• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 72 matches

by vohungvi
Wed 26/02/2014 11:44 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Thêm Item khi Combobox đang load dữ liệu từ Database
Replies: 3
Views: 854

Re: Thêm Item khi Combobox đang load dữ liệu từ Database

nếu muốn thêm thì chỉ cần
[vbnet]ComboBox1.Items.ad("sdfsd")[/vbnet]
Hay ý bạn khác?
by vohungvi
Fri 14/02/2014 4:15 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ giúp lỗi khi cài đặt chạy trên máy khác
Replies: 3
Views: 652

Re: Nhờ giúp lỗi khi cài đặt chạy trên máy khác

file dll bạn vào properties của nó, chọn copy alway
by vohungvi
Thu 06/02/2014 4:44 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: giúp mình kiểm tra dữ liệu trong SQL
Replies: 2
Views: 730

Re: giúp mình kiểm tra dữ liệu trong SQL

Mình gợi ý nhé, bạn viết 1 function để đếm số dòng dữ liệu, nếu số dòng trả về bằng 0 là không có, ngược lại là có dữ liệu
by vohungvi
Tue 04/02/2014 9:44 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Thu gọn code
Replies: 4
Views: 786

Re: Thu gọn code

chắc IDE của bạn bị lỗi, code của bạn đưa vẫn thu gọn được bình thường
by vohungvi
Mon 03/02/2014 4:34 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.
Replies: 16
Views: 1563

Re: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.

lỗi sao bạn? Với dòng for each i in name thì giá trị tương ứng với 1 dòng của bảng kết quả trả về. Giá trị 0 tức là cột đầu tiên, thôi cách dễ nhất là bạn vào fb chat với tui cho nhanh: fb.com/vohungvi
by vohungvi
Mon 03/02/2014 2:11 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.
Replies: 16
Views: 1563

Re: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.

èo, mình đã sửa lại for each rồi mà sao bạn vẫn xài code cũ?
by vohungvi
Mon 03/02/2014 1:22 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.
Replies: 16
Views: 1563

Re: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.

chết, lại bậy nữa rồi :D mình sửa lại rồi đó
by vohungvi
Mon 03/02/2014 12:03 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.
Replies: 16
Views: 1563

Re: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.

hý hý, mình bậy quá. Để mình sửa lại đoạn này của bạn.
[vbnet]
Dim name = dt.Select("TenCongTy like '%Lê Văn Ba%'")
For each i in name
MsgBox(i(0).ToString)
Next
[/vbnet]
Vậy là ok :D
by vohungvi
Sun 02/02/2014 9:39 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.
Replies: 16
Views: 1563

Re: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.

về nguyên lý của nó là nó sẽ tìm tất cả những tên công ty giống với cụm từ bạn tìm, như vậy nó sẽ trả về 1 danh sách, nếu bạn biết rõ danh sách đó chỉ có 1 phần tử thì đó là phần tử 0. Bạn mày mò thêm tí nữa xem, mình gợi ý gần đến đích rồi đó, không được thì kêu mình :p
by vohungvi
Sun 02/02/2014 6:22 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.
Replies: 16
Views: 1563

Re: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.

Mùng 3 tết không nhậu nhẹt mà chịu khó học quá ha :D Nó hiện System.Data.DataRow[] vì nó trả về 1 mảng chứa các dòng, do đó bạn lấy chỉ số của name(0) chẳng hạn
by vohungvi
Sun 02/02/2014 12:50 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.
Replies: 16
Views: 1563

Re: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.

ok, sau khi có được dataTable thì bạn tìm trong đó:
[vbnet]
Dim dt As DataTable = LayTenCongTy()
Dim name = dt.Select("TenCongTy like '%abc%")
[/vbnet]

Bạn xem lại dòng 4: DateProvider là gì? dataProvider hả?
by vohungvi
Sun 02/02/2014 12:07 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.
Replies: 16
Views: 1563

Re: giúp mình load sql của form1 qua label cùa form2.

bạn truy vấn dữ liệu được rồi đúng không? Nếu rồi thì gọi 1 dòng code là xong

form2.label.text="tên công ty"
by vohungvi
Tue 28/01/2014 11:35 am
Forum: Ý tưởng của bạn
Topic: phần mềm có chức năng đăng nhập
Replies: 1
Views: 992

Re: phần mềm có chức năng đăng nhập

bạn biết Cơ sở dữ liệu là gì chưa? Nếu biết thì bạn biết cái nào, và ngôn ngữ của bạn là gì?
by vohungvi
Tue 28/01/2014 11:29 am
Forum: Ý tưởng của bạn
Topic: phần mềm tạo đề thi giúp giáo viên bằng vb 2005
Replies: 3
Views: 1136

Re: phần mềm tạo đề thi giúp giáo viên bằng vb 2005

cái này là bạn cần ý tưởng chứ đâu phải đề xuất ý tưởng :D Tuy nhiên mình cũng không hiểu ý của bạn lắm - cách tạo control mới khi form đang debug: bạn giải thích cái này rõ hơn tí, control gì, mục đích của nó? - cách dùng print preview để hiện màn hình sắp in, lấy từ cái form thiết kế đề: xem trước...
by vohungvi
Mon 27/01/2014 7:02 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đinh dạng số
Replies: 6
Views: 1204

Re: Đinh dạng số

Mình nhầm tí, sorry bạn :D
tien=String.Format("{0:N}", 13000)
by vohungvi
Mon 27/01/2014 6:17 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: vấn đề form đăng nhập kết nối SQL trên VB
Replies: 5
Views: 842

Re: vấn đề form đăng nhập kết nối SQL trên VB

bạn đưa cái project lên đây, còn cái hình nó là form để chọn HQT CSDL thôi chứ không lỗi phải gì
by vohungvi
Mon 27/01/2014 5:11 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lấy dữ liệu
Replies: 3
Views: 669

Re: Lấy dữ liệu

à bạn thay dấu * bằng field bạn muốn
by vohungvi
Mon 27/01/2014 5:10 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đinh dạng số
Replies: 6
Views: 1204

Re: Đinh dạng số

tien=String.Format("{1:N}", 13000)
by vohungvi
Sun 26/01/2014 10:01 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lấy dữ liệu
Replies: 3
Views: 669

Re: Lấy dữ liệu

[vbnet]
dim comm as new oledbCommand("select * from hoso where masv='"& T_MaSV.Text &"'",con)
ten=comm.executeScalar
[/vbnet]
by vohungvi
Sun 26/01/2014 9:21 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: chọn cả dòng dữ liệu trong gridview vbnet
Replies: 1
Views: 727

Re: chọn cả dòng dữ liệu trong gridview vbnet

Bạn chọn thuộc tính SelectionMode là FullRowSelect để chọn cả dòng.

Còn muốn ấn nút để select dòng kế tiếp thì thuộc tính MultiSelect bạn chọn là False và sử dụng đoạn code này
[vbnet] DataGridView1.Rows(DataGridView1.CurrentRow.Index + 1).Selected = True[/vbnet]

Go to advanced search