Thông tin
  • Đánh dấu xác nhận câu hỏi đã được giải quyết để giúp diễn đàn nâng cao chất lượng [cách sử dụng]
  • Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết [nội qui]
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

VB Decompiler Pro-Dịch ngược mã nguồn VB6

Các công cụ hỗ trợ giúp làm việc với Visual Basic tốt hơn
Nội quy chuyên mục
- Chỉ nên đưa link download tại website của nhà sản xuất phần mềm nếu như giới thiệu các công cụ mà sử dụng phải trả phí, mang tính chất thương mại.
- Tuyệt đối không được giới thiệu, đưa link cũng như upload lên diễn đàn những file, thông tin liên quan đến crack, keygen, serial...

VB Decompiler Pro-Dịch ngược mã nguồn VB6

Gửi bàigửi bởi DiodeZ » Thứ 6 04/07/2008 10:19 pm

Tên chương trình: VB Decompiler Pro
Phiên bản: 5.0
Tác giả: GBcH Soft
Chức năng:Dịch ngược các chương trình viết bằng vb 5.0/6.0
Mô tả:
VB Decompiler là một trình biên dịch ngược cho các ứng dụng (EXE, DLL hoặc OCX) được viết bằng ngôn ngữ Visual Basic 5.0/6.0. Như bạn đã biết, các chương trình trên Visual Basic có thể được biên dịch sang mã giả (interpreted p-code) hoặc mã riêng (native code).

Vì mã giả gồm các dòng lệnh cấp cao, nên có một khả năng thật sự để biên dịch ngược nó lại sang mã nguồn (tất nhiên, tên của các biến, hàm, v.v sẽ không được biên dịch ngược).

VB Decompiler lưu trữ nhiều lệnh mã giả và dù đã có một cách dài để phát sinh ra mã nguồn có thể được biên dịch, trình biên dịch ngược sẽ phân tích thuật toán của chương trình dễ dàng hơn và lưu trữ cục bộ mã nguồn của nó.

Nếu một chương trình được biên dịch sang mã riêng, việc lưu trữ mã nguồn từ mã máy là điều không thể. Nhưng VB Decompiler có thể giúp để phân tích tốt chương trình ngay cả trong trường hợp này. Nó chứa một bộ tách rời cực mạnh hỗ trợ các dòng lệnh Pentium Pro gồm MMX và SSE. Nó cho phép bạn tách rời tất cả các hàm. Cũng có một bộ phân tích tìm kiếm các hàm gọi API và các tham chiếu chuỗi trong mã đã được tách rời và thay đổi chúng sang phần chú thích để phân tích chuỗi. Nói chung, VB Decompiler là một công cụ lý tưởng cho việc phân tích các chương trình và nó hoản hảo nếu bạn mất mã nguồn và cần lưu trữ cục bộ dự án.

Đây là những chức năng chủ yếu của "VB Decompiler":

. Biên dịch ngược các tập tin đối tượng form (frm và frx) và các usercontrol (ctl);
. Biên dịch ngược mã giả (với các đối tượng GUID dịch ngược);
. Tách rời các hàm của mã riêng (với bộ tách rời cực mạnh Pentium Pro, hỗ trợ các tập lệnh MMX và FPU);
. Cú pháp được tô màu trong mã dịch ngược;
. Danh sách tham chiếu chuỗi và bộ máy tìm kiếm;
. Tốc độ biên dịch ngược nhanh.

Source:
VB Decompiler is decompiler for programs (EXE, DLL or OCX) written in Visual Basic 5.0/6.0. As you know, programs in Visual Basic can be compiled into interpreted p-code or into native code.
Since p-code consists of high-level commands, there is a real possibility to decompile it into the source code (of course, the names of variables, functions, etc. will not be decompiled).

VB Decompiler restores many p-code instructions and although there is a long way to the generation of the source code that can be compiled, the decompiler will make analyzing the program algorithm much easier and partially restore its source code.

If a program was compiled into the native code, restoring the source code from machine instructions is not possible. But VB decompiler can help to analyze the program even in this situation as well. It contains a powerful disassembler that supports Pentium Pro commands including MMX and SSE. It allows you to disassemble all functions. There is also a code analyzer that searches for all API function calls and string references in the disassembled code and changes them into comments for analyzed strings. In general, VB Decompiler is an ideal tool for analyzing programs and it is perfect if you lose the source code and need to partially restore the project.

Here are some key features of "VB Decompiler":

· Decompiling forms (frm and frx) and usercontrols (ctl) object files;
· P-code decompiling (with decompile GUID objects);
· Disassembling native code procedures (with power Pentium Pro disassembler, supporting MMX and FPU instruction sets);
· Syntax coloring in decompiled code;
· String reference list and search engine;
· Fast decompiling speed.
Đánh giá chủ đề: Evaluations: 2, 4.50 on the average.Evaluations: 2, 4.50 on the average.Evaluations: 2, 4.50 on the average.Evaluations: 2, 4.50 on the average.Evaluations: 2, 4.50 on the average.Evaluations: 2, 4.50 on the average.
Thanks DiodeZ for your sharing!
Tập tin đính kèm
VB.Decompiler.Pro.v5.0-iND.rar
(5.44 MiB) Đã tải về 13929 lần
DiodeZ
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
 
Bài viết: 155
Ngày tham gia: Thứ 4 09/04/2008 5:58 pm
Đến từ: /root
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần

Re: VB Decompiler Pro-Dịch ngược mã nguồn VB6

Gửi bàigửi bởi dactung93 » Thứ 5 13/11/2008 11:04 am

Cái Decomplite này dịch kiểu rì ý.
Em thử nó xem có dịch được không, vẽ mỗi cái from mấy cái nút và mấy cái API mà nó dịch linh ta linh tinh ( kiểu dạng "Hiểu chết liền")
Em nghĩ, làm hacker thì lấy soft này ý. Dùng cái kia chán èo
Tập tin đính kèm
OLLY.rar
(739.5 KiB) Đã tải về 5696 lần
dactung93
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
 
Bài viết: 496
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/2008 8:43 am
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 8 lần

Re: VB Decompiler Pro-Dịch ngược mã nguồn VB6

Gửi bàigửi bởi miucon20 » Thứ 7 02/11/2013 8:44 pm

Dùng nó dịch ngược mà hiểu đc chết liền
miucon20
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 185
Ngày tham gia: Thứ 6 04/06/2010 12:35 pm
Đã cảm ơn: 27 lần
Được cảm ơn: 1 lần


Quay về [VB] Công cụ, tiện ích

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách