• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 19 matches

by tieubavuong1312
Fri 28/06/2013 4:59 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ tư vấn xây dựng PM chắc nghiệm
Replies: 5
Views: 596

Re: Nhờ tư vấn xây dựng PM chắc nghiệm

bạn search. chat tcp/ip vb.net
ví dụ có nhiều
by tieubavuong1312
Fri 28/06/2013 2:52 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ tư vấn xây dựng PM chắc nghiệm
Replies: 5
Views: 596

Re: Nhờ tư vấn xây dựng PM chắc nghiệm

client chọc vào db để lấy câu hỏi bạn giải quyết vấn đề khi có câu hỏi mới thì client nào sao để biết ???
chẳng nhẽ lại bảo: các bạn nhấn nút để hiển thị câu hỏi mớinếu là mình làm thì mình sẽ phát triển thành 3 giao diện hiển thị
client
server
hiển thị trên máy chiếu
by tieubavuong1312
Thu 27/06/2013 10:54 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ tư vấn xây dựng PM chắc nghiệm
Replies: 5
Views: 596

Re: Nhờ tư vấn xây dựng PM trắc nghiệm

Hi Bác. Theo như bác định làm thì chỉ có 1 phần mềm chạy trên cả máy người chơi và máy hiển thị chung. (:| Làm như thế nếu có ông nào chơi "dúi", báo password cho thằng chơi thì nó biết hết câu hỏi rồi còn gì. --> không nên làm như thế Bài toán của bác nên có hướng giải quyết là xây dựng t...
by tieubavuong1312
Thu 27/06/2013 5:05 am
Forum: Ý tưởng của bạn
Topic: Giúp mình viết phần mềm tra đồ thị với
Replies: 2
Views: 754

Re: Giúp mình viết phần mềm tra đồ thị với

tra đồ thị là cái gì thế?
chung chung vậy làm sao mà biết được để hỗ trợ
by tieubavuong1312
Mon 24/06/2013 12:30 am
Forum: Ý tưởng của bạn
Topic: Phần mềm ghi nợ quán nét
Replies: 1
Views: 1238

Re: Phần mềm ghi nợ quán nét

có thể sử dụng ms access để lưu trữ dữ liệu được mà
cần hỗ trợ thì pm mình
by tieubavuong1312
Fri 14/06/2013 7:45 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: export và import XML bằng Windows form
Replies: 9
Views: 2993

Re: export và import XML bằng Windows form

theo mình thay vì ghi đè lên file data.xml, bạn nên làm exportra file data.20130614.1944.xml
đoạn sau là lấy thời gian hiện tại
sau này sẽ dễ quản lý hơn
by tieubavuong1312
Thu 13/06/2013 5:40 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: export và import XML bằng Windows form
Replies: 9
Views: 2993

Re: Cần giúp đỡ cách import 1 csdl khác vào csdl hiện có từ

xây dựng 1 chương trình export data từ client sang file xml
rồi gửi file xml lên trung tâm
trên trung tâm, đọc file xml rồi insert vào csdl
by tieubavuong1312
Thu 06/06/2013 5:43 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Dùng loại cơ sở dữ liệu gì cho phần mềm trắc nghiệm
Replies: 4
Views: 624

Re: Dùng loại cơ sở dữ liệu gì cho phần mềm trắc nghiệm

dùng ms access di bro.
id tự tăng thì dùng get top là okie ngay

nếu cần hỗ trợ thì pm mình nhé
by tieubavuong1312
Sun 28/04/2013 9:19 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: khóa chính sql in c#
Replies: 5
Views: 569

Re: khóa chính sql in c#

Gọi thêm món là update vào ChiTietPhieu theo MaChiTiet.
Hoặc insert mới cũng được, sau đó lúc tính tiền sẽ cộng dồn lại
by tieubavuong1312
Sun 28/04/2013 1:54 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: khóa chính sql in c#
Replies: 5
Views: 569

Re: khóa chính sql in c#

Trong bảng này
ChiTietPhieu(MaPhieu,MaMon,GiamGia,SoLuong)

Nên sửa thành
ChiTietPhieu(MaChiTiet,MaPhieu,MaMon,GiamGia,SoLuong)
Trong đó MaChitiet là khóa chính
MaPhieu, MaMon là khóa ngoại.
Để identity của MaChitiet, khi lập trình sẽ dễ dàng hơn.
by tieubavuong1312
Sun 28/04/2013 1:52 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Sự kiện SelectedIndexChanged cho DropDownList
Replies: 2
Views: 1773

Re: SỰ KIỆN SelectedIndexChanged CHO DropDownList

Thêm thuộc tính AutoPostBack="true" vào khai báo DropDownlist <asp:DropDownList ID="drkhuvuc" runat="server" style="width:300px;height:25px; margin-bottom:5px;" AutoPostBack="true"> </asp:DropDownList>
by tieubavuong1312
Wed 24/04/2013 4:26 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Giúp code tính điểm cho học sinh
Replies: 23
Views: 2771

