• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Gửi e-mail bằng VB.NET

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
hoangthu1974
Guru
Guru
Posts: 813
Joined: Thu 09/03/2006 9:30 am
Location: Hà Nội --> Tp. Hồ Chí Minh
Been thanked: 13 times
Contact:

Gửi e-mail bằng VB.NET

Postby hoangthu1974 » Sat 13/06/2009 8:44 am

Thủ thuật: Gửi e-mail bằng VB.NET
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Gửi e-mail bằng VB.NET


Code: Select all

 1.    Public Shared Function SendMail(ByVal strTo As String, ByVal strCC As String, ByVal strFrom As String, _
 2.                                     ByVal strFromName As String, ByVal strSubject As String, ByVal strBody As String) As String
 3.         Try
 4.             Dim Msg As MailMessage = New MailMessage()
 5.             Dim MailObj As New SmtpClient("smpt mail server")
 6.             Msg.To.Add(New MailAddress(strTo))
 7.             If strCC <> "" Then
 8.                 Msg.CC.Add(New MailAddress(strCC))
 9.             End If
 10.             Msg.From = New MailAddress(strFrom, strFromName)
 11.  
 12.             Msg.Subject = strSubject
 13.             Msg.Body = strBody
 14.             Msg.IsBodyHtml = "True" 'Định dạng nội dung thư theo html
 15.             MailObj.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("user name", "password")
 16.             MailObj.Send(Msg)
 17.         Catch ex As Exception
 18.         End Try
 19.     End FunctionUser avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Re: Gửi e-mail bằng VB.NET

Postby clarkkent » Sat 13/06/2009 10:59 am

Anh có thể cho vài ví dụ smpt mail server phổ biến được hok. e ko rành vụ này lắm :D
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

User avatar
hoangthu1974
Guru
Guru
Posts: 813
Joined: Thu 09/03/2006 9:30 am
Location: Hà Nội --> Tp. Hồ Chí Minh
Been thanked: 13 times
Contact:

Re: Gửi e-mail bằng VB.NET

Postby hoangthu1974 » Sat 13/06/2009 12:33 pm

clarkkent wrote:Anh có thể cho vài ví dụ smpt mail server phổ biến được hok. e ko rành vụ này lắm :D

Cái này nó dùng System.Net.Mail nữa, reference cho nó hoặc Imports System.Net.Mail.

smtp mail server: smtp.vnn.vn, smtp.gmail.com tùy theo cấu hình của máy chủ.
Ví dụ gửi bằng pop3 của gmail thì đặt như sau:
smtp mail server: smtp.mail.com
User Name: gmail_account@gmail.com
Password = Your password

Nhớ phải bật POP3 của Gmail lên nhé. Tham khảo thêm: Định cấu hình ứng dụng thư khách khác

User avatar
PhapSuXeko
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 295
Joined: Sun 03/05/2009 7:44 pm
Location: Tây Ninh
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Contact:

Re: Gửi e-mail bằng VB.NET

Postby PhapSuXeko » Fri 31/07/2009 10:24 am

Còn Zing mail thì sao hả anh
Trang chủ phần mềm xem ảnh ImageGlass: http://www.imageglass.org

User avatar
hoangthu1974
Guru
Guru
Posts: 813
Joined: Thu 09/03/2006 9:30 am
Location: Hà Nội --> Tp. Hồ Chí Minh
Been thanked: 13 times
Contact:

Re: Gửi e-mail bằng VB.NET

Postby hoangthu1974 » Fri 31/07/2009 11:04 am

PhapSuXeko wrote:Còn Zing mail thì sao hả anh

Hỏi xem tụi nó có hỗ trợ POP không? Nếu có thì máy chủ POP là gì.

User avatar
PhapSuXeko
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 295
Joined: Sun 03/05/2009 7:44 pm
Location: Tây Ninh
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Contact:

Re: Gửi e-mail bằng VB.NET

Postby PhapSuXeko » Tue 04/08/2009 8:44 am

hình như là ko
Trang chủ phần mềm xem ảnh ImageGlass: http://www.imageglass.org

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Re: Gửi e-mail bằng VB.NET

Postby clarkkent » Tue 04/08/2009 8:49 am

PhapSuXeko wrote:hình như là ko

hình như là được :-/
Image
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

itcantho
Posts: 3
Joined: Fri 25/03/2011 8:07 pm

Re: Gửi e-mail bằng VB.NET

Postby itcantho » Sat 03/09/2011 12:35 pm

Có bạn nào thực hiện gửi mail từ vnn.vn (cấu hình nhưng mail từ outlook không vấn đề) không vậy các bạn? (vì nếu với code trên áp dụng gửi gmail thì được nhưng nếu dùng vnn.vn thì không.) mong các bạn giúp dùm

User avatar
bocapit
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 393
Joined: Thu 02/10/2008 6:34 am
Location: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\
Has thanked: 1 time
Been thanked: 44 times

Re: Gửi e-mail bằng VB.NET

Postby bocapit » Sat 03/09/2011 11:50 pm

itcantho wrote:Có bạn nào thực hiện gửi mail từ vnn.vn (cấu hình nhưng mail từ outlook không vấn đề) không vậy các bạn? (vì nếu với code trên áp dụng gửi gmail thì được nhưng nếu dùng vnn.vn thì không.) mong các bạn giúp dùm

Cái nào củng giống nhau thôi, khác nhau mỗi thông số, nguyên tắc hoạt động như nhau
 1.  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSend.Click
 2.         Me.Cursor = Cursors.WaitCursor
 3.         Me.Text = "Đang gởi mail ...."
 4.         Dim MyMailMessage As New MailMessage()
 5.         MyMailMessage.From = New MailAddress(txtGoi.Text.ToString)
 6.         MyMailMessage.To.Add(txtNhan.Text.ToString)
 7.         MyMailMessage.Subject = txtTieuDe.Text.ToString
 8.         MyMailMessage.Body = txtBody.Text.ToString
 9.         Dim SMTPServer As New SmtpClient(txtSmtp.Text.ToString.Trim)
 10.         SMTPServer.Port = txtPort.Text
 11.         SMTPServer.Credentials = New System.Net.NetworkCredential(txtLogin.Text.ToString.Trim, txtPass.Text.ToString.Trim)
 12.         'SMTPServer.EnableSsl = True
 13.         ' SMTPServer.Credentials = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials
 14.  
 15.         Try
 16.             SMTPServer.Send(MyMailMessage)
 17.             MessageBox.Show("Đã gởi mail thành công đến " & txtNhan.Text)
 18.             Me.Cursor = Cursors.Arrow
 19.             Me.Text = "Đã gởi xong"
 20.         Catch ex As SmtpException
 21.             MessageBox.Show(ex.Message)
 22.             Me.Cursor = Cursors.Arrow
 23.             Me.Text = "Không gởi dc mail"
 24.         End Try
 25.     End Sub
 26.  


Coi hình
Untitled.png
Untitled.png (27.24 KiB) Viewed 6777 times


Đây là code vs 2010 nha
SendMail.rar
(47.26 KiB) Downloaded 904 times


Lưu ý vnn.vn không cho mạo danh nha! tức là thư người gởi với đăng nhập phải giống nhau như hình

p/s: vửa support một thành viên, tiện có người hỏi nên trả lời lun!!


Return to “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests