• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 548 matches

by muaphonui_2010
Mon 19/10/2020 7:51 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Phân quyền tài khoản SQL không cho thấy database khác
Replies: 1
Views: 113

Phân quyền tài khoản SQL không cho thấy database khác

Chào mọi người. Giả sử mình có nhiều cái database trên cùng 1 server. Giờ mình có nhiều tài khoản để sử dụng cho từng database đó. ==> Mình muốn mỗi tài khoản chỉ thấy database của mình được quyền thấy thôi. Hiện tại khi đăng nhập vào 1 tài khoản nào đó là mình thấy hết các database luôn (tuy không ...
by muaphonui_2010
Tue 29/09/2020 7:38 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách Run SQL Server Querry lấy between date in Format Varchar
Replies: 3
Views: 242

Re: Hỏi cách Run SQL Server Querry lấy between date in Format Varchar

Vậy bạn Thử cái này thử
WHERE (CONVERT(date, ngaythang, 104) Between '" & Format((giá trị từ ngày), "MM/dd/yyyy") & "' and '" & Format((giá trị đến ngày), "MM/dd/yyyy") & "')
Hy vong là được.
by muaphonui_2010
Mon 21/09/2020 6:11 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Giải thuật thay thế chuỗi
Replies: 1
Views: 122

Re: Giải thuật thay thế chuỗi

Mình thử làm thủ công như này, bạn coi thử áp dụng được thì áp dụng nhé. Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click Dim stringchuoi As String = "Sáng:Nam,Sáng:Hoa,Sáng:Chiều:Nguyễn,Chiều:Tuấn,Tối:Lê" Dim chuoichuan As String = Replace(Replace(Replace(...
by muaphonui_2010
Mon 21/09/2020 5:29 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cách thiết kế Xtrareports của Devexpress in nhiều trang cùng một lúc ?
Replies: 2
Views: 176

Re: Cách thiết kế Xtrareports của Devexpress in nhiều trang cùng một lúc ?

thử chụp màng hình thiết kế lên mình xem thử bạn, mình đoán bạn đang để khổ giấy Cutom. nên nó ko tự sang nhiều trang
by muaphonui_2010
Mon 21/09/2020 5:19 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách Run SQL Server Querry lấy between date in Format Varchar
Replies: 3
Views: 242

Re: Hỏi cách Run SQL Server Querry lấy between date in Format Varchar

Mình nghĩ chắc bạn chưa Format
Mình có thể thử như thế này:
WHERE (ngaythang Between '" & Format((giá trị từ ngày), "MM/dd/yyyy") & "' and '" & Format((giá trị đến ngày), "MM/dd/yyyy") & "')
by muaphonui_2010
Sat 23/05/2020 12:36 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhờ giúp chuyển đổi bảng sang hàng ngang (các dòng cùng nhóm)
Replies: 1
Views: 1082

Re: Nhờ giúp chuyển đổi bảng sang hàng ngang (các dòng cùng nhóm)

Mình đã mò được rồi, cảm ơn các bạn. [sql]With Orders As (Select ROW_NUMBER() Over (Partition By nhom Order By nhom) As RowID, * From Table_1) Select nhom As [Order#], Min(col11) As col11, Min(col21) As col21, Min(col12) As col12, Min(col22) As col22, Min(col13) As col13, Min(col23) As col23, Min(co...
by muaphonui_2010
Sat 23/05/2020 12:05 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhờ giúp chuyển đổi bảng sang hàng ngang (các dòng cùng nhóm)
Replies: 1
Views: 1082

Nhờ giúp chuyển đổi bảng sang hàng ngang (các dòng cùng nhóm)

Chào các bạn. Mình có 1 bảng dữ liệu có nhiều dòng, Giờ mình muốn chuyển nó thành cột tương ứng với các dòng đó nếu nó có 1 nhóm. Như hình này nè các bạn. https://www.upsieutoc.com/images/2020/05/23/DongThanhCot.png Có nghĩa là : các dòng cùng chung nhóm thì cho nó lên cùng 1 dòng ở các cột phía sau...
by muaphonui_2010
Thu 20/02/2020 8:04 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server
Replies: 4
Views: 3270

Re: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server

Cảm ơn anh.
Thật tuyệt vời, đúng ý 100% luôn hehehe. em đã áp dụng thành công rồi nha.
by muaphonui_2010
Wed 19/02/2020 7:27 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server
Replies: 4
Views: 3270

Re: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server

Cảm ơn anh. Anh có thể giúp lại em phần này với. Vì thực tế 3 bảng con của em không bằng số cột với nhau. Nên khi em áp dụng của anh vào thì em bị bí ở đoạn này [sql]UPDATE @T_Result SET cot5 = b.cot3, cot6 = b.cot4 FROM @T_Result a INNER JOIN @T b ON a.id = b.id AND a.row_id = b.row_id[/sql] Nên em...
by muaphonui_2010
Fri 14/02/2020 10:26 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server
Replies: 4
Views: 3270

Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server

Chào các bạn. Giả sử mình có 4 bảng như sau: - @MeCha + T_con1 + T_con2 + T_con3 3 bảng T_con được nối với @MeCha qua cột ID Dữ liệu giả sử như dưới đây: [sql]DECLARE @MeCha TABLE(id INT,cot1 VARCHAR(40) , cot2 VARCHAR(40)) INSERT INTO @MeCha VALUES (1,'A1','A2') , (2,'B1','B2') , (3,'C1','C2') , (4...
by muaphonui_2010
Fri 03/01/2020 11:05 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhờ chuyển chuổi thành dòng trong SQL server
Replies: 1
Views: 1655

