Page 1 of 1

Help...Em muốn hỏi về visual Basic anh chị ạ

Posted: Tue 29/10/2019 4:04 pm
by kutelatao1001
 1. Tình hình là em sắp thi cái môn trời đánh trong ngành em yêu thích này. Em học kinh tế nhưng lại dính cái môn Tin Học Quản Lý, vì cũng hiểu được lý do nên cũng thông cảm được với lại học cũng khá hay và bổ ích.
 2.  
 3. Em đang gặp một tình huống oái ăm thế này anh chị à.
 4.  
 5. Em muốn truy vấn 1 field tại dòng i của Binding source bds (thầy em ghi vậy, em làm nên có hiểu chút nhưng không biết trình bày). Cụ thể là hiện tại Textbox.[MANGANH] em lấy từ Database của SINHVIEN thuộc Database LOP (database của SINHVIEN là chứa khóa ngoại của database của LOP), Còn Combobox.[TENNGANH] thì em lại lấy ở trong Database NGANH, em muốn MANGANH chạy theo Database em chọn ở trên phần Grirdviewdata (cái này em làm được rồi), thì Combobox.[TENNGANH] sẽ phụ thuộc vào textbox.[MANGANH] để truy xuất đúng TENNGANH trong Database NGANH. Như hình ở dưới:
 6.  
 7.  
 8. Em cũng có hỏi thầy về cái này thì thầy có chỉ cho em như vậy:
 9.  
 10.  
 11. Điều lạ là ở lớp thì nó chạy đến khi về máy tính cá nhân em không nhớ mình thiếu bước nào để rồi chạy không đúng.
 12. Mong anh chị chỉ giáo nên được hỗ trợ em trong phần thầy giảng luôn thì càng tốt nè, để em đỡ phải hỏi nhiều đến độ bị thầy không rep mail...Kkakak....
 13.  
 14. Cảm ơn anh chị đã bỏ chút thời gian xem bài của em
 15. Chúc anh chị một buổi chiều vui vẻ.

Re: Help...Em muốn hỏi về visual Basic anh chị ạ

Posted: Thu 31/10/2019 2:01 pm
by ncxn
mở datasource lên xem có field "MASV" , nếu có thì dùng method find cho nhanh:

Dim index as int32 = bdsSV.find("MASV", txtMANGANG.text) ' mà chỗ này sao so "MASV" vs "MANGANH"?
bdsSV.Position= index