• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1 match

by NguyenVanMan
Sat 28/05/2011 11:15 pm
Forum: [VB] Module, Class, UserControl, OCX
Topic: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]
Replies: 55
Views: 27148

Re: Unicode Data Grid Version 2.1 Build 10.0 [23/3/2011]

BẠN HÙNG XEM DÙM LỖI NÀY NHA! Private Sub Form_Load() With UniGrid 'TAO COLUMNS CHO UNIGRID .Columns.Add "Field1", "F1", 135, aCenter .Columns.Add "Field2", "F2", 135, aCenter .Columns.InsertRow "Test1", "Test1" .Columns.InsertRow "Tes...

Go to advanced search