Page 1 of 1

[C#] Quản lý karaoke

Posted: Wed 02/04/2008 3:27 pm
by NoBi
Tên chương trình: Quản lý karaoke
Ngôn ngữ lập trình: C#
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: Chương trình quản lý karaoke viết bằng C# 2005 và SQL Server 2005


Cái này của 1 người bạn share, file attach trong thư mục Database.

Code: Select all

 1. account user
 2.         username : user
 3.         pass     : user
 4.  
 5. =======================================
 6.  
 7. acount admin
 8.         username : admin
 9.         pass     : admin

Khi cài VS.Net 2005 thì nó có sẳn SQL Express rồi, xài thằng này cũng được. Chỉ việc copy 2 file database vào đường dẫn D:\project\ là chạy được liền.

Code: Select all

 1. D:\project\karaokedb.mdf
 2. D:\project\karaokedb_log.ldf

Còn không thì thử vô app.config sửa lại đường dẫn:

Code: Select all

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <configuration>
 3.     <configSections>
 4.     </configSections>
 5.     <connectionStrings>
 6.         <add name="qlkaraoke.Properties.Settings.qlkaraokeConnectionString"
 7.             connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=D:\project\karaokedb.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True"
 8.             providerName="System.Data.SqlClient" />
 9.     </connectionStrings>
 10. </configuration>

hoặc attach cái database vào sql server rồi sửa lại file app.config thành:

Code: Select all

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <configuration>
 3.     <configSections>
 4.     </configSections>
 5.     <connectionStrings>
 6.         <add name="qlkaraoke.Properties.Settings.qlkaraokeConnectionString"
 7.             connectionString="server=localhost;database=database_name;user id=;password=;"
 8.             providerName="System.Data.SqlClient" />
 9.     </connectionStrings>
 10. </configuration>

Nếu muốn đường dẫn tương đối (để file csdl chung với thư mục \bin\Debug) thì sửa đường dẫn như sau:

Code: Select all

 1. <add name="qlkaraoke.Properties.Settings.qlkaraokeConnectionString"
 2.             connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\karaokedb.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True"
 3.             providerName="System.Data.SqlClient" />


http://www.caulacbovb.com/Public/Source/qlkaraoke.rar

Re: [C#] Quản lý karaoke

Posted: Wed 09/04/2008 10:20 am
by ongchunho_hp
Rất cám ơn bạn!
Nhưng trong cả 2 chương trình của bạn về Quản lý Karaoke mình đều bị lỗi.

Mã nguồn chương trình Karaoke viết bằng VB thì ko thể add thêm được một số sản phẩm vào chung với list tính tiền cho riêng từng phòng.
Mình đã xem lại mã nguồn của bạn. trong phần tính Tổng tiền không hề có phần tính tiền cho các sản phẩm add thêm vào.
Tính tiền giờ chưa chuẩn.
và một số lỗi khác.

Chương trình viết bằng C# thì Database lỗi.
Nếu Attach vào SQL báo lỗi dữ liệu
Để nguyên chỉnh sửa đường dẫn thì báo lỗi không tìm thấy qlkaraoke database.


Nếu có thể mong bạn gửi lại cho mình chương trình bạn đang sử dụng nhé.

Một lần nữa chân thành cảm ơn bạn!

Re: [C#] Quản lý karaoke

Posted: Wed 09/04/2008 11:04 pm
by NoBi
Cơ sở dữ liệu này là của SQL Server 2005. Nếu bạn dùng SQL Server 2000 thì kg thể chạy được.

Re: [C#] Quản lý karaoke

Posted: Thu 10/04/2008 10:19 am
by ongchunho_hp
NoBi wrote:Cơ sở dữ liệu này là của SQL Server 2005. Nếu bạn dùng SQL Server 2000 thì kg thể chạy được.

Nói thật là tôi không hiểu biết gì về lập trình, Tôi kinh doanh về Karaoke nên rất có hứng thú với phần mềm của Bạn, khổ nỗi không tài nào sử dụng đc. Tôi post ảnh lên đây để bạn kiểm tra giùm tôi sai ở chỗ nào nhé:
untitled1.JPG
SQL Sever 2005

còn đây là bảng báo lỗi khi sử dụng:

Re: [C#] Quản lý karaoke

Posted: Thu 10/04/2008 2:49 pm
by NoBi
1/ Nếu bạn không biết gì về code , không thể edit được chuổi kết nối, vậy bạn có đặt 2 file database vào đúng đường dẫn đã nói ở trên chưa?

Code: Select all

 1. D:\project\karaokedb.mdf
 2. D:\project\karaokedb_log.ldf

2/ Nếu đã làm đúng mà vẫn bị lỗi như trên là do chuổi kết nối đó kg đúng với cấu hình SQL Server 2k5 trên máy bạn, bạn cần nhờ 1 người nào đó biết code edit lại là có thể chạy được ngay.
3/ Bạn thử download file bên dưới mình đã edit lại đường dẫn, cứ bung nén, để vậy mà chạy file qlkaraoke.exe thôi, không làm gì cả xem có được không?.

Re: [C#] Quản lý karaoke

Posted: Wed 14/05/2008 10:46 pm
by [L]at
Bạn phải cài thêm .NET Framework 2.0 mới chạy được

Re: [C#] Quản lý karaoke

Posted: Thu 15/05/2008 9:02 am
by clarkkent
[L]at wrote:Bạn phải cài thêm .NET Framework 2.0 mới chạy được

Hình như không phải đâu. Nếu không cài thì nó chẳng hiện lên được cái Login đó... :D

Re: [C#] Quản lý karaoke

Posted: Thu 15/05/2008 10:06 am
by anhtuyenbk
Cái hình đã hiển thị rất rõ ràng do chuỗi kết nối bị sai.

Re: [C#] Quản lý karaoke

Posted: Mon 13/10/2008 11:33 pm
by lucky_lucky
Cảm ơn bạn bai làm rat hay nhưng mình có the xin đoạn mã code viết bằng sqlserver ma ban dùng để viết chương trình được không nếu được thì post lên cho mình nhé thanks!.
Các bạn có ai biết tài liệu nào chỉ cách phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu trong sqlserver không, có bạn nào biết hãy post cho mình với vì mình đang học nhưng trường mình không dạy phần này thanks!

Re: [C#] Quản lý karaoke

Posted: Tue 14/10/2008 11:11 am
by hoangthu1974
Sau một hồi read care before use project quản lý karaoke này thì thấy chương trình viết giống của mấy em làm đề cương tốt nghiệp quá. Không có tính khả thi trong việc tính tiền giờ karaoke.

Nếu các bác có thời gian chờ đợi được thì sẽ có bản quản lý karaoke ở tầm cỡ pro up lên cho các bác đánh giá. Lẽ ra đã có vào T.10 nhưng vì lý do cá nhân nên chậm trễ.

Re: [C#] Quản lý karaoke

Posted: Wed 23/03/2011 1:18 pm
by tranvanlam01
hoangthu1974 wrote:Sau một hồi read care before use project quản lý karaoke này thì thấy chương trình viết giống của mấy em làm đề cương tốt nghiệp quá. Không có tính khả thi trong việc tính tiền giờ karaoke.

Nếu các bác có thời gian chờ đợi được thì sẽ có bản quản lý karaoke ở tầm cỡ pro up lên cho các bác đánh giá. Lẽ ra đã có vào T.10 nhưng vì lý do cá nhân nên chậm trễ.

Anh/em nào có bài mới về quản lý karaoke hok up lên cho bà con coi với y

Re: [C#] Quản lý karaoke

Posted: Thu 27/08/2015 1:52 am
by xixclubvb
Cảm ơn bạn rất nhiều.