Search found 487 matches

by NTN
Sat 06/06/2020 9:58 am
Forum: Công cụ - Tiện ích
Topic: Find Friends Files - Chia sẻ file đến bạn bè
Replies: 0
Views: 2072

Find Friends Files - Chia sẻ file đến bạn bè

Tên chương trình: Find Friends Files - Chia sẻ file đến bạn bè
Phiên bản: DEMO
Tác giả: NTN
Chức năng: Chia sẻ và tìm kiếm file trên máy bạn bè
Video DEMO

by NTN
Wed 20/05/2020 8:25 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 2466

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Bạn tham khảo đoạn mã sau: [vbnet]Private Sub ResetDataGridView() dataGridView1.CancelEdit() dataGridView1.Columns.Clear() dataGridView1.DataSource = Nothing InitializeDataGridView() End Sub[/vbnet] Nguồn Tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.datagridview.cancel...
by NTN
Sat 09/05/2020 8:16 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview
Replies: 30
Views: 2466

Re: VB.NET - Esc để thoát chỉnh sửa trong Datagridview

Bạn tham khảo thử đoạn mã này: Class SurroundingClass Protected Overrides Function ProcessCmdKey(ByRef msg As Message, ByVal keyData As Keys) As Boolean Dim handled As Boolean = False If (keyData = Keys.Enter OrElse keyData = Keys.[Return]) Then handled = NavigateToNextCell() End If If Not handled T...
by NTN
Sat 09/05/2020 8:12 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: TIM MIN MAX TRONG LISTVIEW VB.NET
Replies: 2
Views: 668

Re: TIM MIN MAX TRONG LISTVIEW VB.NET

Bạn dùng hàm sau để lấy giá trị của listview đang chọn txtValue.Text = ListView.SelectedItem.ToString Còn dùng hàm sau để lấy giá trị theo N. txtValue.Text = ListView.SelectedItems(Cột).SubItems(Dòng).Text Dùng hàm sau để lấy số dòng có trong ListView.Items.Count Sau đó dùng For Each hay While để lấ...
by NTN
Tue 05/05/2020 3:08 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tìm thư viện đọc văn bản và phát âm tiếng việt cho C# ?
Replies: 1
Views: 2528

Re: Tìm thư viện đọc văn bản và phát âm tiếng việt cho C# ?

Nếu bạn cần các dich vụ trả tiền thì có thể dùng của Google với Microsoft. Nhưng nếu muốn dùng thử thư viện và cho các dự án cá nhân thì bạn hãy dùng thư viện của FPT AI nha: https://fpt.ai/tts Tuy nó phát ẩm chưa tới mức như Google, nhưng đủ dùng bạn nha! Tài liệu hướng dẫn: https://docs.fpt.ai/doc...
by NTN
Mon 13/04/2020 6:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Rất cần xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về VB.net
Replies: 2
Views: 989

Re: Rất cần xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về VB.net

Bạn xem lại tài liệu lý thuyết VB.NET. Vấn đề này có hơi mới nhưng bạn hãy tra google, tìm các khoá học hay ebook free về vb.net, xong xem các định nghĩa và soạn thôi.
by NTN
Wed 01/04/2020 1:13 pm
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: Cách tạo và dùng DLL trong VB.NET
Replies: 15
Views: 24459

Re: Cách tạo và dùng DLL trong VB.NET

Ảnh die hết rồi bạn ơi
by NTN
Wed 01/04/2020 1:11 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: 1 Form cho 2 button VB.Net
Replies: 2
Views: 1527

Re: 1 Form cho 2 button VB.Net

Cái này vấn đề giải quyết được, bạn dùng tên của Form.Text = "tên của form" là được, sau đó show ra.
by NTN
Tue 16/07/2019 8:56 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hiển thị ảnh nền trên button
Replies: 2
Views: 1776

Re: Hiển thị ảnh nền trên button

Như bạn @thuanfun, bạn chỉ cần dùng MouseEnter, MouseDown, MouseUp, MouseLeave. Không cần dùng Timer cho phức tạp
by NTN
Sun 14/04/2019 7:16 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Không in được tiếng việt khi in máy in nhiệt (Kết nối Bluetooth)
Replies: 4
Views: 2917

