Page 1 of 1

hỏi về kết nối csdl trong asp.net

Posted: Tue 14/03/2017 10:58 am
by thanhhoang090
Chào mọi người!!
Ae cho mình hỏi, mình muốn kết nối csdl bằng 1 class riêng trong asp.net viết bằng ngôn ngữ vb.net thì mình phải viết như thế nào, và gọi lại class kết nối đó như thế nào!! Ae nào có source code hay bài hướng dẫn asp.net sử dụng ngôn ngữ vb.net cho mình xin tham khảo với!! Rất mong được sự giúp đỡ của ae trong diễn đàn!!