Ai cho em hỏi lấy giá trị link của asp.net với

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

Post Reply
nhtcuong90
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 13
Joined: Mon 06/12/2010 1:21 pm
Has thanked: 1 time

Ai cho em hỏi lấy giá trị link của asp.net với

Post by nhtcuong90 »

Code chuyển trang của em là trong Asp là

Code: Select all

<a href="Mua_SanPham.aspx?sanpham_ms=<%#Eval("sanpham_ms")%>"> Mua san pham</a>
Cho ra đường link ví dụ là sanpham_ms=1

Code: Select all

http://localhost:63636/Shop/Mua_SanPham.aspx?sanpham_ms=1
Vậy em lấy số 1 đó như thế nào
Em cảm ơn :">
vohungvi
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 66
Joined: Sun 03/10/2010 6:17 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 15 times

Re: Ai cho em hỏi lấy giá trị link của asp.net với

Post by vohungvi »

Code: Select all

dim maso = Request("sanpham_ms")
Còn giả sử link có dạng localhost:63636/Shop/Mua_SanPham.aspx?sanpham_ms=1&danhmuc=2 thì lấy cả 2 cũng như vậy

Code: Select all

dim maso = Request("sanpham_ms")
dim danhmuc = Request("danhmuc")
Post Reply

Return to “Lập trình Web với ASP.NET”