Re: Không in được tiếng việt khi in máy in nhiệt (Kết nối Bluetooth)

Mình không rành code dạng này nhưng mình đã tìm hiểu. Bạn thử chuyển sang UTF8 xem thế nào?
Bạn tham khảo thử:
  1. byte[] b = new byte[2048];
  2. int k = Socket.Receive(b);    
  3. string message = Encoding.UTF8.GetString(b, 0, k);
by NTN
Fri 12/04/2019 9:07 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Help Làm thế nào tìm đoạn text rồi lấy cả dòng
Replies: 3
Views: 3899

Re: Help Làm thế nào tìm đoạn text rồi lấy cả dòng

[vbnet] Dim value As String = "|anh yeu em|nho em nhieu" Dim elements() As String = value.Split(New Char() {"|"c}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries) For Each element As String In elements Console.WriteLine(element) Next [/vbnet]
by NTN
Wed 03/04/2019 5:39 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Help Làm thế nào tìm đoạn text rồi lấy cả dòng
Replies: 3
Views: 3899

Re: Help Làm thế nào tìm đoạn text rồi lấy cả dòng

Bạn mở file txt lưu vào String, sau đó dùng Split để cắt khoảng trắng. Tạo 2 listbox 1 bên để số 1 bên chữ. Còn 2 textbox thì khi gõ thì check vị trí listbox1 để hiện text bên listbox2 lên.
by NTN
Thu 15/11/2018 4:22 pm
Forum: Công cụ - Tiện ích
Topic: Check Knowledge - Phần mềm kiểm tra kiến thức
Replies: 0
Views: 9063

Check Knowledge - Phần mềm kiểm tra kiến thức

Check Knowledge - Phần mềm kiểm tra kiến thức 1.0.0 NTN Làm trắc nghiệm, tự luận và tạo tự luận trắc nghiệm Giới thiệu tóm tắt về chương trình Check Knowledge là chương trình giúp tạo ra các bài kiểm tra tự luận và trắc nghiệm trên máy tính. Giúp cho mọi người có thể tạo các bài kiểm và tự ôn lại k...
by NTN
Sat 18/08/2018 6:41 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: WebClient DownloadStringAsync lỗi trên Mp3.Zing.Vn
Replies: 1
Views: 1047

Re: WebClient DownloadStringAsync lỗi trên Mp3.Zing.Vn

Bạn dùng thử code này xem:
Dim DownloadInformation As String = New System.Net.WebClient().DownloadString("https://mp3.zing.vn")
by NTN
Sat 28/04/2018 7:24 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Mọi người giúp đỡ tôi với!
Replies: 2
Views: 2742

Re: Mọi người giúp đỡ tôi với!

Hình như trong vb6 có thể điều chỉnh kích thước ảnh mà? Bạn tra google xem?
by NTN
Thu 28/12/2017 9:17 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm sao để hiện thông báo khi 2 ảnh chạm nhau
Replies: 1
Views: 972

Làm sao để hiện thông báo khi 2 ảnh chạm nhau

Cho mình hỏi, mình thấy mấy game Maze là dùng chuột, chuột đụng vào các khối hình(làm bằng label) sẽ bị thua. Nên mình muốn hỏi nếu không dùng chuột mình dùng picture này để di chuyển bằng Key(D,U,L,R) nếu picture này chạm nhẹ vào picture kia thì sẽ hiện thông báo thì làm sao mọi người? Cụ thể hơn l...
by NTN
Wed 27/12/2017 8:32 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm thế nào tạo file resource chứa các media?
Replies: 0
Views: 1206

Làm thế nào tạo file resource chứa các media?

Làm thế nào tạo file resource chứa các media?
Mình thấy một số chương trình lưu âm thanh, hình ảnh data dưới dạng một file .bak hay .pak .Mọi người biết làm thế nào để tạo được như vậy cho mình xin hướng làm với!
File resource chứa ảnh, file wav,... có thể load vào form được.
by NTN
Sun 24/09/2017 9:06 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET
Replies: 4
Views: 1572

Re: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET

Thread dùng được cho ít timer thôi còn nhiều quá thì không nổi bạn ơi.

Go to advanced search