Page 1 of 1

Phần Mềm Quản Lý Gia Phả Bằng VB6 - Sử Dụng Công Cụ Unicode

Posted: Fri 09/08/2013 5:40 pm
by dontruongbt
Tên chương trình: Phần Mềm Quản Lý Gia Phả
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Bùi Tiến Trường
Chức năng: Chức Năng Chính :
1. Quản trị nhiều gia tộc trong cùng 1 cơ sở dữ liệu
2. Môi trường nhập xuất tiếng việt - sử dụng công cụ hỗ trợ Unicode
3. Quản lý dễ dàng ngày sinh , ngày giỗ qua hệ thống lịch tháng
4. Thống kê - in ấn hồ sơ qua MS Word


Nhược điểm đang khắc phục :
1. cách xưng hô đang hiện chung chung chưa rõ ràng
2. trường hợp nhiều vợ vẫn phải sử dụng 2 hồ sơ

Hy vọng anh em sử dụng và đóng góp để phần mềm có hướng phát triển và quản lý tốt hơn.
Ngày cập nhật : 12/06/2016
http://www.mediafire.com/download/9y0e2gcektn0yyj/CaiDat_QuanLyGiaPha_2016_06_12.rar

Re: Phần Mềm Quản Lý Gia Phả Bằng VB6 - Sử Dụng Công Cụ Unic

Posted: Mon 09/09/2013 5:51 pm
by ongtroi
thầy ơi dạy thêm đi thầy

Cập Nhật : Phần Mềm Quản Lý Gia Phả Bằng VB6 - Công Cụ Unico

Posted: Mon 11/11/2013 5:02 pm
by dontruongbt
Chức Năng Cập Nhật :
- Bổ sung chức năng tìm kiếm thống kê, kết quả cho phép xuất ra Word hoặc Excel
- Cập nhật cách xưng hô chính xác giữa 2 thành viên trong họ tộc
- Bổ sung chức năng in cây gia phả từ 1 thành viên bất kỳ ra Word
- Bổ sung tập tin hướng dẫn sử dụng cho phần mềm (CHM)
- Cho phép xuất lịch theo tháng ra Word

Cách cập nhật :
Bước 1 : Download 2 tập tin (Quan Ly Gia Pha.exe, HuongDanSuDungPhanMem.chm) theo link : http://www.mediafire.com/download/509ypdcwb5xhi2z/PhanMemGiaPha_20131111.rar (do up lên diễn đàn toàn bị báo lỗi nên chuyển sang MF)
Bước 2 : Giải nén để lấy 2 tập tin và ghi đè vào thư mục chứa tập tin Quan Ly Gia Pha.exe cũ. Chương trình vẫn sử dụng lại DB cũ nên phần DB vẫn không cần nâng cấp hay sửa chữa gì thêm

Re: Phần Mềm Quản Lý Gia Phả Bằng VB6 - Sử Dụng Công Cụ Unic

Posted: Wed 04/12/2013 3:56 pm
by chibang
cho xin user va pas để vào chương trình nha bạn

Re: Phần Mềm Quản Lý Gia Phả Bằng VB6 - Sử Dụng Công Cụ Unic

Posted: Sat 07/12/2013 11:16 am
by dontruongbt
vẫn là (admin - admin) mà.

Re: Phần Mềm Quản Lý Gia Phả Bằng VB6 - Sử Dụng Công Cụ Unic

Posted: Thu 03/07/2014 6:40 pm
by vodailuong
Phần mềm rất hay, mình đang cần và cũng đang định viết :v

Re: Phần Mềm Quản Lý Gia Phả Bằng VB6 - Sử Dụng Công Cụ Unicode

Posted: Wed 09/12/2015 2:42 pm
by dontruongbt

Re: Phần Mềm Quản Lý Gia Phả Bằng VB6 - Sử Dụng Công Cụ Unicode

Posted: Fri 01/04/2016 9:19 pm
by dontruongbt
dontruongbt wrote:Tên chương trình: Phần Mềm Quản Lý Gia Phả
Phiên bản: 3.0
Tác giả: Bùi Tiến Trường
Chức năng: Chức Năng Chính :
1. Quản trị nhiều gia tộc trong cùng 1 cơ sở dữ liệu
2. Môi trường nhập xuất tiếng việt - sử dụng công cụ hỗ trợ Unicode
3. Quản lý dễ dàng ngày sinh , ngày giỗ qua hệ thống lịch tháng
4. Thống kê - in ấn hồ sơ qua MS Word
5. Tra cứu xưng hô giữa 2 thành viên trong họ tộc
6. Tìm kiếm và thống kê theo nhiều tiêu chí
Hy vọng anh em sử dụng và đóng góp để phần mềm có hướng phát triển và quản lý tốt hơn.
Ngày cập nhật : 12/06/2016
http://www.mediafire.com/download/9y0e2gcektn0yyj/CaiDat_QuanLyGiaPha_2016_06_12.rar

Bài viết hướng dẫn : https://dontruongbt.wordpress.com/2015/ ... nlygiapha/