• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 909 matches

by Uzumaki Naruto
Sat 24/01/2015 8:19 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cần giúp ToolTip trên ListView VB.net!
Replies: 1
Views: 465

Re: Cần giúp ToolTip trên ListView VB.net!

Listview thì nó có Node, mỗi node bạn tạo cho list view thì add Tooltip vào. Và nhớ set .ShowItemToolTips = True
Ví dụ:
[vbnet]ListView1.ShowItemToolTips = True
Dim lsitem As ListViewItem
lsitem.ToolTipText = "Đây là tooltip"
ListView1.Items.Add(lsitem)[/vbnet]
by Uzumaki Naruto
Thu 15/01/2015 2:35 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp mình lỗi Checkbox
Replies: 3
Views: 735

Re: GIÚP MÌNH LỖI CHECKBOX

Đúng rồi mà bạn.
Bạn bỏ hai cái dòng Test.Value đi thì nó hết đổi trạng thái.
Nếu bạn thấy chưa thoả mãn, bạn nói rõ mục đích của bạn là làm gì để mọi người có thể giúp bạn.
by Uzumaki Naruto
Wed 14/01/2015 8:52 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhận dữ liệu từ tcpclient
Replies: 1
Views: 532

Re: Nhận dữ liệu từ tcpclient

Đúng rồi bạn. Thường thì các Server ko gửi hết cả tin mà cắt nhỏ ra thành nhiều gói nhỏ. Có nhiều hướng giải quyết: - Xem xét khi gửi gói tin có gói tin đầu chứa thông tin về các gói tin không --> nhận biết dc lượng thông tin. - Gói tin có thông tin kết thúc không? Một số Server được xây dựng theo d...
by Uzumaki Naruto
Wed 14/01/2015 8:48 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Sự khác biệt về khai báo trong VB.NET
Replies: 1
Views: 562

Re: Sự khác biệt về khai báo trong VB.NET

Cái này là tham số của một hàm. Và nếu hàm Main dc khai báo tham số thì THƯỜNG lý do là khi gọi chương trình từ cmd có thể truyền thẳng các tham số. Ví dụ như khi viết chương trình cộng hai số thì trong cmd có thể gọi Cong.exe 5 2 --> thì nó cho thẳng giá trị luôn. Số 5 và số 2 chính là tham số truy...
by Uzumaki Naruto
Tue 13/01/2015 7:42 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Form đè màn hình
Replies: 6
Views: 922

Re: Form đè màn hình

- Mình không còn cài VB6 nữa nên trước hết bạn Google cách khai báo hàm FindWindow. - Hàm FindWindow nếu như mình nhớ không lầm thì nó có hai tham số như thế này: FindWindow(string lpClassName,string lpWindowName) - Đối với Notepad thì cái tiêu đề sẽ thay đổi tuỳ theo file như vậy cần tìm theo class...
by Uzumaki Naruto
Mon 12/01/2015 11:10 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Form đè màn hình
Replies: 6
Views: 922

Re: Form đè màn hình

Bạn sử dụng FindWindow để tìm Handle của Game mà bạn mong muốn. Khi có được số Handle của nó bạn thay nó vào. Chi tiết về FindWindow thì tra trên Google nhé. Lưu ý là FindWindow tìm handle của một của sổ dựa vào tiêu đề (title) hoặc lớp (class) của nó (chỉ cần 1 trong 2). Nếu như bạn không rõ cả hai...
by Uzumaki Naruto
Sun 11/01/2015 10:02 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm sao phát hiện được usb 3g đang kết nối vào cổng nào trên máy tính
Replies: 1
Views: 484

Re: Làm sao phát hiện được usb 3g đang kết nối vào cổng nào trên máy tính

Bạn xem thử bài viết này: http://stackoverflow.com/questions/3331043/get-list-of-connected-usb-devices Hoặc tìm hiểu về USB HID. Mình không dám chắc có thể thực hiện được yêu cầu của bạn nhưng mà cả hai cái này đều detect dc các thiết bị USB và thông tin về nó. Cái USB HID thì thường dùng để giao ti...
by Uzumaki Naruto
Sun 11/01/2015 9:55 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Form đè màn hình
Replies: 6
Views: 922

Re: Form đè màn hình

Vấn đề của bạn là đặt Form Top Most. Sử dụng API SetWindowPos để đưa Form lên Top. [vb]Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _ ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Lon...
by Uzumaki Naruto
Sun 11/01/2015 12:57 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cần giúp giải thuật về so sánh chuỗi của đối tượng
Replies: 2
Views: 756

Re: Cần giúp giải thuật về so sánh chuỗi của đối tượng

* Nếu bạn giữ nguyên cấu trúc dữ liệu như vậy thì bạn có thể đổi giải thuật thành: - Sort A2 -> tốn O(nlogn) - Duyệt A1 và Binary Search trên A1 -> Tốn O(logn). Cái này bạn sẽ tìm dc vị trí của một thằng A2[j] == A1[i] --> Tim vùng lân cận để ra được các j còn lại. Như vậy thì độ phức tạp là O(nlogn...
by Uzumaki Naruto
Sun 11/01/2015 12:32 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ giúp về đoạn Hmtl hiển thị khoản cách các dòng
Replies: 2
Views: 565

