Page 1 of 1

trong suốt taskbar & startMenu

Posted: Sat 17/10/2009 5:58 pm
by andylam1992
Thủ thuật:
Tác giả: Sưu tầm trong vblib & sửa đổi chút
Mô tả: làm thanh taskbar và startMenu trong suốt


trong suot.JPG
Minh Họa

trong suot.rar
Src Code
(1.22 KiB) Downloaded 1251 times

Re: trong suốt taskbar & startMenu

Posted: Sun 07/02/2010 10:01 am
by phoenixsinh
Cái này hay đó, nhưng nếu có thể chỉnh lại chút nữa cho nó nhận của handle của cửa sổ đang acti thì còn hay hơn nhỉ

Re: trong suốt taskbar & startMenu

Posted: Tue 09/02/2010 8:17 pm
by devper94
Anh thử Lookthrough của em ở đây xem:
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=4029
Em viết khá lâu rồi, cũng chưa sửa nhiều.

Re: trong suốt taskbar & startMenu

Posted: Tue 26/11/2013 6:44 pm
by deptraithongminh
rồi làm sao để hết trong suốt ???