 1193

Re: Các bạn cho hỏi về tách chuỗi

Text1.Text=Replace(Trim(Text1.Text), "/", ", ")
đã đúng yêu cầu chưa
by Qsoft
Wed 01/08/2012 5:54 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: tự động tăng phần số khi lấy mã cuối cùng trong vb6
Replies: 24
Views: 2573

Re: tự động tăng phần số khi lấy mã cuối cùng trong vb6

Theo mình Trước tiên bạn phải xác định được phần tử cuối cũng cái đã.
bạn muốn tăng phần tử trong chuỗi thì bạn phải tách ra được phần số và phần chữ cái đã. Sau đó bạn tăng phần số đó lên 1 phần tử và rồi lại nối phần chữ cũ và phần số mới tăng lên một phần tử thì mới được.
Chúc bạn thành công.
by Qsoft
Thu 19/07/2012 1:33 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: khi chạy chương trình thì bão lỗi hàm Trim()
Replies: 5
Views: 1649

Re: khi chạy chương trình thì bão lỗi hàm Trim()

bạn chỉ cho mình rõ hơn được chứ? thanks!
by Qsoft
Fri 13/07/2012 2:32 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: khi chạy chương trình thì bão lỗi hàm Trim()
Replies: 5
Views: 1649

khi chạy chương trình thì bão lỗi hàm Trim()

Khi chạy chương trình thì báo lỗi ở hàm Trim() khi bỏ đi là nó chạy được. Ai biết thì bảo mình với?
by Qsoft
Thu 12/07/2012 3:01 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Code định nghĩa License key ?
Replies: 8
Views: 2601

Re: Code định nghĩa License key ?

Bạn có thể tính toán làm sao cho thời gian trong phần mềm bao giờ cũng nhỏ hơn hoặc bằng giờ của hệ thống thì mới cho làm việc là có thể giải quyết được rồi. Vì giờ trong phần mềm là cái mà nó sẽ có liên quan đến công việc của người sử dùng mà?
by Qsoft
Fri 08/06/2012 3:29 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giới hạn min và max độ dài trong textbox ?
Replies: 12
Views: 3520

Re: Giới hạn min và max độ dài trong textbox ?

bạn sủ dụng câu lệnh đó :
If Len(text1.text) <3 and len(text1.text) >7 then msgbox "khong hop le": text1.text = ""
vào sự kiện change của textbox hoặc đặt nó ở nút button thì nó sẽ có tác dụng ngay.
tốt nhất là đặt ở nút button ý. chúc thành công
by Qsoft
Fri 08/06/2012 3:22 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: cần giúp xử lý lỗi "syntax error in From clause"
Replies: 8
Views: 1644

Re: cần giúp xử lý lỗi "syntax error in From clause"

Bạn xem lại kết nối tới csdl và câu lệnh select đi nhá
theo mình không nhầm là do cái đó gây ra
by Qsoft
Thu 07/06/2012 4:45 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp mình về quản lý kho với!!!
Replies: 3
Views: 1359

Re: Giúp mình về quản lý kho với!!!

cái này bạn có thể sử dụng được cái phần mềm của mình xem có dùng được không. Bạn chỉ cần chỉnh tên khách hàng là Biển số xe hoặc mã khách hàng là biển số xe là được ( Về phần thống kê xe) Còn về phần hàng hóa thì đã có rồi nhập thông tin là : hóa đơn nhập còn xuất thông tin là phần : xuất hóa đơn k...
by Qsoft
Wed 30/05/2012 3:39 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Help VB 6.0 lấy dữ liệu 2 table trong Acces
Replies: 3
Views: 760

Re: Help VB 6.0 lấy dữ liệu 2 table trong Acces

bạn dùng câu lệnh select *.table1, *.table2 from table1, table2 where Maxe.table1=Maxe.table2 là được mà
by Qsoft
Wed 30/05/2012 3:33 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Code định nghĩa License key ?
Replies: 8
Views: 2601

Re: Code định nghĩa License key ?

