• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 5146 kết quả

gửi bởi truongphu
T.Hai 30/03/2015 9:18 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Hỏi về Đưa trang web vào VBA
Trả lời: 3
Xem: 924

Re: Hỏi về Đưa trang web vào VBA

Components chỉ hổ trợ thêm control trên Form VB6 chuẩn. Còn References thì hổ trợ viết code
Các ứng dụng VBA không hổ trợ components nên bạn không thấy icon của Tools để vẽ control
gửi bởi truongphu
T.Hai 30/03/2015 9:09 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Trả lời: 188
Xem: 65238

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

e chạy nhưng nó chỉ chạy được phần số đầu tiên từ kí tự thứ 2 trở đi không chạy ra đc, Sub newmacro() Dim ZZZ As Long Selection.GoTo , , 1 For ZZZ = 1 To 999 With Selection.Find .Text = "n" & ZZZ & "" .Replacement.Text = "@@@_(n" & ZZZ & ").___(n&q...
gửi bởi truongphu
T.Hai 30/03/2015 8:56 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Sửa lỗi Copy sheet Excel bằng vb6
Trả lời: 1
Xem: 589

Re: Sửa lỗi Copy sheet Excel bằng vb6

Nhưng bị lỗi là nó tạo ra file mới chứ không copy vào file đích của mình muốn. Cụ thể ở đây là copy 2 sheet "kiemtra" và "solieu3tuan" từ file congthuc.xlsx qua file bhoitong.xlsx. Set xlsWB_Db = xlsApp. Workbooks.Open (App.Path + "\SLThang_kiemtra\TRAM\Congthuc.xlsx")...
gửi bởi truongphu
T.Ba 20/01/2015 7:27 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cho e hỏi code về tổ hợp phím
Trả lời: 10
Xem: 972

Re: Cho e hỏi code về tổ hợp phím

Chủ đề nầy đơn giản mà náo nhiệt hen! Chúng ta bàn về sự kiện Form_KeyDown 1- Trên một Form trụi lủi không có control , nếu có code: Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) If KeyCode = 65 And Shift = 1 Then MsgBox "a" End Sub thì khi nhấn 2 phím Shift và A sẽ có Msg...
gửi bởi truongphu
T.Hai 19/01/2015 2:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Làm sao chạy MidiOutShortMsg Lib "winmm.dll" trong Win 8
Trả lời: 1
Xem: 537

Re: Làm sao chạy MidiOutShortMsg Lib "winmm.dll" trong Win 8

Sadboy309 đã viết:chạy note music của Midi trên Win 8


Bạn thử chép thêm file winmm.dll vào trong thư mục của project, nhớ đăng ký cho nó xem sao.
Tôi không chạy w8
gửi bởi truongphu
T.Sáu 16/01/2015 4:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tạo phím tắt để thoát vòng lặp trong file DLL
Trả lời: 1
Xem: 415

Re: Tạo phím tắt để thoát vòng lặp trong file DLL

vòng lặp mà muốn dừng lại bằng phím tắt Vòng lặp hay dùng, vd For... '... Next 1- Trong vòng For... Next, đưa ngay đều kiện thoát vòng lặp ngay từ đầu, vd For... If AAA = True then Exit For '... Next 2- Trong code trên, có dùng biến số AAA, vậy phải khai báo ở General : Dim AAA As Boolean 3- Để bắt...
gửi bởi truongphu
T.Năm 01/01/2015 7:39 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Giúp code lấy serial number của HDD
Trả lời: 6
Xem: 1632

Re: Giúp code lấy serial number của HDD

Cháu chạy thử code trong Word VBA... Bạn muốn chạy trong VBA thì insert module, sau đó tạo một sub, vd Sub aaa. Trong Sub aaa, bạn paste nội dung trên vào: Sub aaa() Set Discos = GetObject("winmgmts:\root\CIMV2").ExecQuery _ ("SELECT * FROM Win32_PhysicalMedia") For Each Disco I...
gửi bởi truongphu
T.Tư 31/12/2014 7:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Giúp code lấy serial number của HDD
Trả lời: 6
Xem: 1632

Re: Giúp code lấy serial number của HDD

Private Sub Command1_Click() Set Discos = GetObject("WINMGMTS:").InstancesOf("Win32_PhysicalMedia") For Each Disco In Discos abc = Disco.SerialNumber If Len(Trim(abc)) > 0 Then Exit For Next MsgBox Trim(abc) End Sub Private Sub Command2_Click() Set Discos = GetObject("winmg...
gửi bởi truongphu
T.Ba 23/12/2014 9:19 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Nhờ mọi người giúp đỡ chuyển dữ liệu
Trả lời: 8
Xem: 885

Re: Nhờ mọi người giúp đỡ chuyển dữ liệu

Em muốn chuyển đổi sang => [text]001 010 020 030 040 002 011 021 031 Private Sub Command1_Click() Dim i&, j&, k& For i = 1 To 10 If i = 10 Then List1.AddItem Format(i * 5, "000") Else List1.AddItem Format(i, "000") End If For j = 1 To 4 k = i - 1 + j * 10 List1.AddIt...
gửi bởi truongphu
T.Tư 17/12/2014 3:27 pm
Chuyên mục: Ý tưởng của bạn
Chủ đề: Multi Thread trong vb6
Trả lời: 2
Xem: 970

Re: Multi Thread trong vb6

Rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Dark.Cosmos cùng trình độ VB6 điêu luyện . Tôi đoán Dark.Cosmos giờ chắc đã xong 4 năm ĐH, và VB6 với Dark.Cosmos như là "vọc" một môn vốn ưa thích trước đây... 1- Nếu Dark.Cosmos có chút thời gian, mong Dark.Cosmos tham gia tăng cường vào nhóm Điều Hành...
gửi bởi truongphu
T.Năm 11/12/2014 8:32 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: HELP - Giúp mình lấy 1 phần text của textbox qua search text
Trả lời: 5
Xem: 599

Re: HELP - Giúp mình lấy 1 phần text của textbox qua search text

1- Nếu text có cấu trúc tuần hoàn, dùng split như tungblt, rồi dò sẽ cho kết quả nhanh, code gọn. 2- Nếu text không có cấu trúc tuần hoàn, hoặc quá phức tạp, dùng InStr như Dark.Cosmos, đây gọi là kinh điển. Tôi cũng dùng InStr khi tìm trên source trang web! Dark.Cosmos viết điều kiện của pos1 lúng ...
gửi bởi truongphu
T.Ba 02/12/2014 7:36 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Thắc Mắc Về Tần Số Các Nốt Nhạc
Trả lời: 2
Xem: 919

Re: Thắc Mắc Về Tần Số Các Nốt Nhạc

f (la3) = 440 Hz Do đó , tần số các nốt nhạc trong gam đô trưởng số 3 , lần lượt là : đô3 | rê 3 | mi3 | fa 3 | sol3 | la 3 | si 3 | đô4 264 | 293 | 330 | 352 | 396 | 440 | 495 | 528 Hz Phát các nốt nhạc với: Private Declare Function Beep Lib "kernel32" _ (ByVal dwFreq As Long, ByVal dwDu...
gửi bởi truongphu
T.Tư 19/11/2014 5:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vấn đề về FileListBox, Dir.
Trả lời: 4
Xem: 1236

Re: Load tất cà Folder và file vào list VB6

tự động load tất cả các file và folder vào trong list Sau đây là projct tôi viết từ trước: Chức năng Explorer hổ trợ tiếng Việt unicode untitled.JPG Trong hình: ổ đĩa, file và folder đều hiện ra... Project: Tôi gởi lên để các bạn tham khảo, tuy nhiên tôi ít có điều kiện trao đổi thêm.... sorry!
gửi bởi truongphu
T.Bảy 08/11/2014 9:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: VB6 chèn thêm dòng trong Excel
Trả lời: 1
Xem: 1292

Re: VB6 chèn thêm dòng trong Excel

Mình đã giải quyết đc mục 4, tuy nhiên chạy không được ổn định: Đề nghị thay từ dòng 9 đến 14 với các dòng sau: oXLSheet.Rows("25:25").Select 'Vi du la dinh chen 1 dong vao vi tri dong 25 Selection.Insert Shift:=xlDown oXLBook.Save: oXLBook.Close: oXLApp.Quit Set oXLApp = Nothing: Set oXL...
gửi bởi truongphu
T.Ba 04/11/2014 7:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi cách cắt ảnh theo khung định sẳn
Trả lời: 2
Xem: 535

Re: Hỏi cách cắt ảnh theo khung định sẳn

Nhấn nút command1 cắt ảnh Chuyển ảnh từ một mặt vẽ nầy (hDC) sang một mặt vẽ khác, ta dùng hàm API BitBlt Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDestDC As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As ...
gửi bởi truongphu
T.Ba 26/08/2014 9:53 am
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Mỗi ngày 1 thủ thuật nhỏ trên Caulacbovb
Trả lời: 6
Xem: 1119

Re: Mỗi ngày 1 thủ thuật nhỏ trên Caulacbovb

Em làm box này để những ai có thủ thuật gì thì Share Anh bạn nhỏ nầy xông xáo ghê ta! :-j Tôi cũng góp vui. Nhân đọc bài: Soure Code FILE+FOLDER LISTBOX UNICODE gửi bởi phuoc_89 » Thứ 3 26/04/2011 11:24 pm Đây là project MyExplorer, hổ trợ unicode. Dùng để nhận biết folderPath hay filepath myexuni....
gửi bởi truongphu
T.Bảy 23/08/2014 11:48 pm
Chuyên mục: Đóng góp ý kiến, thắc mắc về diễn đàn
Chủ đề: Mod Support kém
Trả lời: 11
Xem: 2854

Xung phong nhận chức trách Điều hành

tungblt đã viết:Chú đã đề xuất vậy thì con xin nhận . mà còn đăng kí chỗ nào con hổng biết


Hoan hô tungblt, nhưng còn đợi Admin NoBi đang công tác xa sắp dzìa!
gửi bởi truongphu
T.Bảy 23/08/2014 11:43 pm
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Hướng dẫn đổi hàm Api_A sang APi_W với vd GetShortPathName
Trả lời: 1
Xem: 2951

Hướng dẫn đổi hàm Api_A sang APi_W với vd GetShortPathName

Hướng dẫn đổi hàm Api_A sang APi_W với vd GetShortPathName truongphu căn bản VB6 Tình cờ viết một số Project cần đường dẫn unicode, tôi loay hoay mãi vì quên VB6 khá lâu! Truy lục trên forum clbvb: http://caulacbovb.com/mp_details.php?pid=51999 Càng đọc càng rối :-O Ngủ một giấc,thế là tỉnh táo, từ...
gửi bởi truongphu
T.Tư 20/08/2014 11:20 am
Chuyên mục: Dự án mã nguồn mở
Chủ đề: Dự án viết phần mềm giả lập ECG
Trả lời: 2
Xem: 1190

Re: Dự án viết phần mềm giả lập ECG

Đây là mã nguồn ECG giả lập đã chỉnh lại để nhờ bà con góp sức:

eee.JPG
eee.JPG (43.57 KiB) Đã xem 1183 lần


Như bạn thấy trong hình: Form_Load sẽ mở Data.txt để lấy thông tin đường biểu diễn

Project có data.txt:

Chọn tìm kiếm nâng cao