• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

phamthithuy
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 80
Joined: Mon 06/05/2013 10:16 am
Has thanked: 29 times
Been thanked: 4 times

Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

Postby phamthithuy » Wed 18/03/2015 2:42 pm

Mình gặp 1 vấn đề như sau và hiện tại mình không nghĩ ra cách giải quyết. Rất mong các bạn trên diễn đàn giúp đỡ mình.
Dưới SQL mình có 1 procudue làm nhiệm vụ tính tổng lương NV toàn công ty trong 1 năm và lấy dữ liệu hiện lên trên Gidview như sau : gồm các trường Phòng,Tên NV, Mã NV, số tiền
cụ thế như Phòng Tên NV Mã NV số tiền
HCNS Nguyen Van A 01 41000
HCNS Tran Van B 02 42000
Ke Toan Le Van C 03 55000
Ke Toan Nguyen THi D 04 110000
Vậy cho mình hỏi là làm thế nào để sau mỗi phòng mình hiện lên mình chèn thêm được 1 dòng tính tổng lương NV thuộc phòng đó ví dụ như sau :

Phòng Tên NV Mã NV số tiền
HCNS Nguyen Van A 01 41000
HCNS Tran Van B 02 42000
Tong 83000
Ke Toan Le Van C 03 55000
Ke Toan Nguyen THi D 04 110000
Tong 165000
Xin các bạn giúp đỡ, hướng dẫn mình.Mình chân thành cám ơnphamthithuy
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 80
Joined: Mon 06/05/2013 10:16 am
Has thanked: 29 times
Been thanked: 4 times

Re: Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

Postby phamthithuy » Mon 23/03/2015 2:46 pm

Mong các bạn có cao kiến gì giúp mình với :(

phamthithuy
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 80
Joined: Mon 06/05/2013 10:16 am
Has thanked: 29 times
Been thanked: 4 times

Re: Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

Postby phamthithuy » Wed 25/03/2015 10:38 am

help

linhdao
Posts: 3
Joined: Mon 30/03/2015 2:16 pm

Re: Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

Postby linhdao » Mon 30/03/2015 2:20 pm

Ủa, sao bạn không tính ngay trên Gridview nhỉ. Chưa hiểu ý đồ của bạn? cho thue xe 7 cho theo thang
Last edited by linhdao on Tue 14/07/2015 10:42 am, edited 2 times in total.

User avatar
vietluyen
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 167
Joined: Fri 06/05/2011 3:38 pm
Location: vật vờ quanh Hà Nội
Been thanked: 6 times
Contact:

Re: Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

Postby vietluyen » Fri 08/05/2015 5:43 pm

Bạn có thể trả store về 2 table, vậy là giải quyết được vấn đề rồi, lúc gọi store thì fill vào DataSet
Cho không lấy
Thấy không xin
Hở ra là cướp

mrhua1
Posts: 8
Joined: Sun 03/05/2015 5:14 pm

Re: Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

Postby mrhua1 » Wed 13/05/2015 5:58 pm

load cả công ty vào mọt dtgridview rồi filter lại bằng phòng ban
Dim dv As DataView = New DataView()
dv.Table = DataSetcacontty.tblcacongty
dv.RowFilter = "phong LIKE QuanHe Or phong Like PhongsungSuong '"
dtgridview1.DataSource = dv

hoặc có thể lọc từ command của SQL nếu dữ liệu toàn công ty khủng khiếp quá để nhẹ bớt


Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests