• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Các Module, Class, UserControl và thư viện OCX, DLL hỗ trợ cho Visual Basic
User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby DQHung » Fri 03/06/2011 4:38 pm

bạn bỏ UniGrid1.ReBind trong hàm loadunigrid thì sẽ ko có dòng trắng ở trên, và đặt thuộc tính AllowAddnew của Unigrid = False thì ko có dòng trắng phía dưới cùng :Dthinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby thinh18tt » Mon 06/06/2011 2:44 pm

Cảm ơn Hưng. Theo hướng dẫn của bạn thì OK, vậy cho mình hỏi .Rebind có tác dụng gì?

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby DQHung » Mon 06/06/2011 4:16 pm

Rebind có tác dụng load csdl vào lại grid khi csdl có sự thay đỗi (vd delete, addnew, edit).
Lỗi dư 1 dòng là do hàm Rebind còn lỗi, mình sẽ fix nó lại.

HoaXuyenChi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 35
Joined: Sun 30/03/2008 10:22 pm

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby HoaXuyenChi » Mon 06/06/2011 11:50 pm

mình tạo 1 recordset giờ muốn đưa lên cái unigird này thì làm thế nào?
cái gird chuẩn trong vb thì chỉ cần set gird1.datasource = rst là được. còn cái này thì mình không biết làm thế nào nữa. cái recordset mình dùng như một mảng để lưu trữ. khi nào cần mới tiến hành lấy dữ liệu update vào cơ sở dữ liệu.

HoaXuyenChi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 35
Joined: Sun 30/03/2008 10:22 pm

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby HoaXuyenChi » Mon 06/06/2011 11:54 pm

mà bạn DQhung có thể làm cái Example cái unigird này được ko? như thế sẽ dễ hơn cho nhưng người gà như mình.

thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby thinh18tt » Tue 07/06/2011 8:25 am

CHào bạn! Đây là Sub mình dùng, bạn tham khảo nhé!

Code: Select all

Private Sub loadUniGrid()
    cnn.CursorLocation = adUseClient
    rs.Open "SELECT sophieu FROM tblPYC", cnn, 3, 3
    If rs.RecordCount > 0 Then
        UniGrid1.sql = "SELECT * FROM tblPYC order by STT DESC"
        UniGrid1.Database = App.Path & "\Database.mdb"
        Call UniGrid1.AutoRetrieveField
        UniGrid1.ReBind
        UniGrid1.ReDrawRows
    End If
    rs.Close
End Sub

thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby thinh18tt » Tue 07/06/2011 8:33 am

DQHung wrote:Rebind có tác dụng load csdl vào lại grid khi csdl có sự thay đỗi (vd delete, addnew, edit).
Lỗi dư 1 dòng là do hàm Rebind còn lỗi, mình sẽ fix nó lại.


OK, như vậy mình vẫn phải có .Rebind trong sub đó. Đợi bản fix của bạn.

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby DQHung » Tue 07/06/2011 10:46 am

Project của bạn thì ko cần dùng hàm Rebind đâu, vì bạn gọi "Call UniGrid1.AutoRetrieveField" tức là nó sẽ xóa hết cột cũ và load lại toàn bộ csdl rồi.
Còn Rebind chỉ dùng khi thêm,xóa,sửa và chỉ gọi lại 1 dòng Rebind là đc. Tức là làm tươi lại grid.

HoaXuyenChi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 35
Joined: Sun 30/03/2008 10:22 pm

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby HoaXuyenChi » Tue 07/06/2011 7:04 pm

@ thinh18tt
cảm ơn bạn đã quan tâm. Nhưng mà cái recordset của mình không phải là câu truy vấn tới cơ sở dữ liệu mà là 1 recordset do mình tạo ra để lưu trữ các bản ghi. khi nào xuất hiện sự kiện mới tiến hành lấy dữ liệu từ recordet này vào CSDL nên không thể dùng sub của bạn được.

thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby thinh18tt » Wed 08/06/2011 8:29 am

DQHung wrote:Project của bạn thì ko cần dùng hàm Rebind đâu, vì bạn gọi "Call UniGrid1.AutoRetrieveField" tức là nó sẽ xóa hết cột cũ và load lại toàn bộ csdl rồi.
Còn Rebind chỉ dùng khi thêm,xóa,sửa và chỉ gọi lại 1 dòng Rebind là đc. Tức là làm tươi lại grid.


Cảm ơn Hưng, mình hiểu rồi.
Form_Load mình dùng:

Code: Select all

UniGrid1.sql = "SELECT * FROM tblCoS Order by ID"
    UniGrid1.Database = App.Path & "\Database.mdb"
    Call UniGrid1.AutoRetrieveField
    UniGrid1.ReDrawRows

Khi xoá mình dùng:

Code: Select all

UniGrid1.Rebind

Thì vẫn còn lỗi nhỏ:
Nếu UniGrid có 2 dòng, xoá dòng 1 thì dòng 1 trống. Xoá tiếp dòng 2 thì cả 2 dòng trống. Hưng check lại giúp mình nhé!

