• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 60 matches

by ncxn
Fri 27/12/2019 1:51 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách change backcolor 1 row trong datagridview khi dữ liệu trùng lặp
Replies: 2
Views: 1121

Re: Hỏi cách change backcolor 1 row trong datagridview khi dữ liệu trùng lặp

Tưởng tượng mà check từng dòng , từng cột so với tập hợp còn lại thấy vãi chưởng rồi, nên tốt nhất bỏ ý tưởng này cho rồi. Ví dụ muốn check trùng dữ liệu của row 1 thì phải chạy vòng lặp 1 vs (n-1) row còn lại, đấy là chỉ column chứ m column thì còn vãi chưởng nữa, keke. ----------- Đấy là cách cơ b...
by ncxn
Fri 20/12/2019 9:29 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: DataGridView Vb.net lag, delay khi kéo
Replies: 4
Views: 1398

Re: DataGridView Vb.net lag, delay khi kéo

Vãi, tưởng mấy triệu dòng cơ.
50 chục dòng mà lag thì vứt cái máy.
by ncxn
Wed 11/12/2019 3:14 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: DataGridView Vb.net lag, delay khi kéo
Replies: 4
Views: 1398

Re: DataGridView Vb.net lag, delay khi kéo

Bao nhiêu dòng? nếu nhiều dòng thì phải tách ra.
Hoặc dùng http://objectlistview.sourceforge.net/cs/index.html
by ncxn
Sat 16/11/2019 10:58 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Mem mới hỏi về Focus của Form ạ
Replies: 2
Views: 1029

Re: Mem mới hỏi về Focus của Form ạ

Cái đó không thuộc phạm trù của lập trình winform nữa mà window API nhé.
Tìm theo từ khóa change active window by API là có.
by ncxn
Thu 31/10/2019 2:01 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Help...Em muốn hỏi về visual Basic anh chị ạ
Replies: 1
Views: 1272

Re: Help...Em muốn hỏi về visual Basic anh chị ạ

mở datasource lên xem có field "MASV" , nếu có thì dùng method find cho nhanh:

Dim index as int32 = bdsSV.find("MASV", txtMANGANG.text) ' mà chỗ này sao so "MASV" vs "MANGANH"?
bdsSV.Position= index
by ncxn
Mon 21/10/2019 11:16 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhớ giúp chuyển dữ liệu theo chiều ngang (SQL server)
Replies: 3
Views: 2281

Re: Nhớ giúp chuyển dữ liệu theo chiều ngang (SQL server)

Thấy có gì đó sai sai.

Chỉ riêng mã hàng từ A(n)-> B(n)-> C(n) đã mệt rồi, chưa nó nó transform data

Dữ liệu mẫu nên post lên trang này:

http://sqlfiddle.com/#!18/b9080/1
by ncxn
Fri 04/10/2019 10:18 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: xin giúp đỡ về giới hạn số lần sử dụng trong access
Replies: 3
Views: 1945

Re: xin giúp đỡ về giới hạn số lần sử dụng trong access

Thì xóa khúc trên thôi , cuối cùng nó còn: [vbnet] Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) Dim db As Database Dim rs As Recordset Set db = CurrentDb Set rs= db.OpenRecordset("HETHONG") DoCmd.Maximize dvcq = rs!dvcq dvcq2 = rs!dvcq dv = rs!tenDV dv2 = rs!tenDV thtr = rs!thutruong End Sub [...
by ncxn
Mon 16/09/2019 9:47 am
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?
Replies: 4
Views: 2020

Re: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Lúc được lúc không thì có ông thần nào debug được.

Nếu bạn quản lý (IT admin system) thì khuyên bạn tìm hiểu ISA server + window server + domain server
by ncxn
Fri 13/09/2019 12:01 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?
Replies: 4
Views: 2020

Re: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Cái này có nhiều nguyên nhân lắm
Ví dụ: khách subnet mask, dns, network, cơ chế cấp phát DHCP , WAN model config, model ip range ...
by ncxn
Thu 29/08/2019 8:24 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin hỗ trợ chạy code tải về
Replies: 1
Views: 2013

Re: Xin hỗ trợ chạy code tải về

Mở file app.config lên mà đổi kết nối.
by ncxn
Tue 13/08/2019 9:48 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL
Replies: 2
Views: 3854

Re: Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL

Bạn phải biết logic của ý tưởng bạn là gì; Ví dụ: người tìm muốn người có tên x và địa chỉ y -> thì nó có bao nhiêu trường hợp? or, and, and also , đấy là mới có 2 trường chứ nó là vài chục trường thì logic nó rất thảm. Đấy là phía người dùng -------- Về phần backend, không ai đi lập trình mà cho se...
by ncxn
Thu 01/08/2019 10:11 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?
Replies: 4
Views: 2780

Re: Nén và sửa lỗi dữ liệu access trong C# ?

Làm gì có chức nào sửa lỗi?

Go to advanced search