• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 38 matches

by nhokstart
Tue 11/10/2011 11:18 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhập đa thức.Tính giá trị của đa thức bằng ngôn ngữ vb.net
Replies: 2
Views: 1348

Re: Nhập đa thức.Tính giá trị của đa thức bằng ngôn ngữ vb.n

để kiểm tra người dùng nhập đa thức đúng thì mất hết 2-3 ngày rồi bạn ơi.....
~X( ~X( ............ mật định là đa thức nhập đúng đy hé. :-B :-B
mình sẽ tranh thủ hồi âm cho.
by nhokstart
Tue 11/10/2011 7:42 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tự động xuống dòng với Datagridview
Replies: 8
Views: 2290

Re: Tự động xuống dòng với Datagridview

hình như hơi phi lý........ ~X( ~X( vì datagirdview không đáp ứng những sự kiện keyup, keypress,... ==> làm sao biết bạn nhập phím j?
by nhokstart
Tue 11/10/2011 6:01 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tại sao vòng lặp tìm số lớn nhất của tui hay bị lỗi ....
Replies: 6
Views: 1099

Re: Tại sao vòng lặp tìm số lớn nhất của tui hay bị lỗi ....

cài này thì mình bótay.canh luôn, trên máy mình chạy ra đúng mà giải thuật cũng tốt.
by nhokstart
Tue 11/10/2011 5:36 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Giới hạn chữ khi đăng ký tài khoản
Replies: 10
Views: 2058

Re: Giới hạn chữ khi đăng ký tài khoản

If strA.LastIndexOf(chr) <> -1 Then {công việc khi tìm thấy ký tự chr trong chuỗi strA chý ý: bạn nên xem hàm strA.LastIndexOf(chr) hoạt động ra sao_ bạn sẽ biết chúng ta xây dựng thuật toán ra sao. } Else {công việc khi không tìm thấy chr trong chuỗi strA} end if mình test rồi mà bạn..... :-? trên ...
by nhokstart
Tue 11/10/2011 1:44 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Giới hạn chữ khi đăng ký tài khoản
Replies: 10
Views: 2058

Re: Giới hạn chữ khi đăng ký tài khoản

do câu hỏi k rõ ràng... ~X( ~X( .. bạn thữ code này có đúng ý bạn k? Private Sub TextBox1_KeyUp(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyUp Dim str As String = "1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm_" Dim strA As String = "QWERTYUIOPASDF...
by nhokstart
Tue 11/10/2011 12:59 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Code nhập textbox tài khoản
Replies: 4
Views: 1119

Re: Code nhập textbox tài khoản

ý bạn thì mình chưa hiểu rõ... nếu bạn không muốn xuất hiện các ký tự "ơ","ô","â",..... trong textbox thì bạn nên viết chương trình trên ở sự kiện TextChanged. bạn thân mến!
by nhokstart
Wed 24/08/2011 1:11 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Process.GetProcesses
Replies: 1
Views: 781

Process.GetProcesses

em muốn lấy tên những chương trình đang chạy trên máy và cách xác định 1 file.exe có đang chạy k? giúp em với.... :-O
by nhokstart
Sun 22/05/2011 9:35 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: cho em hỏi cách dùng obj.regwrite()?
Replies: 3
Views: 634

Re: cho em hỏi cách dùng obj.regwrite()?

cảm ơn các anh. em làm được rồi
by nhokstart
Fri 20/05/2011 9:17 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: cho em hỏi cách dùng obj.regwrite()?
Replies: 3
Views: 634

cho em hỏi cách dùng obj.regwrite()?

[vb] dim obj Set obj = CreateObject("wscript.shell") aw = obj.regwrite("HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum", "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}", "1") [/vb] mắt lỗi: Invalid procedure call or argument là do đâu vậy mấy anh? va...
by nhokstart
Wed 18/05/2011 12:05 am
Forum: [VB] Bài viết hướng dẫn
Topic: Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây !!!
Replies: 13
Views: 17019

Re: Cách HOOK chuột và bàn phím toàn hệ thống trong VB6 đây

mục này k thấy ai nói j đến hết chắt là k biết j hết. em cũng vậy nhưng rất cảm ơn pac đã giúp em hiểu thêm 1 ít.
by nhokstart
Tue 17/05/2011 11:40 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Key Ascii
Replies: 15
Views: 6997

Re: Key Ascii

thuongall wrote:Chép code sau vào Form rồi chạy, nhấn phím là biết thôi.
[vb]Private Sub Form_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
MsgBox KeyCode
End Sub[/vb]

Private Sub Form_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
được không vậy pac?
****làm việc có trách nhiệm là thành công nhất đời tôi********
by nhokstart
Sat 16/04/2011 8:58 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tên của các thư mục trong ổ đĩa
Replies: 7
Views: 738

Re: Tên của các thư mục trong ổ đĩa

ngộ ra được rồi cảm ơn các anh đã nhiệt tình chỉ bảo....:))
by nhokstart
Fri 15/04/2011 10:22 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tên của các thư mục trong ổ đĩa
Replies: 7
Views: 738

Re: Tên của các thư mục trong ổ đĩa

em xin cảm ơn ý kiến đống góp của anh Uzumaki Naruto -anh VuVanHoanh các anh đều tài giỏi.
có lẽ là em hơi chậm tiêu....
nhưng em thấy mỗi lần click vào mới lấy được folder mình chọn... ý của em là duyệt qua hết các folder trong ổ đĩa chỉ bằng câu lệnh cơ..... :))
by nhokstart
Fri 15/04/2011 5:27 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tên của các thư mục trong ổ đĩa
Replies: 7
Views: 738

Re: Tên của các thư mục trong ổ đĩa

pac ơi làm sao mà lấy tên nó ra gán vào biến được?
by nhokstart
Fri 15/04/2011 1:42 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tên của các thư mục trong ổ đĩa
Replies: 7
Views: 738

Tên của các thư mục trong ổ đĩa

có pac nào biết giúp em.. em muốn biết được tên các thư mục trong ổ d:\****?
tất nhiên là k phải mởi ổ d lên rồi nhìn xem...
by nhokstart
Thu 14/04/2011 10:12 pm
Forum: [VB] Bài viết hướng dẫn
Topic: Sử dụng Microsoft Scripting Runtime
Replies: 4
Views: 4473

Re:da thua anh Truongphu

a viết e hiểu hết mà sao e đưa vào máy báo lỗi hoài.... Private Sub Text3_Click() Dim kt Set kt = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") kt.copyfolder "d:\dfdd", "d:\vb" End Sub em muon copy "d:\vb " sang "d:\dfdd" ? ..... đoạn mã trên anh xem du...
by nhokstart
Thu 14/04/2011 7:40 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: giúp mình đọc dữ liệu từ collection?
Replies: 9
Views: 992

Re: giúp mình duyệt folder và file

mình mới tập tành lập trình với vb.......có sai sót xin bõ qua.....^^....
mình muốn duyệt qua các folder trong ổ đĩa và file trong nó bằng for each mà không biết bắt đầu từ đâu hết nhờ mấy pac giúp dùm. thanks trước nhe
by nhokstart
Wed 13/04/2011 9:48 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: cách xuống dòng trong VB6
Replies: 5
Views: 6947

Re: cách xuống dòng trong VB6

mấy bác không thử nghiệm trước dum bạn tung len nhiều lệnh khó hiểu quá

Go to advanced search