• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 7 matches

by kieu manh
Tue 03/04/2018 12:16 pm
Forum: [VB] Module, Class, UserControl, OCX
Topic: DCS Multithreading (ActiveX Dll) - Xử lý đa nhiệm trong vb6
Replies: 1
Views: 5602

Re: DCS Multithreading (ActiveX Dll) - Xử lý đa nhiệm trong vb6

Mình xem code thấy có hàm sau: Private Function isRegSvr32() As Boolean Dim sProgID As String: sProgID = "DCS_Multithreading.cD_Multithreading" Dim G As GUID: isRegSvr32 = DCS_CLSIDFromProgID(sProgID, G) End Function Vậy cho Mình hỏi 1/ DCS_Multithreading = Tên File *.dll 2/ cD_Multithread...
by kieu manh
Thu 31/12/2015 1:28 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cần các bác giúp đỡ giải thích code visual basic
Replies: 2
Views: 999

Re: Cần các bác giúp đỡ giải thích code visual basic

Có thể dùng hàm sau kiểm tra sự Tồn tại của file ....file tồn tại = True, file không tồn tại = False Hàm sử dụng tốt trên VBA - VB6 Function CheckFile(ByVal Path As String) As Boolean With CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If .FileExists(Path) Then CheckFile = True End With End Fu...
by kieu manh
Thu 31/12/2015 1:11 pm
Forum: [VB] Bài viết hướng dẫn
Topic: Chạy ứng dụng với quyền Admin (Run as Administrator)
Replies: 6
Views: 7867

Re: Chạy ứng dụng với quyền Admin (Run as Administrator)

Cảm ơn Bạn rất nhiều ...
Mình cũng đang tập Vọc VB6... và Hàm API nên cũng không rành lắm nếu được Bạn cho một Ví dụ: Code send key....Nó chọn Yes khi hiện thông báo UAC (Change User Account Control Settings) của Win Áp dụng cho code bài 1 của Bạn Run as Administrator
by kieu manh
Wed 23/12/2015 11:42 am
Forum: [VB] Bài viết hướng dẫn
Topic: Chạy ứng dụng với quyền Admin (Run as Administrator)
Replies: 6
Views: 7867

Re: Chạy ứng dụng với quyền Admin (Run as Administrator)

To Dark.Cosmos
Cái đó mình biết ....nếu kéo UAC xuống thì lại không xài code đó nữa vấn đề mong muốn là vẫn để UAC mức cao mà vẫn chạy được ....
Có cách nào dùng senkey cho nó chọn Yes khi hiên thông báo không bạn
cảm ơn Bạn
by kieu manh
Mon 21/12/2015 8:09 am
Forum: [VB] Bài viết hướng dẫn
Topic: Chạy ứng dụng với quyền Admin (Run as Administrator)
Replies: 6
Views: 7867

Re: Chạy ứng dụng với quyền Admin (Run as Administrator)

Mình không rành VB6 lắm...mình mô tả có gì sai bạn bỏ qua cho Mình tải về chạy trên win10(32bit) thấy nó chạy tốt nhưng viết làm sao khi chạy nó khỏi báo yes hay No thì tốt ý mình là nó chạy Run As administrator luôn vậy mà khỏi thông báo (User Account Control ....Yes ..No) hay mình chưa biết xài vậ...
by kieu manh
Sat 23/05/2015 7:58 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Khóa học ngắn hạn VBA?
Replies: 6
Views: 1706

Re: Khóa học ngắn hạn VBA?

Học VBA có khó không Bạn.....chuot0106
by kieu manh
Sat 11/04/2015 4:58 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Các bác giúp em với về iso dvd chống sao chéprinhf
Replies: 2
Views: 2158

Re: Các bác giúp em với về iso dvd chống sao chéprinhf

Theo mình nghĩ là không có cách nào đâu Bạn

Go to advanced search