• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Help Làm thế nào tìm đoạn text rồi lấy cả dòng

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

User avatar
clanxomgia
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 227
Joined: Sun 21/02/2010 8:26 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 18 times

Help Làm thế nào tìm đoạn text rồi lấy cả dòng

Postby clanxomgia » Mon 01/04/2019 9:38 pm

Em có file txt
10101 anhyeuem
00010 yeu anh em
00303 nho em nhieu


Làm thế nào khi mình điền vào text1 10101
Thì text 2 hiện chữ anhyeuem ạ mong a chị giúp em


_-+* xấu nhưng biết phấn đấu hãy khiêm tốn đừng quá tự phụ :D

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Help Làm thế nào tìm đoạn text rồi lấy cả dòng

Postby NTN » Wed 03/04/2019 5:39 pm

Bạn mở file txt lưu vào String, sau đó dùng Split để cắt khoảng trắng. Tạo 2 listbox 1 bên để số 1 bên chữ. Còn 2 textbox thì khi gõ thì check vị trí listbox1 để hiện text bên listbox2 lên.
Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201

User avatar
clanxomgia
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 227
Joined: Sun 21/02/2010 8:26 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 18 times

Re: Help Làm thế nào tìm đoạn text rồi lấy cả dòng

Postby clanxomgia » Sat 06/04/2019 8:35 pm

A coé demo giúp e làm sao để lấy
Cả 2 cái trùng

Ví dụ
File txt
12345 anh yeu em
12345 nhớ e nhiều

Khi điền vào text1 12345 thì text2 sẽ hiện anh yeu em
Text 3 hiện nhiws em nhiều
Giúp e với ạ
_-+* xấu nhưng biết phấn đấu hãy khiêm tốn đừng quá tự phụ :D

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Help Làm thế nào tìm đoạn text rồi lấy cả dòng

Postby NTN » Fri 12/04/2019 9:07 pm

  1.  Dim value As String = "|anh yeu em|nho em nhieu"
  2.         Dim elements() As String =
  3.             value.Split(New Char() {"|"c}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
  4.         For Each element As String In elements
  5.             Console.WriteLine(element)
  6.         Next
  7.        
Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests