Page 1 of 1

vẽ hình

Posted: Mon 24/10/2011 12:47 pm
by nhokstart
cho em hỏi, em có một tấm hình(image) event click em vẻ lên đó một hình màu vàng(dùng DrawRectangle) giờ làm sao khôi phục lại tấm hình đó nguyên trạng ?

Re: vẽ hình

Posted: Wed 26/10/2011 7:09 am
by hoanghuyle
theo mình nếu mà cậu copy anh vào project rồi và save lại thì dùng photoshop xem thế nào chứ phục hồi lại kiểu chi, nếu cậu không copy thì vẫn còn trong foder cũ thôi

Re: vẽ hình

Posted: Wed 26/10/2011 8:18 am
by dazzlingvit
nhokstart wrote:cho em hỏi, em có một tấm hình(image) event click em vẻ lên đó một hình màu vàng(dùng DrawRectangle) giờ làm sao khôi phục lại tấm hình đó nguyên trạng ?

Thì bạn vẽ "đè" chính tấm hình đó lên thôi. Vì lúc đầu chắc bạn cũng đọc tập tin ảnh ở đâu đó rồi mới vẽ lên Form chứ :)

Re: vẽ hình

Posted: Thu 27/10/2011 8:32 am
by Kasper
Có một cách làm thế này, lúc thiết kế, bạn hãy đưa tấm ảnh đó vào 2 thuộc tính của Picture là: Image và InitialImage. Sau khi bạn vẽ gì đó lên picture rồi muốn xóa đi trở lại ảnh ban đầu thì bạn chỉ cần code
  1. picture.Image = picture.InitialImage
  2.  

Re: vẽ hình

Posted: Fri 28/10/2011 11:36 am
by nhokstart
cảm ơn các bạn ...... mấy hôm nay máy mình k lên mạng được trả lời hơi chậm sorry.