• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 5151 kết quả

gửi bởi truongphu
T.Sáu 24/07/2015 11:44 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Các Pro kiểm tra lỗi không thể lưu workbook trong VBA
Trả lời: 4
Xem: 940

Re: Các Pro kiểm tra lỗi không thể lưu workbook trong VBA

Code của bạn có 7 dòng
- dòng 1 và 7 = sub = ok
- dòng 2 và 6 = điều kiện = ok
- dòng 4 và 5 = ok
=> lỗi dòng 3: Cells.Clear

Đối tượng Cells phải ghi cụ thể: ví dụ ô C2 = Cells(2, 3).Clear
gửi bởi truongphu
CN 19/07/2015 12:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Đọc tất cả các File trong một Folder (có mã unicode)?
Trả lời: 3
Xem: 809

Re: Đọc tất cả các File trong một Folder (có mã unicode)?

Tên File unicode thì tạm ổn, chỉ còn vấn đề là thư mục cũng unicode thì khó. Chuyện nầy DĐ đã giải quyết từ mấy năm trước... Tìm lại tài liệu mất cả buổi! Private Type BrowseInfo hWndOwner As Long pIDLRoot As Long pszDisplayName As Long lpszTitle As Long ulFlags As Long lpfnCallback As Long lParam ...
gửi bởi truongphu
CN 19/07/2015 12:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: In nội dung từ file text ra máy in bị lỗi font
Trả lời: 3
Xem: 767

Re: In nội dung từ file text ra máy in bị lỗi font

Để in unicode đc, bạn có thể "vẽ" chữ Unicode lên đó. Vâng, chính xác là vẽ lên Dùng hàm textOutw gtdcomputer hay đấy. Với TextOutW, ta chọn control có hdc như picture box, rồi TextOutW nội dung unicode đọc trong file text, xong thì in. Cách khác: dán nội dung unicode vào đối tượng Create...
gửi bởi truongphu
CN 19/07/2015 12:11 pm
Chuyên mục: [VB] Công cụ, tiện ích
Chủ đề: Công cụ VBS
Trả lời: 2
Xem: 4092

Re: Công cụ VBS

Các File như VBS, HTA... chúng ta viết code trên notepad, lưu dưới đuôi VBS hay HTA... Như thế khi mở File vbs bằng notepad, code vẫn y nguyên.
Các File nầy khi chạy, sẽ có công cụ riêng trong Widows để biên dịch và chạy ứng dụng.
gửi bởi truongphu
T.Tư 08/04/2015 5:30 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Mừng clbvb chuyển nhà thành công
Trả lời: 4
Xem: 1029

Mừng clbvb chuyển nhà thành công

Mừng clbvb chuyển nhà (ké thầy LDN) thành công!
\m/

Tuần nay thấy forum biến mất cũng buồn!
gửi bởi truongphu
T.Hai 30/03/2015 9:18 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Hỏi về Đưa trang web vào VBA
Trả lời: 3
Xem: 1039

Re: Hỏi về Đưa trang web vào VBA

Components chỉ hổ trợ thêm control trên Form VB6 chuẩn. Còn References thì hổ trợ viết code
Các ứng dụng VBA không hổ trợ components nên bạn không thấy icon của Tools để vẽ control
gửi bởi truongphu
T.Hai 30/03/2015 9:09 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Trả lời: 189
Xem: 78498

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

e chạy nhưng nó chỉ chạy được phần số đầu tiên từ kí tự thứ 2 trở đi không chạy ra đc, Sub newmacro() Dim ZZZ As Long Selection.GoTo , , 1 For ZZZ = 1 To 999 With Selection.Find .Text = "n" & ZZZ & "" .Replacement.Text = "@@@_(n" & ZZZ & ").___(n&q...
gửi bởi truongphu
T.Hai 30/03/2015 8:56 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Sửa lỗi Copy sheet Excel bằng vb6
Trả lời: 1
Xem: 669

Re: Sửa lỗi Copy sheet Excel bằng vb6

Nhưng bị lỗi là nó tạo ra file mới chứ không copy vào file đích của mình muốn. Cụ thể ở đây là copy 2 sheet "kiemtra" và "solieu3tuan" từ file congthuc.xlsx qua file bhoitong.xlsx. Set xlsWB_Db = xlsApp. Workbooks.Open (App.Path + "\SLThang_kiemtra\TRAM\Congthuc.xlsx")...
gửi bởi truongphu
T.Ba 20/01/2015 7:27 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cho e hỏi code về tổ hợp phím
Trả lời: 10
Xem: 1026

Re: Cho e hỏi code về tổ hợp phím

Chủ đề nầy đơn giản mà náo nhiệt hen! Chúng ta bàn về sự kiện Form_KeyDown 1- Trên một Form trụi lủi không có control , nếu có code: Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) If KeyCode = 65 And Shift = 1 Then MsgBox "a" End Sub thì khi nhấn 2 phím Shift và A sẽ có Msg...
gửi bởi truongphu
T.Hai 19/01/2015 2:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Làm sao chạy MidiOutShortMsg Lib "winmm.dll" trong Win 8
Trả lời: 1
Xem: 597

Re: Làm sao chạy MidiOutShortMsg Lib "winmm.dll" trong Win 8

Sadboy309 đã viết:chạy note music của Midi trên Win 8


Bạn thử chép thêm file winmm.dll vào trong thư mục của project, nhớ đăng ký cho nó xem sao.
Tôi không chạy w8
gửi bởi truongphu
T.Sáu 16/01/2015 4:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tạo phím tắt để thoát vòng lặp trong file DLL
Trả lời: 1
Xem: 440

Re: Tạo phím tắt để thoát vòng lặp trong file DLL

vòng lặp mà muốn dừng lại bằng phím tắt Vòng lặp hay dùng, vd For... '... Next 1- Trong vòng For... Next, đưa ngay đều kiện thoát vòng lặp ngay từ đầu, vd For... If AAA = True then Exit For '... Next 2- Trong code trên, có dùng biến số AAA, vậy phải khai báo ở General : Dim AAA As Boolean 3- Để bắt...
gửi bởi truongphu
T.Năm 01/01/2015 7:39 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Giúp code lấy serial number của HDD
Trả lời: 6
Xem: 1826

Re: Giúp code lấy serial number của HDD

Cháu chạy thử code trong Word VBA... Bạn muốn chạy trong VBA thì insert module, sau đó tạo một sub, vd Sub aaa. Trong Sub aaa, bạn paste nội dung trên vào: Sub aaa() Set Discos = GetObject("winmgmts:\root\CIMV2").ExecQuery _ ("SELECT * FROM Win32_PhysicalMedia") For Each Disco I...
gửi bởi truongphu
T.Tư 31/12/2014 7:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Giúp code lấy serial number của HDD
Trả lời: 6
Xem: 1826

Re: Giúp code lấy serial number của HDD

Private Sub Command1_Click() Set Discos = GetObject("WINMGMTS:").InstancesOf("Win32_PhysicalMedia") For Each Disco In Discos abc = Disco.SerialNumber If Len(Trim(abc)) > 0 Then Exit For Next MsgBox Trim(abc) End Sub Private Sub Command2_Click() Set Discos = GetObject("winmg...
gửi bởi truongphu
T.Ba 23/12/2014 9:19 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Nhờ mọi người giúp đỡ chuyển dữ liệu
Trả lời: 8
Xem: 991

Re: Nhờ mọi người giúp đỡ chuyển dữ liệu

Em muốn chuyển đổi sang => [text]001 010 020 030 040 002 011 021 031 Private Sub Command1_Click() Dim i&, j&, k& For i = 1 To 10 If i = 10 Then List1.AddItem Format(i * 5, "000") Else List1.AddItem Format(i, "000") End If For j = 1 To 4 k = i - 1 + j * 10 List1.AddIt...
gửi bởi truongphu
T.Tư 17/12/2014 3:27 pm
Chuyên mục: Ý tưởng của bạn
Chủ đề: Multi Thread trong vb6
Trả lời: 2
Xem: 1082

Re: Multi Thread trong vb6

Rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Dark.Cosmos cùng trình độ VB6 điêu luyện . Tôi đoán Dark.Cosmos giờ chắc đã xong 4 năm ĐH, và VB6 với Dark.Cosmos như là "vọc" một môn vốn ưa thích trước đây... 1- Nếu Dark.Cosmos có chút thời gian, mong Dark.Cosmos tham gia tăng cường vào nhóm Điều Hành...
gửi bởi truongphu
T.Năm 11/12/2014 8:32 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: HELP - Giúp mình lấy 1 phần text của textbox qua search text
Trả lời: 5
Xem: 683

Re: HELP - Giúp mình lấy 1 phần text của textbox qua search text

1- Nếu text có cấu trúc tuần hoàn, dùng split như tungblt, rồi dò sẽ cho kết quả nhanh, code gọn. 2- Nếu text không có cấu trúc tuần hoàn, hoặc quá phức tạp, dùng InStr như Dark.Cosmos, đây gọi là kinh điển. Tôi cũng dùng InStr khi tìm trên source trang web! Dark.Cosmos viết điều kiện của pos1 lúng ...
gửi bởi truongphu
T.Ba 02/12/2014 7:36 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Thắc Mắc Về Tần Số Các Nốt Nhạc
Trả lời: 2
Xem: 1173

Re: Thắc Mắc Về Tần Số Các Nốt Nhạc

f (la3) = 440 Hz Do đó , tần số các nốt nhạc trong gam đô trưởng số 3 , lần lượt là : đô3 | rê 3 | mi3 | fa 3 | sol3 | la 3 | si 3 | đô4 264 | 293 | 330 | 352 | 396 | 440 | 495 | 528 Hz Phát các nốt nhạc với: Private Declare Function Beep Lib "kernel32" _ (ByVal dwFreq As Long, ByVal dwDu...
gửi bởi truongphu
T.Tư 19/11/2014 5:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vấn đề về FileListBox, Dir.
Trả lời: 4
Xem: 1386

Re: Load tất cà Folder và file vào list VB6

tự động load tất cả các file và folder vào trong list Sau đây là projct tôi viết từ trước: Chức năng Explorer hổ trợ tiếng Việt unicode untitled.JPG Trong hình: ổ đĩa, file và folder đều hiện ra... Project: Tôi gởi lên để các bạn tham khảo, tuy nhiên tôi ít có điều kiện trao đổi thêm.... sorry!
gửi bởi truongphu
T.Bảy 08/11/2014 9:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: VB6 chèn thêm dòng trong Excel
Trả lời: 1
Xem: 1455

Re: VB6 chèn thêm dòng trong Excel

Mình đã giải quyết đc mục 4, tuy nhiên chạy không được ổn định: Đề nghị thay từ dòng 9 đến 14 với các dòng sau: oXLSheet.Rows("25:25").Select 'Vi du la dinh chen 1 dong vao vi tri dong 25 Selection.Insert Shift:=xlDown oXLBook.Save: oXLBook.Close: oXLApp.Quit Set oXLApp = Nothing: Set oXL...

Chọn tìm kiếm nâng cao