• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 35 matches

by khoaph
Tue 11/09/2018 7:48 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Câu hỏi về Xây dựng Usercontrol ComboGrid
Replies: 1
Views: 915

Re: Câu hỏi về Xây dựng Usercontrol ComboGrid

Bạn thử tìm hiểu về ToolStripControlHost xem có làm được không?
by khoaph
Sun 05/02/2017 8:40 pm
Forum: [.NET] Module, Class, UserControl, DLL
Topic: List box có icon class dll
Replies: 0
Views: 3571

List box có icon class dll

List box có icon class dll Class dll C++ net ph.van.khoa@gmail.com IconListBox.png Cách sử dụng Nhấp chuột phải tại tab General trong toolbox, chọn Choose items...>.Net framework components>Browse... tìm đến PhVanKhoa.Controls.IconListBox.dll, đánh dấu chọn rồi OK bây giờ trong toolbox đã có IconLi...
by khoaph
Sat 28/01/2017 12:22 pm
Forum: [.NET] Module, Class, UserControl, DLL
Topic: Dll tạo menu chọn màu kiểu Wordpad XP
Replies: 0
Views: 3412

Dll tạo menu chọn màu kiểu Wordpad XP

Dll tạo menu chọn màu kiểu Wordpad XP Dll, class library C# ph.van.khoa@gmail.com Tạo menu chọn màu MenuMauKieuWordpadXP.gif Code mẫu : Referent tới MenuMauKieuWordpadXP.dll Đặt 1 ToolStripSplitButton vào form [csharp]using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; usin...
by khoaph
Fri 08/07/2016 6:29 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: hiển thị tên trong form sử dụng me.controls
Replies: 1
Views: 629

Re: hiển thị tên trong form sử dụng me.controls

Thuộc tính Controls chứa tất cả các Cnntrol có trên form, button là control, textbox cũng là control ... bỏ code sau vào hàm sự kiện click của button Dim s As String For Each MyControl As Control In Controls s += MyControl.Name + vbNewLine Next MessageBox.Show(s)
by khoaph
Mon 27/06/2016 9:22 am
Forum: [.NET] Mã nguồn
Topic: Group box control có thể thay đổi màu viền và canh nhãn
Replies: 0
Views: 6639

Group box control có thể thay đổi màu viền và canh nhãn

vkGroupBox2Cham0 Control VB net và C# phvankhoa@gmail.com Group box có thể đổi màu viền và canh nhãn vkGroupBox2.PNG Cách sử dụng Giải nén, thêm vào dự án như sau, chọn Project>Add existing item>Tìm tới vkGroupBox2Cham0.vb hay vkGroupBox2Cham0.cs tùy vào ngôn ngữ đang dùng chạy chương trình một lần...
by khoaph
Tue 07/06/2016 5:56 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Bị lỗi chương trình TÌM SỐ NGUYÊN TỐ
Replies: 3
Views: 474

Re: Bị lỗi chương trình TÌM SỐ NGUYÊN TỐ

Mình chỉ gợi ý thôi, code bạn có lỗi logic chổ bạn đánh dấu màu đỏ ấy, ở cái điều kiện "N mod i=0" ấy, nó phải là 1 đk khác, bạn kiểm tra lại đi.
by khoaph
Sun 05/06/2016 8:15 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Bị lỗi chương trình TÌM SỐ NGUYÊN TỐ
Replies: 3
Views: 474

Re: Bị lỗi chương trình TÌM SỐ NGUYÊN TỐ

Lỗi chia cho 0
bạn khai báo i nhưng không gán giá trị nên i=0
do đó biểu thức "N mod i" sẽ bị lỗi chia 0
ngoài ra code của bạn cũng bị lỗi logic, khi gặp "N mod i=0" thì đã biết là N không phải nguyên tố rồi, cần gì tiếp tục tăng i
by khoaph
Wed 01/06/2016 10:03 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET
Replies: 4
Views: 1530

Re: Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET

Cho bạn cái code tham khảo, code này liệt kê tất cả các hoán vị của dãy số từ 0 tới n-1, mình đã cho chạy với n=6, chạy khá lâu tạo một form có button1, textbox1,textbox2, số n lấy từ textbox1, textbox2 để chứa kết quả, button1 để thực hiện tính toán [vbnet]Public Class Form1 Private trSoDaLay As Li...
by khoaph
Tue 17/05/2016 7:17 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chạy chương trình tạo bằng IlAsm bị lỗi
Replies: 0
Views: 469

Chạy chương trình tạo bằng IlAsm bị lỗi

Vừa qua mình có xem qua trang Introduction to IL Assembly Language và copy code trong ví dụ về chạy thử. Biên dịch thì thành công nhưng khi chạy thì báo lỗi sau ilmustcloseerror1.PNG click Debug thì hiện ilmustcloseerror2.PNG ai biết nguyên do lỗi trên thì chỉ cho mình với, thanks. Code ví dụ 1 Math...
by khoaph
Thu 12/05/2016 2:15 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm sao giới hạn khả năng override một phương thức
Replies: 0
Views: 416

Làm sao giới hạn khả năng override một phương thức

Tôi có một lớp A kế thừa từ lớp Control
và tôi có lớp B kế thừa từ lớp A và nó override phương thức protected sub OnPaint của lớp A
bây giờ tôi cho người khác sử dụng lớp A nhưng không muốn họ override phương thức OnPaint của lớp A thì phải làm sao?
by khoaph
Tue 10/05/2016 8:44 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin hỏi cách giả lập click chọn giá trị trong select menu dropdown trong webbrowser
Replies: 1
Views: 373

Re: Xin hỏi cách giả lập click chọn giá trị trong select menu dropdown trong webbrowser

Không biết cái elem của bạn được tạo ra như thế nào, nếu nó là option của 1 select box thì bạn gọi sai đối tượng rồi theo mục đích của bạn thì cái invokemember phải được gọi bởi cái select box chứ không phải bởi option sau khi sửa elem thành select box, bạn có thể thử elem.InvokeMember("change&...
by khoaph
Fri 06/05/2016 1:18 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: bạn nào biết chuyển qua lại từ UserControl nay sang UserControl khac k.chỉ với
Replies: 2
Views: 486

Re: bạn nào biết chuyển qua lại từ UserControl nay sang UserControl khac k.chỉ với

Không hiểu lắm cái ý "chuyển control qua lại", có phải ý bạn là nếu bấm nút ở uckhuyenmai thì ẩn uckhuyenmai đi rồi hiển thị uctuychinh , và ngược lại? nếu đúng là như thế thì thay đổi thuộc tính Visible của 2 uc là được
by khoaph
Thu 05/05/2016 1:44 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Có thể thêm DataTable đã có vào DataSet ?
Replies: 2
Views: 505

Re: Có thể thêm DataTable đã có vào DataSet ?

Phương thức DataTableCollection.Add(DataTable) làm gì có return value
mà bạn đã có biến kiểu DataTable là data rồi thì cần thêm một biến kiểu DataTable là dt làm gì nữa chứ
muốn cập nhật bảng hay làm gì thì cứ dùng biến data là được mà
by khoaph
Tue 19/04/2016 1:23 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: cách xoay hình 90 độ
Replies: 9
Views: 1327

Re: cách xoay hình 90 độ

Code trên là dành cho quay ảnh Bitmap Cho bạn cái code quay 1 điểm 90 độ quanh một điểm cho trước Public Function QuayDiem90Do(ByVal tsDiem As Point, ByVal tsTamQuay As Point, ByVal tsTheoDongHo As Boolean) As Point tsDiem = New Point(tsDiem.X - tsTamQuay.X, tsDiem.Y - tsTamQuay.Y) Dim bDiemMoi As P...
by khoaph
Tue 19/04/2016 1:02 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Không thể đè ảnh trong suốt lên nhau VB.NET
Replies: 9
Views: 1675

Re: Không thể đè ảnh trong suốt lên nhau VB.NET

hỏi như vậy thì bó tay, bắt người ta phải đoán
bạn dùng control nào để thể hiện ảnh, dùng mỗi control cho mỗi ảnh hay cả 2 ảnh trên cùng 1 control
bạn chia sẻ code vb thể hiện ảnh trong suốt được không, mình chưa thử làm điều này bằng vb nên không biết
by khoaph
Fri 18/03/2016 8:41 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: cách xoay hình 90 độ
Replies: 9
Views: 1327

Re: cách xoay hình 90 độ

bạn muốn xoay hình bằng vb net à, phóng to thu nhỏ được mà không xoay được sao, dữ liệu ảnh bạn lưu như thế nào hãy tìm hiểu lớp Bitmap [vbnet]Public Function XoayAnh90Do(ByVal Anh As Bitmap, ByVal TheoChieuDongHo As Boolean) As Bitmap Dim AnhMoi As Bitmap = New Bitmap(Anh.Height, Anh.Width) If Theo...
by khoaph
Fri 11/03/2016 8:00 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm sao để phân chia 1 hình chữ nhật thành các vùng dựa vào 1 tấm ảnh đen trắng
Replies: 0
Views: 599

Làm sao để phân chia 1 hình chữ nhật thành các vùng dựa vào 1 tấm ảnh đen trắng

Mình đang làm trò chơi ghép hình, đã xong được một nửa, nhưng bí ở chỗ từ một tấm ảnh đen trắng như sau, ảnh không có các số PhanManhHinhAnh.JPG làm sao ta có được các vùng như được đánh số và danh sách các cặp vùng nằm kề nhau .xin được các bạn chỉ giáo, chỉ cần thuật toán, cái mình cần là vùng kiể...
by khoaph
Wed 09/03/2016 2:08 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [VB.NET] lỗi này là sao vậy mn?
Replies: 1
Views: 549

Re: [VB.NET] lỗi này là sao vậy mn?

cái function partition không có kiểu trả về
phải biết lỗi ở dòng nào mới sửa được chứ
by khoaph
Tue 08/03/2016 2:42 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ kiểm tra lỗi chữ bị nhòe khi cuộn trong Control tự tạo
Replies: 1
Views: 605

Re: Nhờ kiểm tra lỗi chữ bị nhòe khi cuộn trong Control tự tạo

Mình đã tìm ra cách thay thế tạo 1 control tên Nhan là con của control TextView, ThanhCuon cũng là con của TextView khi TextView.Width thay đổi thì thay đổi Nhan.Width và tính lại chiều cao của text rồi thay đổi Nhan.Height cho vừa với text, cập nhật ThanhCuon khi thanh cuộn thay đổi thì thay đổi Nh...
by khoaph
Sun 06/03/2016 3:48 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ kiểm tra lỗi chữ bị nhòe khi cuộn trong Control tự tạo
Replies: 1
Views: 605

Nhờ kiểm tra lỗi chữ bị nhòe khi cuộn trong Control tự tạo

Mình mới tạo 1 control, công dụng của nó là hiển thị 1 đoạn text, nếu text không hiển thị hết trong cửa sổ sẽ xuất hiện thanh cuộn, có thể kéo lên kéo xuống. Lỗi chữ bị nhòe xảy ra khi có thanh cuộn, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra, nhờ các bạn tìm hiểu nguyên nhân của lỗi giúp mình Đây là code củ...

Go to advanced search