• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Nhúng Đoạn Java vào ASP.NET em làm ko được

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

miss_somuch34
Posts: 8
Joined: Thu 15/12/2011 1:23 pm

Nhúng Đoạn Java vào ASP.NET em làm ko được

Postby miss_somuch34 » Thu 22/12/2011 9:02 pm

Các bro tận tình giúp em với ! Em chỉ tạo đơn giản 1 Website rồi nhứng đoạn Java vào Default.aspx mà sao ko thấy nó chạy trượt theo thanh cuộn khi kéo thanh trượt nhỉ . Help me :(( :(( ..............
Sau đây là mã của em 1.  
 2. <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %><br>
 3. <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd”> <br>
 4. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><br>
 5. <br>
 6. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><br>
 7. <head runat="server"><br>
 8.     <title></title><br>
 9. </head><br>
 10. <body><br>
 11.     <form id="form1" runat="server"><br>
 12.     <div><br>
 13. <center>Cuộn xuống cuộn lên & co giãn trình duyệt để thử nghiệm code aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaSSSSSSSSSSSSSSSaaa.<br/><br>
 14. Cuộn xuống cuộn lên & co giãn trình duyệt để thử nghiệm code aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSa.<br/><br>
 15. Cuộn xuống cuộn lên & co giãn trình duyệt để thử nghiệm code aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.<br/><br>
 16. Cuộn xuống cuộn lên & co giãn trình duyệt để thử nghiệm code aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></center><br>
 17. <br>
 18. <Script type="text/javascript"><br>
 19.     function ShowRightAdDiv() {<br>
 20.         if (document.body.clientWidth > 900) {<br>
 21.             document.write("<table width='110' border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><tr><td><a href='http://code1k.com' target='_blank' title=''><img border='0' src='http://1.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQTR8kGWcwI/AAAAAAAAAxQ/E7eW24fbLkg/s1600/code1k-com-banner1.gif' width='110' style='margin-bottom:4px'></a></td></tr></table>");<br>
 22.         }<br>
 23.     }<br>
 24.     function ShowLeftAdDiv() {<br>
 25.         if (document.body.clientWidth > 900) {<br>
 26.             document.write("<table width='110' border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><tr><td><a href='http://code1k.com' target='_blank' title=''><img border='0' src='http://2.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQTR9Pj3iTI/AAAAAAAAAxU/dV3kPtmG9wo/s1600/code1k-com-banner2.gif' width='110' style='margin-bottom:4px'></a></td></tr></table>");<br>
 27.         }<br>
 28.     }<br>
 29. </Script><br>
 30. <DIV id="divAdLeft" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 10px"><script language="JavaScript">                                                                             ShowRightAdDiv();</script></DIV><br>
 31. <DIV id="divAdRight" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 10px"><script language="JavaScript">                                                                              ShowLeftAdDiv();</script></DIV><br>
 32. <SCRIPT language=JavaScript><br>
 33.     window.onresize = ShowAdDiv;<br>
 34.     function FloatTopDiv() {<br>
 35. <br>
 36.         var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);<br>
 37. <br>
 38.         if (!ns) {<br>
 39.             startLX = ((document.body.clientWidth - 1215) / 2) + 105, startLY = 0;<br>
 40. <br>
 41.             startRX = ((document.body.clientWidth) / 2) + 391, startRY = 0;<br>
 42.         }<br>
 43.         else {<br>
 44.             startLX = ((document.body.clientWidth - 1215) / 2) + 105, startLY = 0;<br>
 45.             startRX = ((document.body.clientWidth - 775) / 2) + 778, startRY = 0;<br>
 46.         }<br>
 47.         var d = document;<br>
 48. <br>
 49.         function ml(id) {<br>
 50.             var el = d.getElementById ? d.getElementById(id) : d.all ? d.all[id] : d.layers[id];<br>
 51.             el.sP = function (x, y) { this.style.left = x; this.style.top = y; };<br>
 52.             el.x = startRX;<br>
 53.             el.y = startRY;<br>
 54.             return el;<br>
 55.         }<br>
 56.         function m2(id) {<br>
 57.             var e2 = d.getElementById ? d.getElementById(id) : d.all ? d.all[id] : d.layers[id];<br>
 58.             e2.sP = function (x, y) { this.style.left = x; this.style.top = y; };<br>
 59.             e2.x = startLX;<br>
 60.             e2.y = startLY;<br>
 61.             return e2;<br>
 62.         }<br>
 63.         window.stayTopLeft = function () {<br>
 64.             if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)<br>
 65.                 var pY = document.documentElement.scrollTop;<br>
 66.             else if (document.body)<br>
 67.                 var pY = document.body.scrollTop;<br>
 68.             if (document.body.scrollTop > 10) { startLY = 10; startRY = 10; } else { startLY = 10; startRY = 10; };<br>
 69.             ftlObj.y += (pY + startRY - ftlObj.y) / 16;<br>
 70.             ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);<br>
 71.             ftlObj2.y += (pY + startLY - ftlObj2.y) / 16;<br>
 72.             ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);<br>
 73.             setTimeout("stayTopLeft()", 1);<br>
 74.         }<br>
 75.         ftlObj = ml("divAdRight");<br>
 76.         ftlObj2 = m2("divAdLeft");<br>
 77.         stayTopLeft();<br>
 78.     }<br>
 79. <br>
 80.     function ShowAdDiv() {<br>
 81.         var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");<br>
 82.         var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");<br>
 83. <br>
 84. <br>
 85.         if (document.body.clientWidth < 980) {<br>
 86.             objAdDivRight.style.display = "none";<br>
 87.             objAdDivLeft.style.display = "none";<br>
 88.         }<br>
 89.         else {<br>
 90. <br>
 91.             objAdDivRight.style.display = "block";<br>
 92.             objAdDivLeft.style.display = "block";<br>
 93.             FloatTopDiv();<br>
 94.         }<br>
 95. <br>
 96.     }<br>
 97.     ShowAdDiv();<br>
 98. </SCRIPT><br>
 99.     </div><br>
 100.     </form><br>
 101. </body><br>
 102. </html>
 103.  
 104.  User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 962
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Re: Nhúng Đoạn Java vào ASP.NET em làm ko được

