Lấy text (mã Unicode) trong Clipboard

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
Post Reply
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Lấy text (mã Unicode) trong Clipboard

Post by truongphu »

Thủ thuật: Lấy text (mã Unicode) trong Clipboard
Tác giả: truongphu
Mô tả: Get hoặc Set text trong Clipboard hổ trợ Unicode.
Bên cạnh việc dùng các hàm APi để đọc unicode trong clipboard hay dán unicode vào clipboard mà VBLib đã trình bày;
Thủ thuật sau dùng TextBox MS Form 2.0 để thực hiện việc nầy.

Cần TextBox1, TextBox2, Command1, Command2
Set font 2 textbox nhóm unicode

Set text unicode trong Clipboard :
  1. Private Sub Command1_Click()
  2. TextBox1.SelStart = 0
  3. TextBox1.SelLength = Len(TextBox1.Text)
  4. TextBox1.Copy
  5. End Sub


Get text unicode trong Clipboard
  1. Private Sub Command2_Click()
  2. TextBox2.Paste
  3. End Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Post Reply

Return to “[VB] Chuỗi và Thời gian”