DCS - Mã nguồn VB6 Multithreading (đa nhiệm cho vb6)

Mã nguồn các chương trình, ứng dụng viết bằng Visual Basic được tác giả chia sẻ
Forum rules
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[tenchuongtrinh][/tenchuongtrinh]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
Post Reply
Dark.Cosmos
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 72
Joined: Fri 21/11/2014 3:58 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 14 times
Contact:

DCS - Mã nguồn VB6 Multithreading (đa nhiệm cho vb6)

Post by Dark.Cosmos »

Tên chương trình: Mã nguồn VB6 Multithreading
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Dark.Cosmos
Chức năng: Xử lý đa nhiệm trong VB6
Có thể sử dụng vòng lặp không có DoEvents và Sleep để test full CPU Usage với 4 luồng trở lên.
Đây chỉ là code mẫu, mọi người có thể tùy chỉnh lại cho phù hợp tùy nhu cầu sử dụng.

DCS - Multithreading.zip
(4.96 KiB) Downloaded 224 times
DCS - Multithreading.png
Post Reply

Return to “[VB] Mã nguồn”