• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[.Net] Chương Trình Quản Lý Điểm Học Sinh

Mã nguồn các ứng dụng về quản lý

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

kemvuondau
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 33
Joined: Wed 10/10/2012 9:24 am
Has thanked: 10 times
Been thanked: 1 time

[.Net] Chương Trình Quản Lý Điểm Học Sinh

Postby kemvuondau » Thu 13/12/2012 7:34 am

Tên chương trình: Quản Lý Điểm Học Sinh
Ngôn ngữ lập trình: Visual Basic 2010
Tác giả: kemvuondau
Chức năng: Chương trình quản lý điểm học sinh (QLhocba) được viết bằng ngôn ngữ Visual Basic 2010. Phần code được viết đơn giản và dễ hiểu, vì chỉ nghiên cứu được trong 1 tháng. Các bạn có thể tham khảo và cải tiến tốt hơn khi có viết chương trình tương tự.


https://www.box.com/s/44gi999wp2o73kfwkjcf
https://www.box.com/s/chl34x9z7n5invijhazw

:) :)Return to “[.NET] Mã nguồn chương trình quản lý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest