• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 2 matches

by [L]at
Thu 15/05/2008 3:01 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Hỏi về import UserControl
Replies: 4
Views: 2388

Re: Hỏi về import UserControl

Đơn giản thôi . Cậu viết câu lệnh như này ở trong html <% Register src="Link_den_usercontrol" tagfex="Menu" tagname="u1" %> Thuộc tính tagfex tớ ko nhớ tên chính xác , cậu cứ Ctrl + Space để xem tên tag tương ứng nhá Sau đó trong thẻ <body></body> . Thêm tag <u1:Menu ID...
by [L]at
Wed 14/05/2008 10:46 pm
Forum: [.NET] Mã nguồn chương trình quản lý
Topic: [C#] Quản lý karaoke
Replies: 11
Views: 14475

Re: [C#] Quản lý karaoke

Bạn phải cài thêm .NET Framework 2.0 mới chạy được

Go to advanced search