Page 1 of 1

Phần mềm quản lý bán hàng và kho hàng Qsoft

Posted: Tue 22/05/2012 4:43 pm
by Qsoft
Tên chương trình: Phần mềm quản lý bán hàng và kho hàng Qsoft
Phiên bản: 1
Tác giả: Tự làm
Chức năng: Nhập xuất thông tin hàng hóa, xuất nhập tồn, hóa đơn nhập xuất, thu chi, báo cáo hàng xuất nhập tồn, thu chi .... và một số chức năng khác


phần mềm đã đóng gói, thông tin đăng nhập vào hệ thông tên đăng nhập: quy
mật khẩu: 123456
và để chạy cho đúng với yêu cầu của phần mềm nhớ đọc hướng dẫn sử dụng có kèm theo phần mềm
Đây là sản phẩm mới đầu tiên mình viết nếu có chỗ được hoàn thiện thì xin mọi người chỉ bảo cho với nha. Thanks!
[*]Phần mềm Quản lý bán hàng và kho hàng Qsoft dùng cho các cơ sở dịch vự buôn bán hàng hóa
dưới đây là giao diện của viết hóa đơn bán hàng.
có gì liên hệ qua email: tay_con_linh@yahoo.com[/*]

http://www.mediafire.com/?wmwxkfwa4uammtz
dang nhap.JPG
Đăng nhập vào chương trình

Re: Phần mềm quản lý bán hàng và kho hàng Qsoft

Posted: Fri 25/05/2012 3:26 pm
by d1207t
Phần mềm này giao diện k thể mê dc quá xấu (>. <)

Re: Phần mềm quản lý bán hàng và kho hàng Qsoft

Posted: Tue 09/07/2013 12:32 am
by ARSENAL2004
một "sản phẩm" mà các tên tuổi lớn của mảng phần mềm bán hàng siêu thị như: ato, tin học trẻ, hosco, mric đều phải ngước nhìn.