Page 1 of 1

Xin hỏi file xem 3D như link này là file gì?

Posted: Fri 25/10/2019 8:50 am
by muaphonui_2010
Mình thấy trên trang này
https://www.google.com/intl/vi/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/eiffel-tower/
Có đoạn 3D về tháp hay quá, nhưng không biết file đó là dạng file gì.
Và Giả sử mình có 1 cái video ngắn và nhỏ quy cảnh bên trong ngôi nhà của mình ==> làm sao để mình có được file 3D để xem giống như chơi game vậy ấy, di chuyển đến nơi mình muốn ấy.
Có phần mềm nào làm việc đó không, hay mình phải học cái gì để làm được việc đó.
Thấy hay quá nhưng không biết nó được làm như thế nào....
Hy vọng bạn nào biết xin chỉ giáo vài chiu hihi