Re: Nhờ giúp về đoạn Hmtl hiển thị khoản cách các dòng

Bạn dùng code này nhé: [text]<span style=" font-family:Times New Roman;font-size:17px; padding:0; margin:0;">Đây là dòng đầu tiên.<p style = "padding:0; margin:0;"> Câu thứ 2 là ABC gì gì đó, nhưng làm sao mình điều chỉnh khoản cách giữa dòng 1 và dòng 2 cho nó gần lại ... với cá...
by Uzumaki Naruto
Sun 11/01/2015 12:27 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Giúp sữa Lỗi webbrowser
Replies: 3
Views: 561

Re: Giúp sữa Lỗi webbrowser

Có thể do lỗi đường dẫn hình. Bạn kiểm tra lại đường dẫn hình trong code HTML xem.
by Uzumaki Naruto
Sun 11/01/2015 12:03 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lấy văn bản trong Text theo hàng
Replies: 5
Views: 772

Re: Lấy văn bản trong Text theo hàng

Không biết hiểu đúng ý bạn không. Bạn xài hàm Split thử xem. [vb]Function GetLines(NumLines() As Integer, String Txt) As String() Dim MyArray() As String Dim length = UBound(NumLines) - LBound(NumLines) + 1 Dim Arr(1 To length) As String MyArray = Split(Txt, vbNewLine) For i = 1 To length Arr(i) = M...
by Uzumaki Naruto
Thu 06/06/2013 10:42 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp mình ẩn thông báo warning khi load webbrowser với.
Replies: 6
Views: 904

Re: Giúp mình ẩn thông báo warning khi load webbrowser với.

Theo mình biết thì không có cách nào bỏ qua Security Alert được. WebBrowser chỉ có thể bỏ qua Script Error Alert thôi. Trường hợp này, mình nghĩ phải dùng tới API thôi. FindWindow: Tìm tới cái Dialog mà bạn cần thao tác bằng cái Tiêu đề của cái Dialog. FindWindowEx: Tìm tới cái Button có Caption là ...
by Uzumaki Naruto
Fri 12/04/2013 3:13 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Sửa định dạng css này như thế nào?
Replies: 2
Views: 1189

Re: Sửa định dạng css này như thế nào?

Bạn cho cái cấu trúc HTML như sau nha: [text]<div id="content"> <div id="cot1" style="float:left;"> <div id="cot23" style="float:right;"> <div id="cot2" style="float:left;"></div> <div id="cot3" style="float:right;&...
by Uzumaki Naruto
Fri 12/04/2013 3:01 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: About Window media Player
Replies: 23
Views: 5175

Re: About Window media Player

Bạn có thể dùng Sự kiện StatusChanged(?) của WMP để xét xem nó có ngừng play chưa thì cho nó play tiếp cái file nhạc tiếp theo. Cách này xử lý thủ công cũng hơi rắc rối chút. Cách đơn giản hơn là bạn tạo một Playlist và cho WMP nó play cái file playlist đó.Đây là một topic có vấn đề này: http://caul...
by Uzumaki Naruto
Fri 12/04/2013 2:44 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Hỏi: Lập trình cho các thiết bị??
Replies: 2
Views: 1617

Re: Hỏi: Lập trình cho các thiết bịjQuery1820068505976764906

À. Vấn đề này có hai cách nha, nhưng mình chỉ biết một cách thôi: - Giao tiếp với cổng COM thì việc code cho phần mềm rất đơn giản, bản chất của nó chỉ là truyền những thông điệp ra thôi. Do thông điệp nó truyền ra đơn giản nên phải thông qua một con VĐK nhận thông điệp đó bằng UART rồi sau đó con V...
by Uzumaki Naruto
Thu 22/11/2012 5:29 pm
Forum: [.NET] Module, Class, UserControl, DLL
Topic: NAudio - Thao tác với âm thanh
Replies: 9
Views: 5524

Re: NAudio - Thao tác với âm thanh

Đây là 1 cách khai báo API mới của .NET thôi chứ DllImport nó không phải là cái Win32 API. Cái quan trọng là tên hàm API ấy. Bạn từ cái tên rồi tra ra các khai báo bên VB6, còn phần sử dụng thì y như nhau.
by Uzumaki Naruto
Thu 22/11/2012 2:04 pm
Forum: [.NET] Module, Class, UserControl, DLL
Topic: NAudio - Thao tác với âm thanh
Replies: 9
Views: 5524

Re: NAudio - Thao tác với âm thanh

hàm API nào vậy bạn?
by Uzumaki Naruto
Thu 22/11/2012 2:03 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: [Xin giúp đỡ] Close một thư mục ( Folder )
Replies: 17
Views: 2431

Re: [Xin giúp đỡ] Close một thư mục ( Folder )

Bạn nhập cho đúng hoa thường nhé. Thử lại xem. Mình test trên máy tất cả mọi cửa sổ không chỉ là Windows Explorer nó đều tự tắt, với điều kiện là phải nhập đúng tên hoàn toàn với cái FindAnyWindows.
Còn việc Hook thì hơi quá sức với bạn ấy nhỉ?

Go to advanced search