Page 1 of 1

Theo dõi lưu lượng truy cập internet của bạn

Posted: Sun 22/03/2009 1:06 am
by thanhbinhkgg
Tên chương trình: Complete DL-UL monitor
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: sưu tầm
Chức năng: Theo dõi lưu lượng DL-UL InternetĐây là chương trình hoàn chỉng dùng theo dõi lưu lượng truy cập internet của bạn.
Đây là chương trình lõi, bạn có thể thêm vào các chưa năng như: Tính tiền truy cập theo gói, lưu thông tin truy cập ... để giống như VietBandwidth hay BitMeter hoặc các phần mềm có chức năng tương tự khác ...

Để TEST chạy Project, truy cập thử vào 1 trang web nào đó.