• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

truemen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Tue 14/10/2008 1:34 pm

Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby truemen » Fri 31/10/2008 3:18 pm

Mình đang làm bài tập về chơi file .wav bằng VB.NET nhưng không biết mô tê nào cả. ý tường là thế này. Mình có 1 loạt file .wav (mỗi file có nội dung đọc ra từ "một" và file kia đọc ra từ "hai"....) chứa trong 1 folder, mình muốn xây dựng các hàm đọc từng file này và 1 hàm nhận vào 1 chuỗi số tùy theo chuỗi đó là gì thì chương trình sẽ chơi liên tiếp các từ trong chuỗi đó. ví dụ: chuỗi là "1234" thì nó sẽ đọc ra loa lần lượt là: một..hai..ba..bốn. Pro nào có kinh nghiệm về cái này xin chỉ giáo vài chiêu.. !!! Thanks !!!User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 64 times
Contact:

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby 1045007 » Fri 31/10/2008 3:33 pm

Code: Select all

 1.  
 2. Dim S As String = "1234"
 3. Dim N As Short
 4. for i = 0 to S.lenght -1
 5.      N=Val(S.Substring(i,1))
 6.      If N = 1 Then
 7.           My.Computer.Audio.Play("D:\mot.wav", PlayType)
 8.      ElseIf N = 2 Then
 9.           My.Computer.Audio.Play("D:\hai.wav", PlayType)
 10.           ........
 11.      End If
 12. Next
 13.  
Last edited by 1045007 on Fri 31/10/2008 4:21 pm, edited 2 times in total.
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀

truemen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Tue 14/10/2008 1:34 pm

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby truemen » Fri 31/10/2008 4:00 pm

PlayType, ở đây mình để vậy luôn hay phải thay bằng kiểu gì nữa Bạn !!! Chỉ cần hàm My.Audio.Play thôi hả, nghe nói có thể dùng hàm sndPlaySoundA trong thư viện "WINMM.DLL" nữa đúng ko bạn, sự khác nhau của 2 hàm này là gì vậy Bạn.!?
Last edited by truemen on Fri 31/10/2008 4:12 pm, edited 1 time in total.

User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 64 times
Contact:

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby 1045007 » Fri 31/10/2008 4:06 pm

Đã Fix! Xem lại...
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀

truemen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Tue 14/10/2008 1:34 pm

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby truemen » Fri 31/10/2008 4:17 pm

Sao mình add vào chương trình thì nó báo thằng "audio" là gì ko hiểu ? thiếu khai báo gì đó chăng !

User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 64 times
Contact:

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby 1045007 » Fri 31/10/2008 4:22 pm

truemen wrote:Sao mình add vào chương trình thì nó báo thằng "audio" là gì ko hiểu ? thiếu khai báo gì đó chăng !

Thì tìm lòng vòng trong My. đó, tôi không có .net, viết chay không nè
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀

truemen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Tue 14/10/2008 1:34 pm

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby truemen » Fri 31/10/2008 4:38 pm

Đã tìm rồi trong My. không có thằng nào là audio cả. nó báo Audio không phải là thành viên của My. Mình tìm thấy trong lớp media có phương thức SoundPlayer nó cũng chơi được file wav nhưng thấy kì kì sao ấy!

truemen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Tue 14/10/2008 1:34 pm

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby truemen » Fri 31/10/2008 4:40 pm

Code: Select all

 1.    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 2.         'My.Audio.Play("D:\QMS_Voice BV 1 Card\Ori_Wave\0.wav", &H0)
 3.         'Dim s As New Media.SoundPlayer("D:\QMS_Voice BV 1 Card\Ori_Wave\0.wav")
 4.         's.Play()
 5.         Call play_0()
 6.         Call play_1()
 7.     End Sub
 8.     Private Sub play_0()
 9.         Dim s As New Media.SoundPlayer("D:\QMS_Voice BV 1 Card\Ori_Wave\0.wav")
 10.         s.Play()
 11.         'My.Audio.Play("D:\QMS_Voice BV 1 Card\Ori_Wave\0.wav", &H1)
 12.     End Sub
 13.     Private Sub play_1()
 14.         Dim s As New Media.SoundPlayer("D:\QMS_Voice BV 1 Card\Ori_Wave\1.wav")
 15.         s.Play()
 16.         'My.Audio.Play("D:\QMS_Voice BV 1 Card\Ori_Wave\1.wav", &H1)
 17.     End Sub
Last edited by truemen on Fri 31/10/2008 4:43 pm, edited 1 time in total.

truemen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Tue 14/10/2008 1:34 pm

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby truemen » Fri 31/10/2008 4:42 pm

chạy đoạn code trên thì chỉ phát ra tiếng "một", lý ra là phải "không..một" chứ? Pro nào biết giúp em với !!??

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby vo_minhdat2007 » Fri 31/10/2008 4:46 pm

Không cần đâu bạn, cái Audio đúng là nằm trong Class My :D

Code: Select all

 1. My.Computer.Audio.Play(<Wav file>) 'Chạy file nhạc
 2. My.Computer.Audio.Stop(<Wav file>) 'Ngừng file này nếu đang chạy
 3. My.Computer.Audio.StopAll() 'Ngừng hết các file đang chạy do chương trình yêu cầu chạy.


Chúc thành công.

