• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo cột số tứ tự trong SQL luôn

Những thủ thuật, bí quyết giúp giải quyết nhanh công việc khi lập trình với Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Forum rules
1. Gửi bài viết tại đây, người quản lý sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[thuthuat]Tên thủ thuật[/thuthuat]
[tacgia]Tên tác giả[/tacgia]
[mota]Mô tả, chú thích công dụng của thủ thuật[/mota]
[end][/end]
muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 542
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 33 times
Contact:

Tạo cột số tứ tự trong SQL luôn

Postby muaphonui_2010 » Thu 16/07/2015 10:14 am

Mình thấy code tạo số tứ tự , số thứ tự theo nhóm trong sql này khá hay nên pass vào đây để anh em có khi cần lấy làm.
USE AdventureWorks2012;
GO
SELECT FirstName, LastName, TerritoryName, ROUND(SalesYTD,2,1),
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY TerritoryName ORDER BY SalesYTD DESC) AS Row
FROM Sales.vSalesPerson
WHERE TerritoryName IS NOT NULL AND SalesYTD <> 0
ORDER BY TerritoryName;

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms186734.aspxReturn to “[.NET] Thủ thuật, mẹo vặt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest