• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1 match

by namht3
Sun 03/04/2016 10:26 am
Forum: [VB] Mã nguồn chương trình quản lý
Topic: [VB6]Quản lý nhân sự
Replies: 7
Views: 20485

Re: [VB6]Quản lý nhân sự

Tên chương trình: Quản lý nhân sự
Ngôn ngữ lập trình: VB6 + Access
Tác giả: Mrcoding
Chức năng: Quản lý

Link: http://adf.ly/1Z1w1K

Phù hợp cho các bạn sinh viên tham khảo làm đồ án tốt nghiệp

Go to advanced search