chạy for to từ textbox nhập vào

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
hoangthe1210
Posts: 8
Joined: Sat 08/08/2020 9:07 am

chạy for to từ textbox nhập vào

Post by hoangthe1210 »

mọi người chỉ e cách chạy vòng for i= text1.text to text2.text e thử mấy cách mà k được
User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 970
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 58 times
Been thanked: 68 times
Contact:

Re: chạy for to từ textbox nhập vào

Post by NoBi »

Bạn xem lại cấu trúc và cách sử dụng vòng lặp For đi, i phải là số chứ đâu phải text.
:>
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”