• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Xin code chương trình quay số

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

phavaphu
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 22
Joined: Sun 09/09/2012 11:31 pm
Has thanked: 5 times
Contact:

Xin code chương trình quay số

Postby phavaphu » Thu 24/11/2016 12:43 am

:) Hiện tại mình đang học VB. Từ những gì được học mình đang viết một chương trình nhỏ dùng để quay số. Sau mỗi lần click chuột thì hiện ra một số ngẫu nhiên. Mình chỉ mới viết được nó hiện ra 1 số. Mọi người hãy giúp mình viết code như thế nào để mỗi lần click chuột thì các số sẽ chạy cuộn tròn từ trên xuống dưới các số ngẫu nhiên được lấy từ "số đầu ->một số tùy ý" nhập từ bàn phím. sau đó tự động chạy chậm lại hiện theo thanh trượt ProgressBar cho đến khi ProgressBar.val có giá trị max thì dừng hẳn. Thanks mọi người, hy vọng nhận được sự giúp đỡ ... :xNetBaoNgoc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 20
Joined: Tue 06/12/2016 12:02 pm
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Xin code chương trình quay số

Postby NetBaoNgoc » Tue 06/12/2016 3:36 pm

'Tạo 1 textbox , 1 timer , 1 command button , 1 ProgressBar , 1 label để hiển thị số ngẫu nhiên.
'Add đọa code vào chương trình , nhập số lớn nhất vào textbox1 khi chạy chương trình .
Public Class Form1
Const Solan = 20 'Bạn có thể sửa lại tùy ý
Dim Lan As Integer
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Timer1.Enabled = True
ProgressBar1.Maximum = Solan
End Sub

Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
If Lan > Solan Then
Timer1.Enabled = False
ProgressBar1.Value = 0
Lan = 0
Exit Sub
End If
ProgressBar1.Value = Lan
Dim SolonNhat As Integer = Val(TextBox1.Text)
Dim Ngaunhien As New Random
Dim Sobatky As Integer
Sobatky = Ngaunhien.Next(0, SolonNhat) ' Bạn có thể sửa lại tùy ý
Label1.Text = Sobatky
Lan = Lan + 1
End Sub

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
Timer1.Interval = 1000 'Bạn có thể sửa lại tùy ý
End Sub
End Class

phavaphu
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 22
Joined: Sun 09/09/2012 11:31 pm
Has thanked: 5 times
Contact:

Re: Xin code chương trình quay số

Postby phavaphu » Sun 18/12/2016 7:58 pm

Cảm ơn bạn rất nhiều nhé!


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 19 guests