Thân

truemen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Tue 14/10/2008 1:34 pm

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby truemen » Fri 31/10/2008 4:53 pm

mình đã sữa lại như thế này nhưng nó vẫn phát ra tiếng "một". ?? Xin chỉ giáo !!!

Code: Select all

 1. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 2.         'My.Computer.Audio.Play("D:\QMS_Voice BV 1 Card\Ori_Wave\0.wav", &H1)
 3.         'Dim s As New Media.SoundPlayer("D:\QMS_Voice BV 1 Card\Ori_Wave\0.wav")
 4.         's.Play()
 5.         Call play_0()
 6.         Call play_1()
 7.     End Sub
 8.     Private Sub play_0()
 9.         'Dim s As New Media.SoundPlayer("D:\QMS_Voice BV 1 Card\Ori_Wave\0.wav")
 10.         's.Play()
 11.         My.Computer.Audio.Play("D:\QMS_Voice BV 1 Card\Ori_Wave\0.wav", &H1)
 12.     End Sub
 13.     Private Sub play_1()
 14.         'Dim s As New Media.SoundPlayer("D:\QMS_Voice BV 1 Card\Ori_Wave\1.wav")
 15.         's.Play()
 16.         My.Computer.Audio.Play("D:\QMS_Voice BV 1 Card\Ori_Wave\1.wav", &H1)
 17.     End Sub

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby vo_minhdat2007 » Fri 31/10/2008 5:03 pm

Nếu nó báo lỗi "Sound API only supports playing PCM wave files." thì bạn thử tham khảo ở đây nhé. Giờ mình đi học, nếu tối vẫn chưa được thì mình sẽ chỉ tiếp! ;)

truemen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Tue 14/10/2008 1:34 pm

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby truemen » Fri 31/10/2008 5:04 pm

Cảm ơn bạn nhìu nhé !!!

User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 64 times
Contact:

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby 1045007 » Fri 31/10/2008 5:14 pm

truemen wrote:Cảm ơn bạn nhìu nhé !!!

ở cái đối số thứ 2 hàm Play("file.wav", đối số nhóc nè) có 3-4 tham số, chọn cái nào play cho phù hợp...cấn j` &H1, &H2...
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀

truemen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Tue 14/10/2008 1:34 pm

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby truemen » Mon 03/11/2008 5:12 pm

mình cũng biết vậy, nhưng cái đó chỉ là thay thế tham số tương đương thôi chứ chức năng vẫn vậy mà, dù sao cũng cảm ơn bạn nha ! pro nào biết về vấn đề này xin chỉ giáo nha !

User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 64 times
Contact:

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby 1045007 » Mon 03/11/2008 5:22 pm

Cái này mà ko được là không ăn tiền: :D

Code: Select all

 1. Sub Noi(ByVal str As String)
 2.         Dim N, i As Short
 3.         For i = 0 To str.Length - 1
 4.             N = Val(str.Substring(i, 1))
 5.             If N = 1 Then
 6.                 My.Computer.Audio.Play("D:\noi\1.wav", AudioPlayMode.WaitToComplete)
 7.             ElseIf N = 2 Then
 8.                 My.Computer.Audio.Play("D:\noi\2.wav", AudioPlayMode.WaitToComplete)
 9.             ElseIf N = 3 Then
 10.                 My.Computer.Audio.Play("D:\noi\3.wav", AudioPlayMode.WaitToComplete)
 11.             Else
 12.                 My.Computer.Audio.Play("D:\noi\4.wav",
 13. AudioPlayMode.WaitToComplete)
 14.                 '..................................vv
 15.             End If
 16.         Next
 17. End Sub


đừng cho thêm bất cứ hàm playsound nào nửa...
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀

truemen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Tue 14/10/2008 1:34 pm

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby truemen » Mon 03/11/2008 5:32 pm

thanks! very much !

70hungpc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 44
Joined: Sat 20/10/2012 10:39 pm
Has thanked: 6 times

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby 70hungpc » Sun 28/10/2012 11:47 pm

Bài viết hay quá.
cho hỏi có cách nào chỉnh được tốc độ phát không vậy?
Bạn có thể giải thích giúp tôi ý nghĩa dòng lệnh: N = Val(str.Substring(i, 1)) được không?
chúc các bác mạnh khỏe.
Last edited by 70hungpc on Mon 05/11/2012 8:46 am, edited 2 times in total.

70hungpc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 44
Joined: Sat 20/10/2012 10:39 pm
Has thanked: 6 times

Re: Chơi file .wav trong VB.NET !!!! Help !!!

Postby 70hungpc » Thu 01/11/2012 11:22 am

Code: Select all

        Sub Noi(ByVal str As String)
                Dim N, i As Short
                For i = 0 To str.Length - 1
                    N = Val(str.Substring(i, 1))
                    If N = 1 Then
                        My.Computer.Audio.Play("D:\noi\1.wav", AudioPlayMode.WaitToComplete)
                    ElseIf N = 2 Then
                        My.Computer.Audio.Play("D:\noi\2.wav", AudioPlayMode.WaitToComplete)
                    ElseIf N = 3 Then
                        My.Computer.Audio.Play("D:\noi\3.wav", AudioPlayMode.WaitToComplete)
                    Else
                        My.Computer.Audio.Play("D:\noi\4.wav",
        AudioPlayMode.WaitToComplete)
                        '..................................vv
                    End If
                Next
        End Sub


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: muaphonui_2010 and 16 guests