DateAdd không thể hiện đúng trên Form

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
hieuaids
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 33
Joined: Thu 06/08/2009 11:39 am

DateAdd không thể hiện đúng trên Form

Post by hieuaids »

text1=format(date(),"dd/mm/yyyy) ' retun 1/8/2009 , mặc định trên máy giữ nguyên m/d/yyyy
text2= number
text3=DateAdd("m",text2,text1)

sao nó cứ hiểu dd trong text1 là m. trong khi mình đã format nó rồi.
mong các bác chỉ dẫn dùm sao cho nó hiểu dùm mình.
dandon
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 23
Joined: Wed 29/07/2009 11:30 pm

Re: DateAdd không thể hiện đúng trên Form

Post by dandon »

text1=format(date(),"dd/mm/yyyy) ' retun 1/8/2009 , mặc định trên máy giữ nguyên m/d/yyyy
text2= number
text3=DateAdd("m",text2,text1)

sao nó cứ hiểu dd trong text1 là m. trong khi mình đã format nó rồi.
mong các bác chỉ dẫn dùm sao cho nó hiểu dùm mình.

text2 = number là gì?
User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: DateAdd không thể hiện đúng trên Form

Post by DQHung »

Nó ko hiểu là tại : thông số thứ 3 của hàm DateAdd nó là Date (tức là nó sẽ kiểm theo hệ thống) mặc định là mm/dd/yyyy, và bạn lại đưa vào đó date đã biến đỗi thì nó ko hiểu là phải.
Code thế này là chắc ăn :

Code: Select all

Private Sub Form_Load()    Text1 = Format(Date, "dd/mm/yyyy")    Text2 = 2  'Number bat ky    Text3 = Format(DateAdd("m", Text2, Date), "dd/mm/yyyy")End Sub
hieuaids
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 33
Joined: Thu 06/08/2009 11:39 am

Re: DateAdd không thể hiện đúng trên Form

Post by hieuaids »

chân thành cảm ơn bác. chạy rồi.
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”