• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Export Gridview sang excel asp.net C#

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

TanPhi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 21
Joined: Wed 03/07/2013 1:23 pm
Has thanked: 8 times

Export Gridview sang excel asp.net C#

Postby TanPhi » Tue 20/01/2015 2:41 pm

Mình hỏi hơi ngu ngơ tý. Mình dùng code này để export dữ liệu từ Gidview sang excel trong asp.net . COde chạy ko lỗi nhưng mình chả biết file excel được lưu ra tại đâu @@. Ai giúp mình với

Code: Select all

  Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=FileName.xls");
            Response.Charset = String.Empty;
            Response.ContentType = "application/vnd.xls";

            var sw = new System.IO.StringWriter();
            var hw = new HtmlTextWriter(sw);
            GridView1.RenderControl(hw);

            Response.Write(sw.ToString());
            Response.End();User avatar
vietluyen
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 167
Joined: Fri 06/05/2011 3:38 pm
Location: vật vờ quanh Hà Nội
Been thanked: 6 times
Contact:

Re: Export Gridview sang excel asp.net C#

Postby vietluyen » Fri 08/05/2015 5:47 pm

khi bạn post lên thì server trả về cho bạn 1 Stream chứa những dữ liệu của file excel kia.
Cho không lấy
Thấy không xin
Hở ra là cướp


Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests