• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

xoay hình (hướng) trong gmap

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

User avatar
meoconbuongbinh1712
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 82
Joined: Thu 28/12/2006 3:49 pm
Location: Quê của người phụ nữ nặng nhất thế giới
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

xoay hình (hướng) trong gmap

Postby meoconbuongbinh1712 » Mon 28/06/2010 3:52 pm

nhà mình ai làm về gmap rồi chỉ tớ cái này với gmap v3.


The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing
you can't have them

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 962
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby NoBi » Mon 28/06/2010 10:40 pm

Bó chiếu, đọc mà không biết nói tới cái gì.
:>

User avatar
meoconbuongbinh1712
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 82
Joined: Thu 28/12/2006 3:49 pm
Location: Quê của người phụ nữ nặng nhất thế giới
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby meoconbuongbinh1712 » Tue 29/06/2010 8:52 am

cái tiêu đề đó mà a :d
Em muốn hỏi cách để xoay hình theo tọa độ trong gmap v3.ví dụ là hướng đi của 1 cái ô tô chẳng hạn,khi ô tô di chuyển thì đầu nó luôn ở trước chứ k phải là đuôi xe hoặc thân xe.
Hiểu rồi chứ ạ
The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing
you can't have them

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 962
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby NoBi » Tue 29/06/2010 10:10 pm

Xem ví dụ mẫu của v2 ở đây. Tùy theo hướng đường thẳng mà chọn hình đầu mũi tên thích hơp: http://econym.org.uk/gmap/arrows.htm
:>

User avatar
meoconbuongbinh1712
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 82
Joined: Thu 28/12/2006 3:49 pm
Location: Quê của người phụ nữ nặng nhất thế giới
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby meoconbuongbinh1712 » Wed 30/06/2010 8:58 am

đại ca xem link này nhé.http://econym.org.uk/gmap/example_cartrip3.htm (điền các thông số này vào 2 ô text Briarcrest Rd, 90046 và Hollywood Hills Rd, 90046@34.11327,-118.39089)
The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing
you can't have them

gatoi_it
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 207
Joined: Wed 26/03/2008 6:10 pm
Location: Quê cha đất tổ
Been thanked: 4 times
Contact:

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby gatoi_it » Thu 01/07/2010 7:41 pm

meoconbuongbinh1712 wrote:đại ca xem link này nhé.http://econym.org.uk/gmap/example_cartrip3.htm (điền các thông số này vào 2 ô text Briarcrest Rd, 90046 và Hollywood Hills Rd, 90046@34.11327,-118.39089)

cái này hay thật? php hay asp net vậy :-/
chắc cũng phải dùng các thuật toán tìm đường :-?
XFARM.CC

MrB
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 158
Joined: Wed 26/03/2008 7:03 pm
Been thanked: 1 time

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby MrB » Thu 01/07/2010 8:58 pm

gatoi_it wrote:cái này hay thật? php hay asp net vậy :-/
chắc cũng phải dùng các thuật toán tìm đường :-?

Javascript

User avatar
zstar
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 13
Joined: Sat 26/06/2010 5:06 pm

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby zstar » Thu 01/07/2010 9:22 pm

bạn nghiên cứu về ArcGIS Server nhé , nó dùng asp.net ,ajax,JS
chuyên tạo các trang như google map :D
Admin http://codepro.vn

gatoi_it
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 207
Joined: Wed 26/03/2008 6:10 pm
Location: Quê cha đất tổ
Been thanked: 4 times
Contact:

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby gatoi_it » Fri 02/07/2010 8:21 am

xuay hình tức là cái ô tô nó xoay đó à?
nếu là cái ô tô thì rotate tag canvas :-?
line 153-155:

Code: Select all

marker = new ELabel(poly.getVertex(0), '<canvas id="carcanvas" width="32" height="32"><\/canvas>',null,new GSize(-16,16));
           map.addOverlay(marker);
          canvas = document.getElementById("carcanvas").getContext('2d');

line 86-95:

Code: Select all

      function plotcar() {
        var cosa = Math.cos(angle);
        var sina = Math.sin(angle);
        canvas.clearRect(0,0,32,32);
        canvas.save();
        canvas.rotate(angle);
        canvas.translate(16*sina+16*cosa,16*cosa-16*sina);
        canvas.drawImage(img,-16,-16);
        canvas.restore();
      }

chú ý cái canvas.rotate(angle);
XFARM.CC

User avatar
meoconbuongbinh1712
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 82
Joined: Thu 28/12/2006 3:49 pm
Location: Quê của người phụ nữ nặng nhất thế giới
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby meoconbuongbinh1712 » Mon 19/07/2010 4:11 pm

http://econym.org.uk/gmap/example_canvas.htm
Cái này là sử dụng canvas để quay hình.
Tớ chuyển cái này qua v3,nhưng mãi k đưa được cái ô tô vào bản đồ,cả nhà xem giúp cái đó nhé!
The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing
you can't have them

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 962
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby NoBi » Wed 21/07/2010 11:33 am

Muốn sửa lại thành v3 thì phải xem document OverlayView class của google tại đây:
http://code.google.com/apis/maps/docume ... verlayView
Cần phải viết lại 3 method sau: draw(), onAdd(), onRemove(). Thứ tự load và nhiệm vụ của từng phương thức đã được mô tả trên đó.

Code bên dưới dựa theo ví dụ mẫu viết lại:
 1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 2. <html>
 3. <head>
 4.     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
 5.     <title>Google Maps</title>
 6.  
 7.     <script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
 8.  
 9.   </head>
 10.  
 11.   <body onload="load()">
 12.  
 13.     <div id="map" style="width: 550px; height: 450px;"></div>
 14.     <a href="canvas.htm">Back to the tutorial page</a>
 15.  
 16.     <!-- a static canvas, used for testing if the browser supports <canvas> -->
 17.     <canvas id="testcanvas" width="1" height="1"></canvas>
 18.    
 19. <button onclick='canvas = document.getElementById("carcanvas").getContext("2d");'>go</button>
 20.  
 21.     <script type="text/javascript">
 22.    
 23.     // Define the overlay, derived from google.maps.OverlayView
 24.     function Label(point, html, classname) {
 25.         // Initialization
 26.         this.point = point;
 27.         this.html = html;
 28.     };
 29.  
 30.     Label.prototype = new google.maps.OverlayView;
 31.  
 32.     // Implement onAdd
 33.     Label.prototype.onAdd = function() {
 34.         var div = document.createElement("div");
 35.         div.style.position = "absolute";
 36.         div.innerHTML = '<div class="' + this.classname + '">' + this.html + '</div>' ;
 37.         this.getPanes().floatShadow.appendChild(div);
 38.         this.div_ = div;
 39.  
 40.         canvas = document.getElementById("carcanvas").getContext('2d');
 41.         angle = Math.PI / 2;
 42.         setInterval("rotatecar()", 100);
 43.     };
 44.  
 45.     // Implement onRemove
 46.     Label.prototype.onRemove = function() {
 47.         this.div_.parentNode.removeChild(this.div_ );
 48.     };
 49.  
 50.     // Implement draw
 51.     Label.prototype.draw = function() {
 52.         var projection = this.getProjection();
 53.         var position = projection.fromLatLngToDivPixel(this.point);
 54.  
 55.         var div = this.div_;
 56.         div.style.left = position.x + 'px';
 57.         div.style.top = position.y + 'px';
 58.         div.style.display = 'block';
 59.     };
 60.    
 61.    
 62.     //<![CDATA[
 63.  
 64.  
 65.     // == load the image ==
 66.     var img = new Image();
 67.     img.src = "http://econym.org.uk/gmap/caricon1.png";
 68.  
 69.     // ===== Check to see if this browser supports <canvas> ===
 70.     if (document.getElementById('testcanvas').getContext) {
 71.       var supportsCanvas = true;
 72.     } else {
 73.       var supportsCanvas = false;
 74.     }
 75.  
 76.    
 77.     var angle = Math.PI/2; // == <canvas> uses radians, not degrees
 78.     var map;
 79.  
 80.     // == uses <canvas> to rotate and plot the car ==
 81.     function rotatecar() {
 82.       var cosa = Math.cos(angle);
 83.       var sina = Math.sin(angle);
 84.       canvas.clearRect(0,0,32,32);     // clear the canvas
 85.       canvas.save();                   // save the canvas state
 86.       canvas.rotate(angle);            // rotate the canvas
 87.       canvas.translate(16*sina+16*cosa,16*cosa-16*sina); // translate the canvas 16,16 in the rotated axes
 88.       canvas.drawImage(img,-16,-16);   // plot the car
 89.       canvas.restore();                // restore the canvas state, to undo the rotate and translate
 90.       angle += 0.1;
 91.     }
 92.  
 93.     function load() {
 94.             // Display the map, with some controls and set the initial location
 95.         var myLatlng = new google.maps.LatLng(21.003809, 105.800377);
 96.         var myOptions = {
 97.             zoom: 12,
 98.             center: myLatlng,
 99.             mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
 100.         }
 101.         map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), myOptions);
 102.  
 103.             // == Check if the browser supports <canvas> and if so create a <canvas> inside an ELabel ==
 104.         if (supportsCanvas) {
 105.  
 106.                 label = new Label(map.getCenter(), '<canvas id="carcanvas" width="32" height="32"><\/canvas>', null);
 107.                 label.setMap(map);
 108.  
 109.                 //canvas = document.getElementById("carcanvas").getContext('2d');
 110.                 //angle = Math.PI / 2;
 111.                 //setInterval("rotatecar()", 100);
 112.             } else {
 113.                 // == If the browser doesn't support <canvas> do something else ==
 114.                 var marker = new google.maps.Marker({
 115.                   position: map.getCenter(),
 116.                   draggable: true,
 117.                   map: map
 118.                 });
 119.             }
 120.         }
 121.  
 122.     //]]>
 123.     </script>
 124.  
 125.   </body>
 126.  
 127. </html>
:>