Nhờ chuyển chuổi thành dòng trong SQL server

Chào các bạn. Nhờ các bạn giúp mình câu SQL này với SELECT N'Công đoạn 1' AS congdoan INTO #temp DECLARE @congdoan Nvarchar(MAX) = 'Công đoạn 2, Công đoạn 3, Làm việc 1, làm việc A1' SELECT #temp.* From #temp DROP TABLE #temp --Chuổi này dựa vào ký tự dấu phẩy và dấu cách (, ) để biết nó là 1 dòng -...
by muaphonui_2010
Fri 27/12/2019 2:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách change backcolor 1 row trong datagridview khi dữ liệu trùng lặp
Replies: 2
Views: 1364

Re: Hỏi cách change backcolor 1 row trong datagridview khi dữ liệu trùng lặp

"Tức là sau khi đã insert dữ liệu mới vào db, reload lại datagridview để hiển thị dữ liệu mới rồi. Bây giờ bắt đầu check xem trong datagridview có dữ liệu trùng lặp không, những dòng nào trùng lặp thì thay đổi backcolor = red." ==> Trùng là trùng so với tiêu chí cột nào chứ phải không bạn....
by muaphonui_2010
Sun 22/12/2019 10:20 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhớ giúp chuyển dữ liệu theo chiều ngang (SQL server)
Replies: 3
Views: 2583

Re: Nhớ giúp chuyển dữ liệu theo chiều ngang (SQL server)

Cảm ơn anh.
Nhưng với dữ liệu của em là cột nhóm là cột động, nó có thể có thêm nhóm D, E..., tương tự mã hàng cũng vậy, nó là n.
Em đã xử lý trực tiếp trên code được rồi. nên khó quá bỏ qua nha anh và các bạn.
Cảm ơn các bạn.
Image
by muaphonui_2010
Sun 22/12/2019 9:54 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách Click button 1 lần đưa vào database nhiều dòng dữ liệu
Replies: 6
Views: 1451

Re: Hỏi cách Click button 1 lần đưa vào database nhiều dòng dữ liệu

Bạn cứ hỏi trên diễn đàn này nè bạn. nhiều người nên ai biết người ta sẽ giúp bạn. chứ mình biết có 1 tý tẹo ah.
Và do mình bận + trong giờ làm làm việc riêng công ty cho nghĩ việc mất hehehe.
by muaphonui_2010
Thu 19/12/2019 9:07 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách Click button 1 lần đưa vào database nhiều dòng dữ liệu
Replies: 6
Views: 1451

Re: Hỏi cách Click button 1 lần đưa vào database nhiều dòng dữ liệu

Bạn có thể thực hiện như sau: đầu tiên bạn lấy mã hàng + số lượng để biết số cần tăng đến VD 991 + 5 = 996 là mã cuối cùng bạn cần tăng Và mình có thể for nó Ví dụ Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click Dim txtsocong As Integer = Convert.ToInt32(mahang.Text...
by muaphonui_2010
Mon 02/12/2019 11:09 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: NewBie hỏi cách gán giá trị cho 1 biến
Replies: 2
Views: 1415

Re: NewBie hỏi cách gán giá trị cho 1 biến

Nếu SQL của bạn trả về là 1 DataTable thì bạn có thể làm như sau: Dim seriaMax AS string = dt.Rows(0).Item(0) (Cái dt là DataTable ) Nếu SQL của bạn đổ về 1 cái dataset thì bạn làm như sau: Dim seriaMax AS string = ds.Tables(0).Rows(0).Item(0) (Cái ds là DataSet) Không biết vậy có đúng ý bạn không n...
by muaphonui_2010
Fri 25/10/2019 8:50 am
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Xin hỏi file xem 3D như link này là file gì?
Replies: 0
Views: 3093

Xin hỏi file xem 3D như link này là file gì?

Mình thấy trên trang này https://www.google.com/intl/vi/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/eiffel-tower/ Có đoạn 3D về tháp hay quá, nhưng không biết file đó là dạng file gì. Và Giả sử mình có 1 cái video ngắn và nhỏ quy cảnh bên trong ngôi nhà của mình ==> làm sao để mình có được file 3D...
by muaphonui_2010
Tue 22/10/2019 9:31 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Không in được tiếng việt khi in máy in nhiệt (Kết nối Bluetooth)
Replies: 4
Views: 2731

Re: Không in được tiếng việt khi in máy in nhiệt (Kết nối Bluetooth)

Cảm ơn anh. để hôm nào tìm lại máy đó thử đoạn mã của anh thử in được không. Chứ đợt đó em in không được, rồi chuyển qua loại máy có hỗ trợ tiếng việt nên in cũng được rồi, nhưng loại máy đó lại chỉ có khổ giấy k60 chứ ko có loại in khổ K80 cho nó rộng. Nhưng cũng loại máy đó nhưng in trên winforms ...
by muaphonui_2010
Fri 18/10/2019 9:27 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhớ giúp chuyển dữ liệu theo chiều ngang (SQL server)
Replies: 3
Views: 2583

Nhớ giúp chuyển dữ liệu theo chiều ngang (SQL server)

Chào cách bạn.
Mình có bảng dữ liệu như hình này:
Image
Và giờ mình muốn dữ liệu nó trải ra theo chiều ngang như hình dưới.
Image
Có bạn nào xử lý được thì giúp mình với nhé
Xin cảm ơn.
by muaphonui_2010
Mon 09/09/2019 9:15 pm
Forum: [.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Topic: Truyền dữ liệu giữa 2 form sử dụng delegate
Replies: 3
Views: 15450

Re: Truyền dữ liệu giữa 2 form sử dụng delegate

Mình thì thấy cái này đơn giản nhất
Viết code này ở Forms2
Form1.Controls("TextBox1").Text = "Giá trị mới"

Go to advanced search