Page 1 of 1

Tìm thư viện đọc văn bản và phát âm tiếng việt cho C# ?

Posted: Fri 25/10/2019 11:30 am
by dong
Mình tìm thư viện đọc văn bản và phát âm tiếng việt cho C# trên google mình không thấy có thể sử dụng được, có bạn nào đã biết đề tài này không ?

Re: Tìm thư viện đọc văn bản và phát âm tiếng việt cho C# ?

Posted: Tue 05/05/2020 3:08 pm
by NTN
Nếu bạn cần các dich vụ trả tiền thì có thể dùng của Google với Microsoft. Nhưng nếu muốn dùng thử thư viện và cho các dự án cá nhân thì bạn hãy dùng thư viện của FPT AI nha: https://fpt.ai/tts
Tuy nó phát ẩm chưa tới mức như Google, nhưng đủ dùng bạn nha!
Tài liệu hướng dẫn: https://docs.fpt.ai/docs/en/speech/docu ... -to-speech