User avatar
meoconbuongbinh1712
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 82
Joined: Thu 28/12/2006 3:49 pm
Location: Quê của người phụ nữ nặng nhất thế giới
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby meoconbuongbinh1712 » Wed 21/07/2010 1:59 pm

tks anh!
The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing
you can't have them

lehongquan
Posts: 1
Joined: Fri 21/09/2012 8:56 am
Has thanked: 1 time

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby lehongquan » Sat 22/09/2012 9:02 am

Bạn ơi. Cậu có thể hướng dẫn mình làm giống như trên nhưng cho nhiều hơn 1 xe. giống như là danh sách các marker được không.

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 962
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby NoBi » Tue 25/09/2012 1:56 pm

 1.     <script type="text/javascript">
 2.    
 3.     // Define the overlay, derived from google.maps.OverlayView
 4.     function Label(point, html, classname) {
 5.         // Initialization
 6.         this.point = point;
 7.         this.html = html;
 8.     };
 9.  
 10.     Label.prototype = new google.maps.OverlayView;
 11.  
 12.     // Implement onAdd
 13.     Label.prototype.onAdd = function() {
 14.         var div = document.createElement("div");
 15.         div.style.position = "absolute";
 16.         div.innerHTML = '<div class="' + this.classname + '">' + this.html + '</div>' ;
 17.         this.getPanes().floatShadow.appendChild(div);
 18.         this.div_ = div;
 19.         angle = Math.PI / 2;
 20.         setInterval('rotatecar(' + count + ')', 100);
 21.     };
 22.  
 23.     // Implement onRemove
 24.     Label.prototype.onRemove = function() {
 25.         this.div_.parentNode.removeChild(this.div_ );
 26.     };
 27.  
 28.     // Implement draw
 29.     Label.prototype.draw = function() {
 30.         var projection = this.getProjection();
 31.         var position = projection.fromLatLngToDivPixel(this.point);
 32.  
 33.         var div = this.div_;
 34.         div.style.left = position.x + 'px';
 35.         div.style.top = position.y + 'px';
 36.         div.style.display = 'block';
 37.     };
 38.  
 39.     var count = 0;
 40.     // == load the image ==
 41.     var img = new Image();
 42.     img.src = "http://econym.org.uk/gmap/caricon1.png";
 43.  
 44.     // ===== Check to see if this browser supports <canvas> ===
 45.     if (document.getElementById('testcanvas').getContext) {
 46.       var supportsCanvas = true;
 47.     } else {
 48.       var supportsCanvas = false;
 49.     }
 50.  
 51.    
 52.     var angle = Math.PI/2; // == <canvas> uses radians, not degrees
 53.     var map;
 54.  
 55.     // == uses <canvas> to rotate and plot the car ==
 56.     function rotatecar(_count) {
 57.       var cosa = Math.cos(angle);
 58.       var sina = Math.sin(angle);
 59.       var canvas = document.getElementById("carcanvas" + _count).getContext('2d');
 60.       canvas.clearRect(0,0,32,32);     // clear the canvas
 61.       canvas.save();                   // save the canvas state
 62.       canvas.rotate(angle);            // rotate the canvas
 63.       canvas.translate(16*sina+16*cosa,16*cosa-16*sina); // translate the canvas 16,16 in the rotated axes
 64.       canvas.drawImage(img,-16,-16);   // plot the car
 65.       canvas.restore();                // restore the canvas state, to undo the rotate and translate
 66.       angle += 0.1;
 67.     }
 68.    
 69.     function addLatLng(event) {
 70.         count += 1;
 71.         label = new Label(event.latLng, '<canvas id="carcanvas' + count + '" width="32" height="32"><\/canvas>', null);
 72.         label.setMap(map);
 73.     }
 74.    
 75.     function load() {
 76.             // Display the map, with some controls and set the initial location
 77.         var myLatlng = new google.maps.LatLng(21.003809, 105.800377);
 78.         var myOptions = {
 79.             zoom: 12,
 80.             center: myLatlng,
 81.             mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
 82.         }
 83.         map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), myOptions);
 84.         google.maps.event.addListener(map, 'click', addLatLng);
 85.             // == Check if the browser supports <canvas> and if so create a <canvas> inside an ELabel ==
 86.         if (supportsCanvas) {
 87.                 label = new Label(map.getCenter(), '<canvas id="carcanvas0" width="32" height="32"><\/canvas>', null);
 88.                 label.setMap(map);
 89.             } else {
 90.                 // == If the browser doesn't support <canvas> do something else ==
 91.                 var marker = new google.maps.Marker({
 92.                   position: map.getCenter(),
 93.                   draggable: true,
 94.                   map: map
 95.                 });
 96.             }
 97.         }
 98.  
 99.     </script>
 100.  

Click vào map để thêm xe.
:>

saltduck
Posts: 2
Joined: Wed 22/01/2014 4:14 pm

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby saltduck » Fri 24/01/2014 11:30 am

NoBi wrote:Muốn sửa lại thành v3 thì phải xem document OverlayView class của google tại đây:
http://code.google.com/apis/maps/docume ... verlayView
Cần phải viết lại 3 method sau: draw(), onAdd(), onRemove(). Thứ tự load và nhiệm vụ của từng phương thức đã được mô tả trên đó.

Code bên dưới dựa theo ví dụ mẫu viết lại:
 1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 2. <html>
 3. <head>
 4.     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
 5.     <title>Google Maps</title>
 6.  
 7.     <script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
 8.  
 9.   </head>
 10.  
 11.   <body onload="load()">
 12.  
 13.     <div id="map" style="width: 550px; height: 450px;"></div>
 14.     <a href="canvas.htm">Back to the tutorial page</a>
 15.  
 16.     <!-- a static canvas, used for testing if the browser supports <canvas> -->
 17.     <canvas id="testcanvas" width="1" height="1"></canvas>
 18.    
 19. <button onclick='canvas = document.getElementById("carcanvas").getContext("2d");'>go</button>
 20.  
 21.     <script type="text/javascript">
 22.    
 23.     // Define the overlay, derived from google.maps.OverlayView
 24.     function Label(point, html, classname) {
 25.         // Initialization
 26.         this.point = point;
 27.         this.html = html;
 28.     };
 29.  
 30.     Label.prototype = new google.maps.OverlayView;
 31.  
 32.     // Implement onAdd
 33.     Label.prototype.onAdd = function() {
 34.         var div = document.createElement("div");
 35.         div.style.position = "absolute";
 36.         div.innerHTML = '<div class="' + this.classname + '">' + this.html + '</div>' ;
 37.         this.getPanes().floatShadow.appendChild(div);
 38.         this.div_ = div;
 39.  
 40.         canvas = document.getElementById("carcanvas").getContext('2d');
 41.         angle = Math.PI / 2;
 42.         setInterval("rotatecar()", 100);
 43.     };
 44.  
 45.     // Implement onRemove
 46.     Label.prototype.onRemove = function() {
 47.         this.div_.parentNode.removeChild(this.div_ );
 48.     };
 49.  
 50.     // Implement draw
 51.     Label.prototype.draw = function() {
 52.         var projection = this.getProjection();
 53.         var position = projection.fromLatLngToDivPixel(this.point);
 54.  
 55.         var div = this.div_;
 56.         div.style.left = position.x + 'px';
 57.         div.style.top = position.y + 'px';
 58.         div.style.display = 'block';
 59.     };
 60.    
 61.    
 62.     //<![CDATA[
 63.  
 64.  
 65.     // == load the image ==
 66.     var img = new Image();
 67.     img.src = "caricon1.png";
 68.  
 69.     // ===== Check to see if this browser supports <canvas> ===
 70.     if (document.getElementById('testcanvas').getContext) {
 71.       var supportsCanvas = true;
 72.     } else {
 73.       var supportsCanvas = false;
 74.     }
 75.  
 76.    
 77.     var angle = Math.PI/2; // == <canvas> uses radians, not degrees
 78.     var map;
 79.  
 80.     // == uses <canvas> to rotate and plot the car ==
 81.     function rotatecar() {
 82.       var cosa = Math.cos(angle);
