Page 1 of 1

Tạo file setup bằng VS2005 phương thức Wizard

Posted: Fri 28/11/2008 9:29 am
by hoangthu1974
Tên bài viết: Tạo file setup bằng VS2005 phương thức Wizard
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Tạo file setup bằng VS2005 phương thức Wizard


1. New Project
Sau khi Chọn New Project --> Chọn mục thứ 3: Other Project Types --> Setup and Deployment
Bên cửa sổ bên phải chọn Setup Wizard (để cho đơn giản), pro thì có thể chọn Setup Project hoặc CAB Project (tùy theo mức độ pro)
Chọn OK

2. Trình tự
1/4: Next (vì chẳng có gì để chọn hết)
2/4: Chọn Create a setup for a Windows application
3/4: Các file cần thiết sẽ được chọn vào đây. Nếu là file khả thi được biên dịch bằng VS2005 thì chỉ cần chọn file khả thi mà thôi, chương trình sẽ tự quét các module cần thiết. Nếu file database được dùng theo dạng Application.Path thì cũng đưa vào đây.
4/4: Finish

3. Thêm các dữ liệu cần thiết
Chọn menu Project --> Properties
Mục này, các bạn không nên can thiệp vào nhiều, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết bên phần Setup Project và CAB Project.
Nhưng quan trọng là nút nhấn Prerequisites...
Chọn mục đó và đánh dấu vào:
.NET Framework 2.0 nếu các bạn có dùng các hàm của .NET Framework
Crystal Report nếu có dùng Crystal Report
SQL Server nếu các bạn có dùng CSDL của SQL hoặc truy cập SQL Server bằng SQLConnection.
Gói Windows Installer 3.1 nếu máy khách là WinXP và gói 2.0 nếu máy khách sử dụng Win2k trở về trước

Phần 3 nút check ở dưới, chọn Download prerequisites from the same location as my application để chương trình setup đưa các file .NET Framework, Crystal Report, v.v... vào trong thư mục chứa file setup

Ở mục Output File name: Chỉ đường dẫn và tên file setup sau khi chương trình biên dịch.

4. Thêm Shortcut.
Ở cửa sổ File System Editor (title là File System(Project Name)) có 3 mục
a) Application Folder: Các file sẽ copy vào thư mục
b) User's Desktop: Desktop của máy khách, hãy tạo ở đây một shortcut nếu bạn muốn shortcut đến chương trình nằm trên Desktop. Nhấn chuột vào mục này rồi right-click bên cửa sổ bên phải, chọn Create New Shortcut, ở bước tiếp theo, chọn file exe của bạn và nhấn OK. Các thông số còn lại, chỉnh sửa ở mục Properties của shortcut.
c) User's Programs Menu: Tạo shortcut và folder trong Start --> Programs của Windows: Làm giống mục b) ở trên

5. User Interface Editor
Thực ra mục này, các bạn có thể đổi một phần các ngôn từ hiển thị sang tiếng Việt mà thôi, còn lại phần nhỏ vẫn là tiếng Anh.

Vậy là các bạn đã có một file setup đơn giản và nhanh chóng, hội đủ các yếu tố cho một chương trình được biên dịch bằng VS2005.
Nhấn lệnh Build rồi Rebuild là được.

Re: Tạo file setup bằng VS2005 phương thức Wizard

Posted: Mon 01/06/2009 8:32 pm
by DiemLTT
nếu bạn nào xem xong bài này mà còn hok hỉu hay khó hỉu có thể vào địa chỉ sau : http://06cdtp4.com/forum/showthread.php?tid=843 để xem thêm, bài ở đây có hình ảnh cụ thể, dành cho ai hồi hợp khi đóng gói! :)

Re: Tạo file setup bằng VS2005 phương thức Wizard

Posted: Sun 21/02/2010 6:47 am
by Tetelestai
diễn đàn 06cdtp4 đã thay đường dẫn, các bạn có thể vào link
http://06cdtp4.com/vn/Dien-Dan/dong-goi ... t-843.html
hoặc là
http://06cdtp4.com/vn/Dien-Dan/showthread.php?tid=843