• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Help Groupby trong linq ??? C#

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

godcry
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 15
Joined: Thu 12/01/2017 1:20 pm

Help Groupby trong linq ??? C#

Postby godcry » Thu 30/03/2017 11:22 am

Tình hình là thế này em đang cần nhóm các name(spname) sản phẩm có các trường như masp ,sdt khác nhau ;form có spname(key của group ợ) và tổng số lượng đối tượng(count của tất cả phần tử trong nhóm) và link chi tiêt(để click chuyển url ợ) , khi click vào chi tiết (link a) thì nó hiện all các trường có trong nhóm đó .Có pro nào giúp e với được ko ạ , cho xin luôn bên view ợ .thank :-t :-tgodcry
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 15
Joined: Thu 12/01/2017 1:20 pm

Re: Help Groupby trong linq ??? C#

Postby godcry » Fri 12/05/2017 4:28 pm

:(( :(( :(( :(( :(( :(( hix mình gửi bài viết cầu giúp đỡ....chưa 1 vấn đề nào được sự giúp đỡ ....quá nhọ . quá chán luôn :(( :(( :(( có pro nào đi qua giúp mình cái này với hix....thank nhiều !!!


Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests