• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[.Net] Quản lý nhân sự trường THCS

Mã nguồn các ứng dụng về quản lý

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Romeo8x
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 23
Joined: Fri 18/04/2008 5:49 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 14 times

[.Net] Quản lý nhân sự trường THCS

Postby Romeo8x » Sun 25/11/2012 3:45 pm

Tên chương trình: Quản lý nhân sự trường THCS
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET
Tác giả: Romeo8x
Chức năng: Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chuơng trình Quản lý nhân sự cho trường THCS


Vừa mới bảo vệ xong kết quả khá tốt. Bên trong có cả file word khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống rồi, chỉ cần mang về sửa thành của mình là ok. Mang lên share cho ai cần :D
Phần biểu đồ phân cấp chức năng mức đỉnh vẽ bằng Visio 2003, chỉ cần cài lên là có thể sửa được.
QLNS.rar
Xây dựng chuơng trình Quản lý nhân sự cho trường THCS
(10.91 MiB) Downloaded 5288 timesUser avatar
QUANITGROBEST
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 227
Joined: Thu 11/10/2012 9:47 am
Location: Thái Bình
Has thanked: 78 times
Been thanked: 24 times
Contact:

Re: [.Net] Quản lý nhân sự trường THCS

Postby QUANITGROBEST » Tue 27/11/2012 9:46 pm

rất hoan nghênh tình thần chia sẻ của bạn
http://grobest.com.vn/[url]spasenhong.vn[/url]

User avatar
QUANITGROBEST
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 227
Joined: Thu 11/10/2012 9:47 am
Location: Thái Bình
Has thanked: 78 times
Been thanked: 24 times
Contact:

Re: [.Net] Quản lý nhân sự trường THCS

Postby QUANITGROBEST » Tue 27/11/2012 10:01 pm

bài làm của bạn chi tiết quá, đề tài là "Xây dựng chương trình quản lý nhân sự cho trường THCS Đại Nghĩa – Mỹ Đức – Hà Nội" mà mình thấy bạn nói rất kỹ và chi tiết về phần cơ sở dữ liệu mình đọc mà gống như là đang học Acces và ngôn ngữ VB.net(cú pháp, khai báo biến...) giống như 1 tài liệu học nhập môn lập trình ý.
http://grobest.com.vn/[url]spasenhong.vn[/url]

miucon20
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 193
Joined: Fri 04/06/2010 12:35 pm
Has thanked: 27 times
Been thanked: 1 time

Re: [.Net] Quản lý nhân sự trường THCS

Postby miucon20 » Sun 01/09/2013 10:37 am

Mình dùng code của bạn đoạn

Code: Select all

 Public Sub FillCombo(ByVal TableName As String, ByVal stDisplaymember As String, ByVal cbo As ComboBox)
        Try
            Da = New OleDbDataAdapter(SelectTable(TableName, stDisplaymember, , stDisplaymember), oleConn)
            Ds = New DataSet
            Da.Fill(Ds)
            cbo.DataSource = Ds.Tables(0)
            cbo.DisplayMember = stDisplaymember
        Catch ex As Exception
            ErrMsgbox("Lỗi FillCombobo")
        Finally
            Da.Dispose()
            Ds.Dispose()
        End Try
    End Sub

và khai báo trong form

Code: Select all

Dim stSQL As String = Nothing
    Dim stSelect As String = SelectTable(au_quanhe_name, , , "ten_quan_he")
    Dim ErrProvider As ErrorProvider = frmMain.ErrorProvider1

khi load form

Code: Select all

FillCombo(au_quanhe_name, "ten_quan_he", cboQuanhe)

đã khai trong modules

Code: Select all

Public Const au_quanhe_name As String = "au_quanhe"

vì trong csdl của mình có bảng au_quanhe gồm id, ma_quan_he, ten_quan_he nhưng chạy nó cứ thông báo ErrMsgbox("Lỗi FillCombobo") là lỗi 05 bạn có thể giải thích giúp mình vượt lỗi này không?


Return to “[.NET] Mã nguồn chương trình quản lý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest