• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 14 matches

by linux_nd
Thu 26/03/2015 9:24 am
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: Kỹ thuật tự động Update chương trình
Replies: 12
Views: 23608

Re: Kỹ thuật tự động Update chương trình

Mình chạy thì bị lỗi "The process cannot access the file 'C:\User..' because it is being used by another process.
Bạn xem giúp mình với
by linux_nd
Sun 11/01/2015 12:39 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm sao phát hiện được usb 3g đang kết nối vào cổng nào trên máy tính
Replies: 1
Views: 561

Làm sao phát hiện được usb 3g đang kết nối vào cổng nào trên máy tính

Mọi người cho mình hỏi chút: Làm sao có thể phát hiện có những cổng nào trên máy tính đang cắm usb 3g hoặc kết nối với smart phone (android) nhỉ ?
by linux_nd
Wed 27/03/2013 10:19 pm
Forum: Phần mềm quản lý
Topic: Tổ chức, quản lý thi trực tuyến
Replies: 5
Views: 1876

Re: Tổ chức, quản lý thi trực tuyến

Tải chỗ nào bác ơi???
by linux_nd
Sat 04/09/2010 6:20 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: file cài đặt CrystalReport for .net 2.0
Replies: 3
Views: 2648

Re: file cài đặt CrystalReport for .net 2.0

Èo, sao các pác không lấy luôn ở đĩa cài VS 2005 ấy.
by linux_nd
Sun 11/04/2010 7:01 am
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Kiểm tra xem có dòng nào được chọn trước khi xóa
Replies: 4
Views: 1692

Kiểm tra xem có dòng nào được chọn trước khi xóa

Hi all, mình đang gặp một vấn đề mong được các bạn chỉ giáo. Mình có tạo một Gridview trên trang aspx có một cột hiển thị các ô cho phép checked và thêm một nút xóa bên dưới. Mình muốn khi nhấn vào nút xóa thì nó phải kiểm tra xem có dòng nào được check không đã rồi mới thực hiện việc xóa. Nếu không...
by linux_nd
Mon 26/10/2009 10:33 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi: Cách đóng form trong sự kiện load của nó
Replies: 3
Views: 1390

Hỏi: Cách đóng form trong sự kiện load của nó

Chào mọi người mình có một vấn đề mong được sự giúp đỡ của mọi người. Mình đang thiết kế một ứng dụng có sử dụng chức năng phân quyền khi form load lên nó sẽ kiểm tra xem người đó có quyền thao tác với form hay không? Nếu có thì tiếp tục, nếu không thì sẽ đóng form đó luôn? Mình chưa tìm thấy giải p...
by linux_nd
Sun 18/10/2009 8:51 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kết nối SQLserver+VB.net+Crystal Report (toàn bộ hỏi ở đây)
Replies: 399
Views: 130059

Hỏi: VB.NET kết nối tới máy chủ SQL Server 2005 trong mạng

Chào các bạn! Hiện tại mình đang có một vấn đề mong được sự giúp đỡ của mọi người: Mình viết một ứng dụng bằng VB.NET sử dụng CSDL SQL 2005. Mình lưu các thông tin kết nối vào Regedit và chạy chương trình. Tuy nhiên có một vấn đề xảy ra là nếu chạy ứng dụng trên cùng máy cài SQL Server 2005 thì ok, ...
by linux_nd
Sun 23/08/2009 10:42 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tìm kiếm theo mã hàng
Replies: 18
Views: 5700

Re: Tìm kiếm theo mã hàng

Mình muốn lấy dữ liệu từ combobox mình đã dùng

Code: Select all

  1. dim str as string = combobox1.selectedvalue.tostring()

nhưng nó toàn báo lỗi. Các bạn giúp mình với
by linux_nd
Mon 04/05/2009 6:31 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Restore SQL server 2005
Replies: 7
Views: 3988

Re: Restore SQL server 2005

RESTORE DATABASE [QuanlySP] FROM  DISK = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\MSSQL\Backup\QuanlySP.bak' WITH  FILE = 1,  NOUNLOAD,  STATS = 10GO Mình làm trực tiếp trên tool cua SQL chứ không làm qua lệnh,có bạn nào biết thì giúp mình với. Theo mình cái này là do bạn chọn sai đường dẫn ...
by linux_nd
Mon 04/05/2009 5:48 am
Forum: [.NET] Mã nguồn chương trình quản lý
Topic: Quản lý KTX sinh viên
Replies: 12
Views: 9898

Re: CHƯƠNG TRÌNH QLKTX

Cảm ơn nhé, mình đang down về thử xem. Diễn đàn mình ít mã nguồn bằng vb.net quá toàn C# thui à
by linux_nd
Sun 20/07/2008 11:57 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo giao diện Vista cho ứng dụng ?
Replies: 3
Views: 1657

Tạo giao diện Vista cho ứng dụng ?

Chào các bạn, mình thấy Vista có giao diện rất đẹp, mình muốn đưa cái giao diện bắt mắt của vista vào ứng dụng của mình. Mình đang thiết kế winform bằng VS 2005 với ngôn ngữ VB.NET, mong được các bạn chỉ giáo ? :-/
by linux_nd
Wed 09/07/2008 12:17 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Lựa chọn bản ghi không nằm trong các bản ghi đã chỉ định
Replies: 1
Views: 1267

Re: Lựa chọn bản ghi không nằm trong các bản ghi đã chỉ định

Không có bạn nào giúp mình à, thôi mình cũng đã làm được rùi. Phải ép kiểu thì cái sp này mới chạy được. Post code lên đây để bạn nào gặp vấn đề như mình thì đỡ mất công nè.  CREATE PROCEDURE sp_GetRandomQuestion ( @ModuleID int, @TestedID nvarchar(2000) ) AS BEGINDECLARE @mSQL nvarchar(2000)SE...
by linux_nd
Thu 03/07/2008 5:49 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Lựa chọn bản ghi không nằm trong các bản ghi đã chỉ định
Replies: 1
Views: 1267

Lựa chọn bản ghi không nằm trong các bản ghi đã chỉ định

Chào các bạn, mình có một vấn đề muốn được hỏi các bạn về cơ sở dữ liệu SQL 2000. Mình muốn tạo một StoreProcedure trong SQL 2000 thực hiện công việc lấy ra một bản ghi có trong CSDL mà ID của nó không nằm trong danh sách các bản ghi mình chỉ định thì phải làm thế nào mới được nhỉ. Mình đã viết CREA...
by linux_nd
Sun 15/06/2008 9:53 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: tự động thêm, xoá dòng trong CSDL(SQL2000) ?
Replies: 3
Views: 2390

Re: tự động thêm, xoá dòng trong CSDL(SQL2000) ?

Mình cũng muốn hỏi các bạn là làm thế nào để SQL tự động hóa tác vụ của mình. VD: Bảng tin tức của mình sau 1 năm thì tự động xóa đi những tin cũ để khỏi làm phình to kích thước CSDL của mình ấy mà. Các bạn có giải pháp gì giúp mình với ?

Go to advanced search