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby DQHung » Wed 08/06/2011 10:29 pm

OK, có lỗi gì thì cứ đưa lên đây, mình sẽ fix lại.

thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby thinh18tt » Fri 10/06/2011 8:48 am

Mình nói ở trên rồi mà. Khi xoá mà chỉ dùng .Rebind thì nếu UniGrid có 2 dòng, xoá dòng 1 thì dòng 1 trống. Xoá tiếp dòng 2 thì cả 2 dòng trống. Hưng check lại giúp mình nhé! Vì thế nên mình mới tạo sub loadUniGrid như vậy để tránh lỗi này. Nhưng lại phát sinh lỗi khác (thừa 1 dòng trắng ở trên khi load data lên UniGrid mà data chỉ có 1 record). Thực ra nó cũng ko ảnh hướng gì lắm. Nếu bạn fix được thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều về bộ Control này.

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby DQHung » Fri 10/06/2011 10:50 am

HoaXuyenChi wrote:@ thinh18tt
cảm ơn bạn đã quan tâm. Nhưng mà cái recordset của mình không phải là câu truy vấn tới cơ sở dữ liệu mà là 1 recordset do mình tạo ra để lưu trữ các bản ghi. khi nào xuất hiện sự kiện mới tiến hành lấy dữ liệu từ recordet này vào CSDL nên không thể dùng sub của bạn được.


Grid này ko dùng với Recordset được bạn ạ.

thinh18tt wrote:Mình nói ở trên rồi mà. Khi xoá mà chỉ dùng .Rebind thì nếu UniGrid có 2 dòng, xoá dòng 1 thì dòng 1 trống. Xoá tiếp dòng 2 thì cả 2 dòng trống. Hưng check lại giúp mình nhé! Vì thế nên mình mới tạo sub loadUniGrid như vậy để tránh lỗi này. Nhưng lại phát sinh lỗi khác (thừa 1 dòng trắng ở trên khi load data lên UniGrid mà data chỉ có 1 record). Thực ra nó cũng ko ảnh hướng gì lắm. Nếu bạn fix được thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều về bộ Control này.

Uhm, thì ý mình là có thêm lỗi gì thì bạn cứ đưa lên đây, mình đang fix nó mà.

honamhai
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 16
Joined: Mon 21/04/2008 4:15 pm
Has thanked: 1 time

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby honamhai » Tue 14/06/2011 8:59 am

Bác Hưng ơi cho mình hỏi, theo như điều khiển này có thể kết nối được với Mysql, SQL nhưng mình lần mò mãi, mà không biết làm sao đưa chuỗi kết nỗi dữ liệu vào cho đúng bác giúp mình các thuộc tính này với.

Với mình đề nghị thêm cái này bác xem có thể phát triển được không. Bác nguyên cứu làm sao khi mình load dữ liệu lên thì load theo trang ấy, thì lúc này mình nghĩ sẽ load được nhanh hơn và với dữ liệu lớn thì đây là 1 cách rất tốt.

Xin cảm ơn.

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby DQHung » Wed 15/06/2011 4:59 pm

Mình có demo sử dụng csdl MySQL đó bạn, còn SQL thì chưa hoàn chỉnh lắm.
đề nghị của bạn mình vẫn chưa hiểu rõ lắm, "Load theo trang" là một lần chỉ load mười mấy mẫu tin ra thôi đó à ? Bạn nói rõ hơn xem, có hình ảnh càng tốt.

honamhai
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 16
Joined: Mon 21/04/2008 4:15 pm
Has thanked: 1 time

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby honamhai » Thu 16/06/2011 8:53 am

Có nghĩa là mình chỉ nạp dữ liệu gián đoạn trực tiếp từ cơ sở dữ liệu, nạp dữ liệu trong vùng nhìn thấy được của lưới khi người dùng di chuyển theo dòng hay cuộn lưới
Cách làm này cho phép duyệt cơ sở dữ liệu lớn với nhiều bản ghi một cách nhanh chóng.

Bên dưới mình có cái ví dụ và bộ công cụ đi kèm (cái này mình sưu tầm)
nó làm cách này rất hay, khi load 1 dữ liệu lớn cỡ vài trăm ngàn bản ghi rất nhanh.
Attachments
Tool.zip
Minh Họa
(1.16 MiB) Downloaded 583 times

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby DQHung » Tue 21/06/2011 12:14 am

Thì lưới của mình cũng chỉ hiễn thị vừa đủ số mẫu tin thôi chứ có phải lấy hết đâu :D .
Mình có upload source phiên bản 1.0 ở trang 1 đó.

rungxanhonline
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 108
Joined: Fri 20/06/2008 4:07 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby rungxanhonline » Fri 01/07/2011 6:12 am

Hưng này cái uniGrid này có thể tạo phần header như sau được không?
Image

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby DQHung » Sun 10/07/2011 4:48 pm

Không đc bạn à.

vietstu
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 22
Joined: Tue 15/04/2008 8:57 am

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Postby vietstu » Sat 16/07/2011 11:03 am

Mình nghĩ bác Hưng cũng nên thêm tính năng multiheader như bác rungxanhonline (Vì mình thấy nó rất cần thiết trong việc lập trình bác biểu mẫu hiện nay. Cám ơn bác trước nha.


Return to “[VB] Module, Class, UserControl, OCX”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest