Page 1 of 1

Quản lý KTX sinh viên

Posted: Fri 27/03/2009 7:34 am
by tungcan5diop
Tên chương trình: Quản lý KTX sinh viên
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET
Tác giả: Diemltt
Chức năng: Quản lý KTX sinh viên


Re: CHƯƠNG TRÌNH QLKTX

Posted: Fri 27/03/2009 6:47 pm
by DiemLTT
hehe, mắc cỡ quá, cái này hok p mình vết đâu, đây là đề tài VB.net 2 của thằng bạn chung lớp viết xong hào phóng tặng mình hehe.
Tác giả : Trần Đức Tuyên & Phan Quốc Huy.

Re: CHƯƠNG TRÌNH QLKTX

Posted: Wed 22/04/2009 9:40 pm
by VANQUYEN2112
Thanks nhiều nha ! lâu lắm không đụng tới VB.Net. Đọc tên chương trình thấy hay hay Down về thử trước nha !

Re: CHƯƠNG TRÌNH QLKTX

Posted: Mon 27/04/2009 8:18 pm
by NhoxQuay
phần mềm rất hay, cám ơn các bạn rất nhiều nha. Mình cũng đang cần

Re: CHƯƠNG TRÌNH QLKTX

Posted: Mon 04/05/2009 5:48 am
by linux_nd
Cảm ơn nhé, mình đang down về thử xem. Diễn đàn mình ít mã nguồn bằng vb.net quá toàn C# thui à

Re: CHƯƠNG TRÌNH QLKTX

Posted: Sat 13/08/2011 9:35 pm
by daocuongnbk
Phần mềm QLKTX rất hay. Cho Mình hỏi làm sao tạo được điều khiển có name lstSinhVienQL vậy ?

Re: Quản lý KTX sinh viên

Posted: Wed 13/06/2012 10:39 pm
by trankimliendtv
mở file đó như thế nào vậy.
mình ko mở đc

Re: Quản lý KTX sinh viên

Posted: Sat 21/07/2012 10:23 pm
by bocapit
LinQ to Entity + Devexpress
http://ktx.codeplex.com/
Mình hướng dẫn tụi nhỏ làm cái đề tài tốt nghiệp chơi :D

Re: Quản lý KTX sinh viên

Posted: Wed 25/07/2012 6:53 am
by tuandung000
Cảm ơn nhé. Tải về tham khảo nha.

Re: Quản lý KTX sinh viên

Posted: Thu 22/11/2012 8:04 pm
by phavaphu
Cảm ơn bạn nhiều nha!

Re: Quản lý KTX sinh viên

Posted: Wed 11/09/2013 8:43 pm
by miucon20

Code: Select all

    'Private Function KiemTra_MaTrung(ByVal sMa As String, ByVal tenbang As String, ByVal sMaKT As String, ByVal sMaOD As String)
    '    Dim i As Integer
    '    Dim dt1 As New DataTable
    '    dt1 = obj.NhanRecord_tu1bang(tenbang, sMaOD)
    '    For i = 0 To dt1.Rows.Count - 1
    '        If String.Compare(dt1.Rows(i)(sMaKT).ToString, sMa, False) = 0 Then
    '            Return True
    '        End If
    '    Next
    '    Return False
    'End Function

Mình muốn kiểm tra 2 hoặc 3 điều kiện sửa đoạn này như thế nào ban ơi
VD mã và tên trùng nhau thì mới thông báo chẳng hạn

Re: Quản lý KTX sinh viên

Posted: Sat 28/09/2013 7:43 pm
by miucon20
Sao mãi không thấy chủ thớt online nhỉ

Re: Quản lý KTX sinh viên

Posted: Sun 06/10/2013 1:35 pm
by kaka222...
Cám ơn bạn nhiều nha minh đang cần hihi