• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 5146 kết quả

gửi bởi truongphu
T.Năm 27/03/2008 11:25 am
Chuyên mục: Đóng góp ý kiến, thắc mắc về diễn đàn
Chủ đề: Error 500
Trả lời: 25
Xem: 7686

Error 500

Error 500 lại xuất hiện
gửi bởi truongphu
T.Năm 27/03/2008 10:48 am
Chuyên mục: [VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Chủ đề: Lấy Danh sách Tập tin trong thư mục
Trả lời: 38
Xem: 16116

Re: Lấy Danh sách Tập tin trong thư mục

Cảm ơn anh NoBi, tôi mới đọc VBS nên việc anh NoBi phát hiện điều thiếu sót trên cũng là bài toán. Xin sửa lại code phần dưới như sau: bổ sung phần đọc file của thư mục cha Private Sub Form_Load()Dim FileTam, File1, FileAll  Set FileTam = MyFileSystem.GetFolder("C:\Program Files\Windows NT...
gửi bởi truongphu
T.Năm 27/03/2008 9:07 am
Chuyên mục: [VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Chủ đề: Lấy đường dẫn của những thư mục đặc biệt
Trả lời: 9
Xem: 5334

Lấy đường dẫn của những thư mục đặc biệt

Lấy đường dẫn của những thư mục đặc biệt truongphu Lấy đường dẫn của những thư mục đặc biệt Nhóm Hệ thống. Mong muốn thay thế bài cũ cùng tên trong Visual Basic Library Tính đơn giản của VB Script là không thể phủ nhận, code vừa đơn giản lại khỏi khai các hàm API. Tuy nhiên sau khi dùng, nên giải p...
gửi bởi truongphu
T.Tư 26/03/2008 11:24 pm
Chuyên mục: [VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Chủ đề: Lấy Danh sách Tập tin trong thư mục
Trả lời: 38
Xem: 16116

Re: Lấy Danh sách Tập tin trong thư mục

Đến DungCoi Bạn DungCoi nhận xét đúng: cách sử dụng hàm API đã giới thiệu lúc trước chạy nhanh hơn với cùng thư mục C:\windows và file lọc là *.* Tuy nhiên, không thể phủ nhận Code cũ dài lê thê, khai hàm API, các hằng, định nghĩa các loại biến... cứ rối tung lên, thật không hợp khả năng những bạn ...
gửi bởi truongphu
T.Tư 26/03/2008 8:49 pm
Chuyên mục: [VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Chủ đề: Lấy Danh sách Tập tin trong thư mục
Trả lời: 38
Xem: 16116

Re: Lấy Danh sách Tập tin trong thư mục

Bạn khai báo như sau: xem hình

Hoặc gọn hơn, khỏi khai báo rắc rối, bạn thay câu:
Dim MyFileSystem As New FileSystemObject
bằng câu
Dim MyFileSystem

Sau đó trong Sub MoveToSub, bạn khai báo:
Set MyFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
gửi bởi truongphu
T.Tư 26/03/2008 8:26 pm
Chuyên mục: [VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Chủ đề: Lấy Danh sách Tập tin trong thư mục
Trả lời: 38
Xem: 16116

Lấy Danh sách Tập tin trong thư mục

Lấy Danh sách Tập tin trong thư mục VB6/Script itbasic & truongphu Lấy Danh sách Tập tin trong thư mục Nhóm Disk-File. Mong muốn thay thế bài cũ cùng tên trong Visual Basic Library 'Tác gia: itbasic 6/05 Su dung Microsoft Scripting Runtime  'U'ng dung: truongphu 3/08    'Môt List...

Chọn tìm kiếm nâng cao