 83.       var sina = Math.sin(angle);
 84.       canvas.clearRect(0,0,32,32);     // clear the canvas
 85.       canvas.save();                   // save the canvas state
 86.       canvas.rotate(angle);            // rotate the canvas
 87.       canvas.translate(16*sina+16*cosa,16*cosa-16*sina); // translate the canvas 16,16 in the rotated axes
 88.       canvas.drawImage(img,-16,-16);   // plot the car
 89.       canvas.restore();                // restore the canvas state, to undo the rotate and translate
 90.       angle += 0.1;
 91.     }
 92.  
 93.     function load() {
 94.             // Display the map, with some controls and set the initial location
 95.         var myLatlng = new google.maps.LatLng(21.003809, 105.800377);
 96.         var myOptions = {
 97.             zoom: 12,
 98.             center: myLatlng,
 99.             mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
 100.         }
 101.         map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), myOptions);
 102.  
 103.             // == Check if the browser supports <canvas> and if so create a <canvas> inside an ELabel ==
 104.         if (supportsCanvas) {
 105.  
 106.                 label = new Label(map.getCenter(), '<canvas id="carcanvas" width="32" height="32"><\/canvas>', null);
 107.                 label.setMap(map);
 108.  
 109.                 //canvas = document.getElementById("carcanvas").getContext('2d');
 110.                 //angle = Math.PI / 2;
 111.                 //setInterval("rotatecar()", 100);
 112.             } else {
 113.                 // == If the browser doesn't support <canvas> do something else ==
 114.                 var marker = new google.maps.Marker({
 115.                   position: map.getCenter(),
 116.                   draggable: true,
 117.                   map: map
 118.                 });
 119.             }
 120.         }
 121.  
 122.     //]]>
 123.     </script>
 124.  
 125.   </body>
 126.  
 127. </html>

Code này em không chạy được ạ.

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 962
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby NoBi » Fri 24/01/2014 2:07 pm

Do cái url hình bị sai, bạn sửa dòng 67 thành: img.src = "http://econym.org.uk/gmap/caricon1.png";
:>

saltduck
Posts: 2
Joined: Wed 22/01/2014 4:14 pm

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby saltduck » Sat 25/01/2014 3:23 pm

Cho em hỏi thêm ạ.
Em vẽ được 1 chiếc xe chạy theo con đường rùi vậy có tiêu chí nào để em xoay chiếc xe theo đướng của con đường không ạ. Con đường e vẽ bằng cách nối 2 tọa độ ạ(Trong một list ma trận ). Mới đầu em tính dùng cách tính góc tam giác rùi chọn icon theo hướng. Nhưng tìm hiểu thì thấy có cách này ạ. a có thể giải thích thêm cho em không ạ.

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 962
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Re: xoay hình (hướng) trong gmap

Postby NoBi » Tue 28/01/2014 10:18 am

meoconbuongbinh1712 wrote:đại ca xem link này nhé.http://econym.org.uk/gmap/example_cartrip3.htm (điền các thông số này vào 2 ô text Briarcrest Rd, 90046 và Hollywood Hills Rd, 90046@34.11327,-118.39089)

Mình thấy ví dụ ở đây có công thức tính góc xoay dựa trên tọa độ nè.
:>


Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests