• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 699 matches

by dong
Today 8:26 am
Forum: Android
Topic: Tìm phần mềm backup và restore rom của điện thoại vertu vào máy tính ?
Replies: 0
Views: 8

Tìm phần mềm backup và restore rom của điện thoại vertu vào máy tính ?

Bạn nào biết tên phần mềm có thể backup và restore rom điện thoại vertu vào máy tính ? phần mềm dể sử dụng và thịnh hành hiện nay cho mình biết với ?
by dong
Mon 22/06/2020 4:40 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Tìm phần mềm chia trang khổ A4 ra nhiều phần in ?
Replies: 0
Views: 429

Tìm phần mềm chia trang khổ A4 ra nhiều phần in ?

Tôi muốn in sơ đồ mạch điện của file pdf, tôi có máy in canon 2900 chỉ in được khổ giấy A4, nếu tôi in khổ A4 tôi không thể nhìn rõ chữ linh kiện của sơ đồ mạch điện, các bạn có biết phần mềm nào có thể chia trang khổ A4 ra nhiều phần in, ví dụ tôi muốn in khổ A2 tôi phải chia trang A4 ra 4 phần in,...
by dong
Mon 17/02/2020 9:28 am
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Tại sao khi chạy web ở chế độ thiết kế bị báo lỗi JavaScript runtime error ?
Replies: 0
Views: 2910

Tại sao khi chạy web ở chế độ thiết kế bị báo lỗi JavaScript runtime error ?

Trong chế độ thiết kế VS2010 khi tôi ấn F5 để chạy chương trình thì bị báo 2 lỗi này: 1. JavaScrip runtime error: Unable to set property 'showmessagebox' of undefined or null reference. 2. JavaScrip runtime error: Unable to set property 'evaluationfunction' of undefined or null reference. khi bị lỗi...
by dong
Fri 31/01/2020 9:47 am
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Tại sao khi tích hợp CKEditor và CKFinder trong ASP.NET bị báo lỗi http error 404 - not found ?
Replies: 0
Views: 2486

Tại sao khi tích hợp CKEditor và CKFinder trong ASP.NET bị báo lỗi http error 404 - not found ?

Tôi thêm chức năng upload image thì chúng ta phải tích hợp thêm CKFinder vào trong CKEditor. Các bước làm như sau: Bước 1: Tải bản CKFinder Bước 2: Giải nén file sau đó copy thư mục ckfinder và paste vào project của tôi. Bước 3: Add reference file CKFinder.dll trong thư mục ckfinder/bin/Debug Bước 4...
by dong
Wed 22/01/2020 11:40 am
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Tôi sử dụng CKeditor để đăng bài viết nhưng tại sao không hiển thị được ảnh ?
Replies: 0
Views: 2187

Tôi sử dụng CKeditor để đăng bài viết nhưng tại sao không hiển thị được ảnh ?

Mình copy từ website bài viết có ảnh hoặc video vào file word sau đó tôi đăng bài viết sử dụng CKeditor khi copy vào tại sao CKeditor không hiển thị được ảnh hoặc video ? mình lưu lại bài viết và xem bài viết đã đăng nhưng không hiển thị được ảnh hoặc video, phải click vào mới xem được ảnh hoặc video.
by dong
Tue 21/01/2020 2:11 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Thắc mắc sử dụng FCKeditorV2 không hoạt động khi chạy ?
Replies: 0
Views: 2070

Thắc mắc sử dụng FCKeditorV2 không hoạt động khi chạy ?

Làm theo hướng dẫn bài viết hướng dẫn đưa FCKeditor vào trong asp.net https://expressmagazine.net/development/1558/huong-dan-dua-fck-editor-vao-web-aspnet Đã hoàng tất ở chế độ thiết kế xem ảnh https://imgur.com/JRxIigK Nhưng khi chạy nó không hiển thị các công cụ soạn thảo như trong word bạn xem fi...
by dong
Fri 08/11/2019 10:15 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tìm phần mềm tương tự Microsoft Agent sử dụng C# cho win7 hoặc win10 ?
Replies: 0
Views: 1755

Tìm phần mềm tương tự Microsoft Agent sử dụng C# cho win7 hoặc win10 ?

Trong win7 tôi không thể cài đặt Microsoft Agent Core Components (Msagent.exe) như winxp. Nó báo lỗi trong win7. Trong winform C# Tôi muốn tìm phần mềm tương tự như Microsoft Agent Core có thể sử dụng ngôn ngữ C# lập trình cho win7 hoặc win10 ? có ai biết ?
by dong
Fri 25/10/2019 11:30 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tìm thư viện đọc văn bản và phát âm tiếng việt cho C# ?
Replies: 1
Views: 2101

Tìm thư viện đọc văn bản và phát âm tiếng việt cho C# ?

Mình tìm thư viện đọc văn bản và phát âm tiếng việt cho C# trên google mình không thấy có thể sử dụng được, có bạn nào đã biết đề tài này không ?
by dong
Thu 24/10/2019 11:29 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kéo thả groupBox1 khi chạy ?
Replies: 2
Views: 1621

Re: Kéo thả groupBox1 khi chạy ?

bạn hiểu nhầm kéo thả này, không phải kéo thả file vào GroupBox mà kéo thả GroupBox di chuyển sang chổ khác.
by dong
Thu 24/10/2019 8:18 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tại sao sự kiện Form_Paint chạy liên tục mà chỉ vẽ duy nhất 1 lần ?
Replies: 2
Views: 1313

Re: Tại sao sự kiện Form_Paint chạy liên tục mà chỉ vẽ duy nhất 1 lần ?

Mình đã thử 2 trường hợp có và không có this.Invalidate(); label nhảy số mà nhưng DrawString chỉ vẽ duy nhất một, ngay cả mình thêm protected override void OnPaint(PaintEventArgs e){...} cũng như cũ.
by dong
Wed 23/10/2019 8:44 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tại sao sự kiện Form_Paint chạy liên tục mà chỉ vẽ duy nhất 1 lần ?
Replies: 2
Views: 1313

Tại sao sự kiện Form_Paint chạy liên tục mà chỉ vẽ duy nhất 1 lần ?

Tôi có đoạn code sau, tôi đưa thêm label vào trong Form_Paint để theo dõi nhảy số, tôi thấy label nhảy số liên tục nhưng e.Graphics.DrawString(...) chỉ vẻ duy nhất 1 lần, có ai biết tại sao ? public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); //progressBar1.Visible = false; ...
by dong
Fri 18/10/2019 3:27 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kéo thả groupBox1 khi chạy ?
Replies: 2
Views: 1621

Kéo thả groupBox1 khi chạy ?

Mình viết cho groupBox1 khi chạy có thể kéo thả được. Tôi kéo thả groupBox1 vào form và viết code như sau: private void groupBox1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e) { e.Effect = DragDropEffects.Move; } private void groupBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e) { ((GroupBox)e.Data.GetData...
by dong
Mon 14/10/2019 11:17 am
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Câu lệnh CodeFile và Inherits trong web ?
Replies: 0
Views: 3028

Câu lệnh CodeFile và Inherits trong web ?

Giả sử mình có 2 ví dụ có sử dụng câu lệnh CodeFile và Inherits. file Quangcao khai báo: Quangcao.ascx <%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Quangcao.ascx.cs" Inherits="Quangcao" %> <%@ Import Namespace="webapp" %> ... Quangcao.a...
by dong
Wed 09/10/2019 4:22 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tại sao hàm dataGridView1_SortCompare sắp xếp cột header không hoạt động ?
Replies: 0
Views: 2026

Tại sao hàm dataGridView1_SortCompare sắp xếp cột header không hoạt động ?

Tại sao hàm dataGridView1_SortCompare(...) không hoạt động ? Tôi đã làm theo tài liệu https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.datagridviewsortcompareeventhandler?view=netframework-4.8 nhưng dataGridView1_SortCompare sắp xếp cột header không hoạt động ? mặc dù tôi đã khai báo...
by dong
Mon 07/10/2019 4:51 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Truyền đối số trong vb6.0 ?
Replies: 0
Views: 2276

Truyền đối số trong vb6.0 ?

giả sử mình có file truyen.exe, mình muốn đưa thông báo cho file truyen.exe để xuất thông báo theo cú pháp: Ổ đĩa:\truyen.exe "ví dụ truyền thông báo", mình muốn truyền chuổi cho file truyen.exe mình khai báo như thế nào ?
by dong
Mon 07/10/2019 4:29 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Visual studio C#.net không có control progressBar và control line ?
Replies: 2
Views: 1078

Visual studio C#.net không có control progressBar và control line ?

Trong Visual Studio tôi không tìm thấy progressBar và line màu đỏ như hình, tôi muồn sử dụng progressBar và line tôi phải cài thêm gì cho visual studio ? bạn xem file ảnh đính kèm của tôi http://www.mediafire.com/view/hvkbzqy0o ... 1.jpg/file
by dong
Tue 17/09/2019 3:53 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: báo lỗi: It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level
Replies: 0
Views: 2085

báo lỗi: It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level

Khi Rebuild webform asp.net báo lỗi It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS. ấn F5 chạy bình thường nhưng Rebuild thì báo lỗi trên, lỗi...
by dong
Fri 13/09/2019 2:52 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?
Replies: 4
Views: 2017

Re: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Trong cty mình có 50 máy tính các máy đó mình thiết lập IP tĩnh như nhau, cùng lớp mạng, cùng subnet mask, cùng dns và DHCP có lớp mạng trong dãy IP của 50 máy đó luôn nhưng chỉ bị vài máy bị hiện tượng này còn phần WAN model config mình nghĩ không có vấn đề gì vì khi đặt IP tĩnh máy bị lỗi không và...

Go to advanced search