Theo mình thì bạn định trước các License key và kiểm trả nhập từ textbox giống với các license key thì bạn cho nó chạy. Nó gần tương tự như from đang nhập mà không có cơ sở dữ liệu
by Qsoft
Tue 22/05/2012 5:54 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp xóa nguyên cả table trong vb6
Replies: 4
Views: 980

Re: Giúp xóa nguyên cả table trong vb6

như thế là bạn xóa hết dữ liệu của table thứ 2 rồi
câu lệnh: delete * form <tên bảng>
by Qsoft
Tue 22/05/2012 5:43 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Hướng dẫn sử dung Crystal Report để tạo báo cáo
Replies: 1
Views: 3386

Hướng dẫn sử dung Crystal Report để tạo báo cáo

Cho mình hởi về cài đặt và sử dụng Crystal Report để tạo báo cáo mới, Về phần này mình chưa biết. Mong các bạn chỉ bảo giúp. Thanks!
by Qsoft
Tue 22/05/2012 4:43 pm
Forum: Phần mềm quản lý
Topic: Phần mềm quản lý bán hàng và kho hàng Qsoft
Replies: 2
Views: 6154

Phần mềm quản lý bán hàng và kho hàng Qsoft

Phần mềm quản lý bán hàng và kho hàng Qsoft 1 Tự làm Nhập xuất thông tin hàng hóa, xuất nhập tồn, hóa đơn nhập xuất, thu chi, báo cáo hàng xuất nhập tồn, thu chi .... và một số chức năng khác phần mềm đã đóng gói, thông tin đăng nhập vào hệ thông tên đăng nhập: quy mật khẩu: 123456 và để chạy cho đ...
by Qsoft
Sat 05/05/2012 10:22 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Cho em hỏi về Login - không cần CSDL
Replies: 5
Views: 1304

Re: Cho em hỏi về Login - không cần CSDL

Bạn xen có đúng yêu cầu chưa nhé.
by Qsoft
Sun 26/02/2012 8:26 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Sửa giúp mình chức năng sửa dữ liệu
Replies: 3
Views: 805

Re: Sửa giúp mình chức năng sửa dữ liệu

Chỉ có điều là bạn tim không thể thay đổi mã khóa được mà chỉ có thể thay đổi nhứng thông không phải là khoá. bạn thử thêm đoạn mà mình vừa chỉnh xem có được không ( theo mình nghĩ là sẽ được thôi). ví dụ : [vb]If m_Sua = 1 Then opendata rs, "select * from Sach" rssach.movefirst dowhile no...
by Qsoft
Wed 22/02/2012 6:59 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Xin kiểm tra giúp em đoạn code !!!
Replies: 2
Views: 893

Re: Xin kiểm tra giúp em đoạn code !!!

[vb]Dim rec As New ADODB.Recordset Private Sub cmd_thoat_Click() Unload Me End Sub Private Sub cmd_tim_Click() 'kt du lieu If txt_Ma = "" Then MsgBox "Ban chua nhap ma!!!" txt_Ma.SetFocus Exit Sub End If If IsNumeric(txt_Ma) = False Then MsgBox " Ma phong khong duoc nhap chu...
by Qsoft
Wed 22/02/2012 6:24 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: code nút tìm kiếm !!!!
Replies: 3
Views: 1741

Re: code nút tìm kiếm !!!!

sqlstr = "select * from nha where sonha='" & me.sonha.text & "'"
by Qsoft
Sun 12/02/2012 9:22 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cách hiển thị dữ liệu trên datagrid
Replies: 3
Views: 1055

Re: Cách hiển thị dữ liệu trên datagrid

mình đang hoc vb6,có bài hiển thị thông tin từ access lên vb thông qua datagrid,nhung trong access cột nam nữ cua mình la yes/no nên hiển thị lên datagrid la 0 va -1,có cách nào để hiển thị lên datagrid thành nam nữ ko? bạn có thể đổi trong access cột giới tính là text cũng được mà thế là không cần...

Go to advanced search