Re: Giúp code tính điểm cho học sinh

Thầy giáo ơi. Cái này dùng excel cho nhanh. Dùng code làm gì cho nó mệt người. Em gửi thầy file đính kèm tính điểm của 1 lớp này. Thầy chỉ cần dùng 2 hàm là Count(Từ_cột_bao_nhiêu:Đến_cột_bao_nhiêu) --> Số lượng đầu điểm SUM(Từ_cột_bao_nhiêu:Đến_cột_bao_nhiêu) --> Tổng số điểm Như trong file, em dùn...
by tieubavuong1312
Wed 24/04/2013 8:47 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Giúp code tính điểm cho học sinh
Replies: 23
Views: 2771

Re: Giúp code tính điểm cho học sinh

@vo ngoc: bác gửi file excel lên đây để em lấy file mẫu, em modify lại phần mềm của em rồi em gửi cho bác mà dùng.
by tieubavuong1312
Tue 23/04/2013 9:41 am
Forum: Ý tưởng của bạn
Topic: Xin ý kiến mọi người về PM quản lý sắp thiết kế
Replies: 13
Views: 1569

Re: Xin ý kiến mọi người về PM sắp thiết kế

1. Làm 1 tool nhỏ get địa chỉ mac của máy client --> gửi cho toàn bộ nhân viên client. yêu cầu anh nào muốn dùng thì cài cái phần mềm này rồi gửi địa chỉ MAC + thông tin cá nhân lên công ty. 2. Add các địa chỉ MAC này vào 1 bảng dữ liệu tMACClient trong project. 3. Cấu hình website sao cho nếu trong...
by tieubavuong1312
Mon 22/04/2013 3:27 pm
Forum: Ý tưởng của bạn
Topic: Xin ý kiến mọi người về PM quản lý sắp thiết kế
Replies: 13
Views: 1569

Re: Xin ý kiến mọi người về PM sắp thiết kế

Ý của em là xây dựng phần mềm thành 2 bản client và server Bản client để cho nhân viên nhập dữ liệu vào. Dữ liệu sau khi nhập vào sẽ được mã hóa (encryption) và lưu vào CSDL (file XML hoặc access). Sau đó, nhân viên sẽ export ra 1 file để gửi về công ty (gửi bằng mail cá nhân hoặc trong phần mềm có ...
by tieubavuong1312
Wed 17/04/2013 7:08 pm
Forum: Ý tưởng của bạn
Topic: Xin ý kiến mọi người về PM quản lý sắp thiết kế
Replies: 13
Views: 1569

Re: Xin ý kiến mọi người về PM sắp thiết kế

Mình có ý kiến như thế này. Bạn thiết kế 1 cái client, vẫn lưu db vào access nhưng khi lưu vào sẽ mã hóa. Sau đó chọn chế độ export db và gửi mail đến 1 mail chung của cty (private password) hoặc upload lên server. Dữ liệu export cũng được mã hóa theo chuẩn nào đó. Chỉ có phần mềm tại server mới đọc...
by tieubavuong1312
Tue 16/04/2013 7:20 pm
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: [Net] Lập trình Microsoft Office Word với VB.Net
Replies: 9
Views: 11954

Re: [Net] Lập trình Microsoft Office Word với VB.Net

Mình bổ sung thêm một lệnh này nữa cho các bác dùng. Ví dụ muốn trên 1 dòng word, có cách trìnhh bày như sau: Lập trình Microsoft Office Word với VB.Net Nếu chỉ dùng các lệnh mà anhtuyenbk hướng dẫn ở Post 1 sẽ không trình bày được như dòng trên. Đoạn Lập trình thì dùng các lệnh như của anhtuyenbk. ...
by tieubavuong1312
Tue 19/03/2013 10:29 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin hỏi về cách update dữ liệu vào trong CSDL bằng access
Replies: 5
Views: 1025

Re: Xin hỏi về cách update dữ liệu vào trong CSDL bằng acces

Mình tìm trong project của bạn ko thấy có chỗ nào để bạn khởi tạo cho đối tượng pb as DataTable Trong hàm này có câu lệnh để đưa pb vào cmbPhongBan. Nhưng trước đó, không tìm thấy lệnh để đưa dữ liệu vào pb ??? Private Sub cmbLoad() cmbphongban.DataSource = pb cmbphongban.DisplayMember = "TenPb...
by tieubavuong1312
Tue 19/03/2013 10:17 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Hỏi] Về mô hình quản lý công văn?
Replies: 5
Views: 1244

Re: [Hỏi] Về mô hình quản lý công văn?

Theo mình nghĩ nên dùng cách 1. - Lưu file lên server bằng cách dùng FTP. -> Cần setup 1 thư mục trên server thành FTP server rồi upload trực tiếp file lên đó. Trước khi upload có thể nén file lại để giảm dung lượng - Nhận đường dẫn của file để lưu vào cơ sở dữ liệu. - Khi download về thì cho phép d...

Go to advanced search