Postby NoBi » Fri 23/12/2011 8:54 am

Trong code javascript mà thêm <br> vào làm chi, lỗi là đúng rồi.
:>

User avatar
dazzlingvit
Guru
Guru
Posts: 960
Joined: Tue 18/01/2011 10:21 am
Location: Sinh ra từ hư vô, sống trong thế giới ảo...
Has thanked: 7 times
Been thanked: 112 times
Contact:

Re: Nhúng Đoạn Java vào ASP.NET em làm ko được

Postby dazzlingvit » Fri 23/12/2011 9:06 am

1. Java và Javascript chẳng liên quan gì đến nhau.
2. Hàm stayTopLeft thế kia mình e là không chạy được. Bạn tách riêng nó ra thành 1 hàm đàng hoàng thử xem.

miss_somuch34
Posts: 8
Joined: Thu 15/12/2011 1:23 pm

Re: Nhúng Đoạn Java vào ASP.NET em làm ko được

Postby miss_somuch34 » Sat 24/12/2011 4:41 pm

Vậy các bác ơi bác nào có 1 website source bằng ASP.NET cụ thể để demo thì share cho em xin để em bắt chước làm theo với . Em chỉ chạy trên localhost thôi nhé . Email của em : thehoi.ahp@gmail.com

nhokstart
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 38
Joined: Wed 13/04/2011 9:42 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times
Contact:

Re: Nhúng Đoạn Java vào ASP.NET em làm ko được

Postby nhokstart » Wed 11/01/2012 10:01 pm

chã hiểu muốn làm j? nếu muốn cố định một hình trên trình duyệt lúc nào nó cũng nằm góc nào đó trên trình duyệt để làm quản cáo thì chã cần javascript làm j.


Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests